Ierakstīts Jaunie speciālisti Latvijā

Atskats uz Jauno speciālistu sekcijas aktivitātēm

© Dace Ūdre, 2012

Pagājušā gada martā varēja iepazīties ar Sanitas Malējas rakstu “Jauno speciālistu sekcijas evolūcija divu gadu garumā”. Turpinot tradīciju, vēlējos atskatīties, kas līdz šīm gada laikā ir noticis.

Ir krietni pamainījies Jauno speciālistu sekcijas (JSS) sastāvs. 2011. gadā savu darbību ir pārtraukuši trīs biedri, taču viņu vietā ir nākuši vairāki jauni: četras bakalaura un viena maģistra studiju programmas studente, kā arī sociālā tīmekļa pētnieks. 2012. gada martā mūsu sekcijai ir pievienojusies arī bērnu bibliotēkas bibliotekāre. Ja 2009. gadā, kad sešas bibliotēkzinātnes studentes nolēma dibināt sekciju, mūs pamatā vienoja dalība starptautiskajā studentu un nozares speciālistu simpozijā BOBCATSSS, tad tagad ir izvirzījušies arī citi svarīgi faktori, kā:

 • interese par nozari;
 • vēlme pilnveidoties un gūt pieredzi;
 • vēlme iesaistīties, darboties un būt noderīgam;
 • nepieciešamība pēc izmaiņām;
 • iespēja gūt kontaktus;
 • vēlme rast motivāciju;
 • ziņkāre par sekcijā notiekošo;
 • arī nejaušība. 

Turpināt lasīšanu “Atskats uz Jauno speciālistu sekcijas aktivitātēm”

Ierakstīts Articles in English

Library Grows with me! Summer School for Young Romanian Librarians

© Anca Rapeanu & Cristina Vaileanu, 2011 | specially for LBB JSS

The Summer School for Young Librarians is a joint initiative of the International Research and Exchanges Board (IREX) and the National Association of Librarians and Public Libraries in Romania (ANBPR), funded within the Biblionet Program. It started in 2010 and this year we organized the second edition.

Romanian new librarians, foto TIBRO (Tineri bibliotecari din România)

Creative Commons License

The aim of the Summer School is to identify young librarians from public libraries across Romania who are able and committed to the profession, and to encourage their involvement in the development of a modern public library system in Romania. We had 3 main objectives:

 • to encourage proactive and innovative initiatives of young professionals in public libraries;
 • to encourage young professionals to be active in professional associations;
 • to create a proper framework for networking and sharing, innovation and collaboration among young professionals.

Turpināt lasīšanu “Library Grows with me! Summer School for Young Romanian Librarians”

Ierakstīts Ne-konferences

Library Camp UK 2011

© Dace Ūdre, 2012

2011. gada 9. oktobrī tika organizētā pati pirmā bibliotekāru ne-konference Lielbritānijā – “Library Camp UK 2011”, kurā piedalījās ap 160 dalībnieku. Dalībnieku vidū bija gan bibliotekāri, gan arī citu profesiju pārstāvji, kuri strādā bibliotēkā, bet nav bibliotekāri. Lielbritānijā viņus mēdz dēvēt par “neīstajiem” bibliotekāriem jeb shambrarians. Mums ar Ellu bija tā iespēja piedalījāmies tajā. Tāpēc vēlējos padalīties ar gūtajiem iespaidiem un apkopot, manuprāt, svarīgus faktorus, kāpēc šis pasākums bija izdevies.

Latvijā pirmā bibliotekāru ne-konference par jauno mediju ietekmi uz nevalstisko organizāciju un bibliotēku darbu tika organizēta kopā ar IT sektora un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tā notika 2008. gada 12. septembrī. Tā paša gada 5. novembrī bibliotekāriem notika pašiem sava ne-konference, šoreiz par interneta un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu bibliotēkās. Tai sekoja nākamās divas ne-konferences – 2009. gada 26. maijā par e-pakalpojumu un interneta resursu izmantošanu sadzīvē un bibliotēkā, bet 2010. gada 18. martā par bibliotekārās izglītības nozīmi, tendencēm un nepieciešamību. 2011. gadā ir notikušas vairāki diskusiju veicinoši neformāli pasākumi, taču par ne-konferencēm neesmu dzirdējusi.

BibCamp 4 Latvijā, foto S.Suhaņenkova

Gluži tāpat kā Latvijā arī Lielbritānijā ideja par bibliotekāru ne-konferences organizēšanu radās spontāni, iedvesmojoties no aktivitātēm BarCamp kustībā. Interesanti, ka Birmingemā bibliotekāru ne-konferenci izdevās noorganizēt mazāk kā četru mēnešu laikā, taču, kā atzina paši organizatori, viņi būtu vēlējušies vēl vairāk laika sponsoru piesaistei un citu organizatorisku jautājumu risināšanai.


Informācija nelielai atkāpei: BarCamp ir ne-konference par jaunajiem medijiem, kurā tiekas jauno tehnoloģiju cienītāji. Šādas ne-konferences var tikt rīkotas konkrētu jomu pārstāvjiem, piemēram:

 • IT sektora un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem – BridgeCamp;
 • Valsts pārvaldes darbiniekiem – GovCamp;
 • Vietējo pašvaldību darbiniekiem – LocalGovCamp;
 • Bibliotēku nozares pārstāvjiem – LibCamp (piemēram, Nīderlandē un Lielbritānijā) vai BibCamp (piemēram, Latvijā un Vācijā).

Turpināt lasīšanu “Library Camp UK 2011”

Ierakstīts Jaunie speciālisti pasaulē

Vasaras skola Rumānijas jaunajiem bibliotekāriem

© Anca Rapeanu & Cristina Vaileanu, 2011 speciāli LBB JSS

© Dace Ūdre, tulkojums, 2011

Vasaras skola Rumānijas jaunajiem bibliotekāriem ir apvienota Starptautiskās pētniecības un apmaiņas pārvaldes (International Research and Exchanges Board, IREX) un Bibliotekāru un publisko bibliotēku nacionālās biedrības Rumānijā (National Association of Librarians and Public Libraries in Romania, ANBPR) iniciatīva, kura finansēta Biblionet programmas ietvaros. 2010. gadā tika organizēta pirmā vasaras skola, bet šogad – nu jau otrā.

Rumānijas jaunie bibliotekāri, foto TIBRO (Tineri bibliotecari din România)

Creative Commons License

Vasaras skolas mērķis ir identificēt Rumānijas publisko bibliotēku jaunos bibliotekārus, kuri ir nodevušies savai profesijai, un veicināt viņu iesaistīšanos modernas publisko bibliotēku sistēmas attīstīšanā Rumānijā. Tika izvirzīti trīs uzdevumi:

 • veicināt proaktīvu un inovatīvu jauno speciālistu iniciatīvu publiskajās bibliotēkās;
 • veicināt jauno speciālistu aktivitāti profesionālajās biedrībās;
 • radīt jaunajiem speciālistiem piemērotu vidi kontaktu dibināšanai un ideju apmaiņai, jauninājumiem un sadarbībai.

Turpināt lasīšanu “Vasaras skola Rumānijas jaunajiem bibliotekāriem”