Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Pirmā kursa studentu dalība BOBCATSSS 2011

© Madara Vīlipa un Margarita Dankova, 2011

BOBCATSSS ir ikgadējs, starptautisks simpozijs bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentiem un nozares speciālistiem, kurā pārstāvji no visas pasaules apmainās ar savām domām un idejām, kā uzlabot nozares darbības sfēru, uzstājoties simpozijā ar saviem pētījumiem. Pirmais BOBCATSSS simpozijs notika 1993. gadā Ungārijas pilsētā Budapeštā, savukārt 2011. gadā BOBCATSSS simpozijs, nu jau deviņpadsmitais pēc kārtas, norisinājās Ungārijas pilsētā Sombatheja (Szombathely). Simpozija galvenais temats bija “Meklējot jaunas iespējas”. Šogad BOBCATSSS simpoziju organizēja studenti un pasniedzēji no Ungārijas, Norvēģijas un Austrijas.

BOBCATSSS 2011 svinīgā atklāšana ar ungāru tautas dejām, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

Šogad BOBCATSSS simpozijā pirmo reizi piedalījās divas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas pirmā kursa studentes Madara Vīlipa un Margarita Dankova. Kad bija jāizvēlas pētījuma temats plakātreferāta un referāta izstrādei, abas studentes ilgi nevilcinājās. Balstoties uz jauniegūtām zināšanām universitātē, Margarita secināja, ka Latvijā nav bērnu elektroniskā kataloga un nolēma pētīt šo lauciņu. Sadarbībā ar mācībspēkiem un Bērnu literatūras centru viņa izstrādāju referātu “OPAC modelis bērniem: lietotājdraudzīgs katalogs”. Madara izvēlējās pētīt trīs bibliotēku lietotāju vecuma grupas – bērni/pusaudži, pieaugušie un pensionāri – un izstrādāja plakātreferātu “Bibliotēka kā paaudžu informācijas pēctecības veidošana”. Visu vecuma grupu pārstāvjiem tika iedotas aptaujas anketas, ar kuru palīdzību tik noskaidrotas atbildes uz 5 jautājumiem. Savā ievadrunā, Madara biju sagatavojusi nelielu stāstījumu par to, ka katrs cilvēks iziet dzīves ciklu, kas ir saistīts ar bibliotēku apmeklējumu, un ka tas ir ļoti būtiski, lai jau bērnībā mūs kāds aizved uz bibliotēku un parāda visas labās iespējas, ko tā sniedz. Madara uzskata, ka viss sākas jau no bērnības.

Madara Vīlipa pie sava plakātreferāta, foto no M.Vīlipas personīgā arhīva

Pirmā simpozija diena notika gana jautrā atmosfērā – organizatori bija uzaicinājuši dejotājus un dziedātājus, kuri simpozija dalībniekiem sniedza lielisku priekšnesumu, kā arī kafijas pauzes tika nodrošinātas ar neaizmirstamām Ungārijas smalkmaizītēm! Pēc pieaicināto viesu un organizatoru ievadrunām notika pirmās prezentāciju sesijas, kurās simpozija dalībnieki uzstājās ar saviem izstrādātajiem pētījumiem. Atzīmējot programmā interesējošās un saistošākās tēmas, abas studentes devās iepazīt citu valstu pieredzi. Šajā dienā uzstājās Madara ar savu plakātreferātu. Studente uzskata, ka prezentācija noritēja ļoti labi, jo nobeigumā viņa saņēma daudz jaukus un labus vārdus no citiem simpozija dalībniekiem. Madarai, pēc sava plakātreferāta prezentēšanas, pavērās cits skats uz šo konferenci, jo viņa varēja sākt baudīt tās jauko atmosfēru uz visiem 100%. Pirmā konferences diena noslēdzās ar svētku vakariņām, kuras ietvaros visi dalībnieki un organizatori tikās neformālā atmosfērā. Šī bija lieliska iespēja iepazīties ar citu valstu studentiem un nozares speiciālistiem un uzzināt ne tikai par viņu pieredzi un pētījumiem, bet arī par citu valstu kultūru un iegūt jaunus draugus.

Pirmās dienas noslēgums, foto no M.Vīlipas personīgā arhīva

Otrajā simpozija dienā uzstājās lielākā daļa dalībnieki no Latvijas. Dace Ūdre un Silvija Tretjakova prezentēja savu referātu “Publisko bibliotēku pakalpojumi jauniešiem: freestyle bibliotēkas modelis”, docente Daina Pakalna prezentēja pirmos Latvijā veiktā pētījuma rezultātus ar referātu “Pētījums “Nacionālā identitāte digitālajā vidē”: plānošana, metodoloģijas izstrādes process un nākotnes rezultāti”, kā arī Sanita Malēja un Silva Suhaņenkova prezentēja savu plakātu “Jauno speciālistu ietekmes novērtējums bibliotēku vidē”.

