Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Jauno speciālistu dalība IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā

© Silva Suhaņenkova, 2011

Nozīmīgs un skaists notikums Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas (LBB JSS) trim biedriem – Dacei, Sanitai un man (Silvai) – bija mūsu pirmā Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) konference, kura 2010. gada augustā notika Gēteborgā (Göteborg), Zviedrijā. Uz konferenci devāmies Latvijas bibliotēku speciālistu delegācijas sastāvā, kas pārstāv LBB visas reģionālās nodaļas un nozīmīgākās sekcijas. Bez piedalīšanās IFLA 76. ģenerālkonferencē, projekta laikā tika arī prezentēts 30 Latvijas bibliotēku apvienotais projekts “Pasaule t@vā bibliotēkā”, kas tapis sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komiteju. Apmeklējām arī NORDICOM (Mediju un komunikāciju izpētes Ziemeļvalstu informācijas centrs), kur iepazināmies ar viņu veiktajiem pētījumiem par mediju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu bērnu un jauniešu vidū.

LBB biedru kopbilde, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

Studiju laikā bieži tika dzirdēts IFLA vārds un tās nozīmība bija skaidra, tāpēc iespēju piedalīties šajā konferencē mēs uztvērām ar lielu prieku un ar degsmi raudzījāmies uz iespējām, kuras ir mūsu priekšā.

Visus notikumus un iespaidus par to ietvert nelielā rakstiņā ir neiespējami. Tāpēc šeit piedāvāju nelielus domu impulsus, kuri ņemti no SZF Informācijas tīģeru mājas emuāra, kuru mēs rakstījām, atrodoties Gēteborgā.

  • Ceļā uz Gēteborgu, paciemojāmies Stokholmā, apmeklējot Zviedrijas Karalisko bibliotēku, kur mūs laipni uzņēma latvietis Jānis Krēsliņš – Zviedrijas akadēmiskās bibliotēkas pētniecības nodaļas vecākais bibliotekārs. Pateicoties viņam, redzējām bibliotēkas pazemes krātuves, īpašus retumus, dzirdējām interesantus stāstus. Satikām Lenu Törnqvist, kura vairāk kā desmit gadus savas profesionālās darbības veltījusi Astrīdas Lindgrēnas darba apgūšanai un sakārtošanai. J. Krēsliņš bibliotēkas darbu salīdzināja ar labu restorānu, kurā pasniedz tikai ekoloģiski tīru pārtiku.
Zviedrijas Karaliskā bibliotēka, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva
  • Atklājot IFLA konferenci, visi runātāji uzsvēra izglītības, lasītprasmes un zināšanu lomu attīstības vecināšanā. Kā lielākās šādu starptautisku konferenču priekšrocības minēti kontakti, brīvas pieejas zināšanām veicināšana un kopības sajūta, kas ir vienīgais veids, kā sasniegt mērķi.
  • Nedaudz statistikas – konferences atklāšanas dienā tai bija reģistrējušās 3334 personas no 128 dažādām valstīm, izstādē pieteikušās vairāk kā 80 dažādas organizācijas un pieteikti ap 200 plakātu.
  • Atklāšanas ceremonijas nagla bija konferences rīkotāju sveiciens dalībniekiem – muzikālais priekšnesums no leģendārās ABBA repertuāra. Priekšnesuma trešā skaņdarba laikā viens pēc otra visi piecēlās kājās, lai dejotu un dziedātu līdzi dziesmai Mamma Mia. Un, lai kāds vēl mēģina ieskaidrot, ka profesijas pārstāvji ir mieramikas. Lai paskatās uz diviem tūkstošiem bibliotekāru lēkājam līdzi ABBAi.. 🙂
  • Nenoliedzami motivējošs faktors, lai no rītiem celtos agri, bija rīta plenārsesijas, kurās ikreiz bija kāds uzmanības vērts lektors. Piemēram, bērnu grāmatu rakstnieks no Mozambikas Henning Mankell, kurš lika padomāt par lietām, ko ikdienā mēs aizmirstam, par kurām neaizdomājamies un iespējams pat nezinām.. Šis kungs vērsa klātesošo uzmanību uz faktu, ka viņa valstī, Mozambikā 60-70% cilvēku ir analfabēti.. Tātad spēja lasīt un rakstīt nav tik pašsaprotama visā pasaulē, kā tas mums varētu šķist. Šajā, informācijpratības aspektā, runātājs uzsvēra milzīgo bibliotēkas lomu, to salīdzinot ar cieņas templi (tempus of dignity), bet bibliotekāru ar šīs cieņas sargātāju (guardian of dignity). Cik bieži mēs novērtējam to, kas mums ir? Tas, kas mums ir pašsaprotams, daudziem cilvēkiem ir gandrīz neaizsniedzams sapnis. Protams, tāpēc mums nav jājūtas slikti, bet ir svarīgi novērtēt to, kas mums pieder.
Falkenbergas bibliotēka, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva
  • Izmantojot iespēju paviesoties Falkenbergas pilsētas bibliotēkā, bez pašas bibliotēkas, apskatījām divus vietējos bibliobusus, kas apbraukā Falkenbergas reģiona skoliņas un ciematus. Kas ir interesanti – bibliotekārs vienlaikus arī autobusa šoferis, jo tas ļauj ietaupīt līdzekļus, bet kā atzina paši darbinieki – tieši tas ir forši! Bibliotēkas vadītājs uzsvēra, ka šis ieguldījums bibliobusos sevi ir pilnībā attaisnojis – bibliotēkas krājuma apgrozījums ir palielinājies par 40%.
Falkenbergas bibliotēkas bibliobuss, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva
  • Tāda mēroga pasākumā kā IFLA, pazūd jebkādas valodas barjeras/kompleksi. Visi te runā – kā māk, tā runā – ar visiem iespējamiem akcentiem un izrunām. Uz šāda fona, latvieši IR labi!

Nobeigumam, varam tikai vēlreiz pateikt lielu paldies lieliskajai latviešu bibliotekāru kompānijai, kas mūs, jaunus un “zaļus” pieņēma savā vidū. Tas bija patiesi vērtīgs atspēriena punkts tālākajai profesionālajai darbībai. Pēc konferences ir nostiprināta draudzība un sadarbība arī ar IFLA jaunajiem speciālistiem. Kopīgi semināri ir realizēti jau 2011. gada BOBCATSSS konferencē Sombathejā (Szombathely), Ungārijā un ir arī ieceres nākotnei. Šīs aktivitātes, dod tik nepieciešamo pamatu sevis motivēšanai, sava laika un enerģijas ieguldīšanai jaunos projektos, lai attīstītu ne tikai sevi, bet arī spētu dot ieguldījumu nozares attīstībai.

Viena doma par “Jauno speciālistu dalība IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.