Darbības virzieni

Nozares speciālistu informēšana par bibliotēku un informācijas nozares, kā arī saskarnozaru aktualitātēm

Gan klātienē, gan interneta plašumos dalāmies ar sev saistošu informāciju. Esam izveidojuši šo blogu, kurā var atrast informāciju par daudz un dažādiem tematiem, dažas reizes gadā visiem interesentiem, kuri vēlas, izsūtām LBB JSS jaunākās ziņas, kā arī darbojamies tādos sociālajos tīklos kā Twitter, Facebook, Slideshare, Prezi, Storify, Pinterest un Flickr.

Latvijas jauno speciālistu kustības pārstāvniecība sabiedrībā

Vēlamies radīt pozitīvu priekšnosacījumu kopumu Latvijas bibliotēku un informācijas nozares jauno speciālistu tēla veicināšanā profesionālajā vidē un sabiedrībā. Esam iesaistījušies bibliotēkzinātnes un informācijas pārvaldības studiju programmu pilnveidošanā un tiekamies ar topošajiem nozares speciālistiem, kā arī esam aktualizējušu tādu bibliotēku interešu pārstāvniecības projektu kā “Bibliotēkas diena dzīvē”.

Nozares, saskarnozaru un starptautiskā sadarbība

Mūsu mērķis ir izveidot stabilu sadarbības tīklu ar Latvijas un citu valstu bibliotēku un informācijas nozares jaunajiem speciālistiem, kā arī dibināt jaunas sadarbības iespējas ar saskarnozaru speciālistiem.

Mūsu draugi pasaulē: IFLA Jauno speciālistu īpašo interešu grupa (NPSIG), Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Rumānijas u.c. valstu jauni speciālisti.

Profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana

Mēs organizējam pasākumu kopumu, kas sekmē Latvijas bibliotēku un informācijas jauno speciālistu profesionālo pilnveidi un viņu iesaistīšanos nozares aktivitātēs. Esam piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienu un ne-konferences BibCamp-4 organizēšanā. Kopš 2012. gada organizējam jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konferenci 4CanGurus. Ar detalizētu informāciju var iepazīties sekcijas darbības pārskatu sadaļā.

Informācija atjaunināta 24.04.2014.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.