Trešā, pēdējā simpozija diena bija visjaukākā. Jau 9:30 bijām ēkā, kur citu valstu pārstāvji prezentēja savus referātus. Madara apmeklēja vienu semināru, kurš viņai ļoti patika un deva iespēju izpausties. Margaritai šī diena bija ļoti īpaša, jo tajā viņa prezentēju savu pētījumu. Pārvarot uztraukumu, viņa ļoti labi nolasīja savu referātu un tas sniedza īpašu gandarījumu par paveikto darbu, kad dalībnieki no citām valstīm ieinteresējās par viņas pētījumu un izrādīja vēlēšanos to izlasīt.

Grupas foto IFLA NPSIG darbseminārā BOBCATSSS 2011, foto D.Eichel, IFLA NPSIG informācijas koordinators (CC)

Creative Commons Lizenzvertrag

Simpozija laikā Madara piedalījās IFLA NPSIG (Jauno speciālistu īpašās interešu grupas) darbseminārā “Tā mēs to darām: jauni tīklošanas veidi, inovatīvas prasmes un zināšanas – 2011. gada jaunais profesionālis”, kuras ietvaros darbsemināra dalībniekiem tika pastāstīts, kas ir IFLA un IFLA NPSIG. Darbsemināra dalībnieki tika informēti, ka šogad pirmo reizi ikvienam studentam ir iespēja doties uz IFLA Prezidentālo sanāksmi Hāgā, Nīderlandē, kurš Madaru ļoti ieinteresēja. Darbsemināra radošajā daļā notika grupu darbs, kuras ietvaros bija jāuzzīmē, kā, mūsuprāt, izskatās jaunais profesionālis. Kad visas grupas uzzīmēja savu jauno profesionāli, tad notika zīmējumu prezentācija. Šī semināra laikā Madarai bija arī tas gods iepazīties ar simpozija BOBCATSSS “tēvu” Ruud Bruyn.

Abām studentēm šis brauciens paliks atmiņā ilgu laiku, jo šis ir viņu pirmais brauciens uz šāda tipa simpozijiem.

Margarita: Esmu ļoti priecīga, ka man bija iespēja piedalīties šādā pasākumā, jo rezultātā tas man sniedza pat vairāk nekā es biju gaidījusi. Es guvu ne tikai zināšanas un pieredzi, izstrādājot referātu un uzzinot par citu dalībnieku pētījumiem, bet arī lielisku angļu valodas praksi, izdevību apskatīt citu valsti, iegūt jaunus draugus un izzināt citas kultūras, bet, manuprāt, vislielākais ieguvums, ko vajag tvert un izmantot, ir jaunas idejas un iedvesma, kas rodas redzot tik lielu skaitu talantīgu un radošu cilvēku! Ar lielāko prieku un svaigām idejām jau plānoju piedalīties BOBCATSSS 2012 Amsterdamā, jo tas, kurš ir bijis BOBCATSSS vienreiz, vienmēr gribēs atgriezties šajās sajūtās!

Madara: Žēl, ka nevarējām palikt uz noslēguma ceremoniju un atvadu vakariņām, bet arī bez visa tā iespaidi par šo simpoziju ir tikai tie labākie! Ja būs iespēja, pēc gada jau tikšos ar visiem jaukajiem draugiem Amsterdamā, kur notiks 20. BOBCATSSS simpozijs. Šis simpozijs man deva ļoti daudz un es ceru, ka šis nebūs mans vienīgais simpozijs. Atgriežoties Latvijā, manī bija tik ļoti daudz pozitīvu emociju un spēka, lai turpinātu sevi pilnveidot, tādēļ sāku meklēt un iegūt informāciju par citām konferencēm, kuras varētu apmeklēt!

Paldies Dacei Ūdrei, Dainai Pakalnai, Sanitai Malējai, Silvai Suhaņenkovai un Silvijai Tretjakovai, ka bija mums līdzās šajā jaukajā piedzīvojumā!

2012. gada 23.-25. janvārī kārtējais simpozijs tiks organizēts Amsterdamā, Nīderlandē. Lai piedalītos simpozijā, līdz 2011. gada rudenim ir jāizstrādā pētījuma pieteikums par kādu no piedāvātajiem tematiem un jāiesniedz to BOBCATSSS 2012 organizēšanas komitejai.

Autors:

Aktīva, radoša, draudzīga, saprotoša. LU SZF Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistrantūras studente LBB JSS biedrs

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.