Ierakstīts Finansējuma iespējas

Nordplus struktūrprogramma mūžizglītības veicināšanai (turpinājums)

© Margarita Dankova, 2011

Savā iepriekšēja rakstā īsi raksturoju Nordplus struktūrprogrammas mērķus un īstenotās apakšprogrammas. Šoreiz sniegšu informāciju, kā notiek projekta pieteikšana.

Pieteikšanās jebkurai no Nordplus struktūrprogrammas apakšprogrammām notiek elektroniski, izmantojot vienotu pieteikumu un atskaišu sistēmu (angļu val. Application and Report System – ARS). Iesniegt projekta pieteikumu var līdz 2012. gada 1. martam. Taču, lai atbalstītu attiecīgas aktivitātes vai pasākumus, apakšprogrammas var arī papildus izsludināt atsevišķu finansējuma piešķiršanas konkursu.

Nordplus struktūrprogrammas apakšprogrammas valodai un kultūrai (apakšprogramma pieejama tikai Ziemeļu valstīm), horizontālai sadarbībai, pieaugušo izglītībai, augstākajai izglītībai, jauniešiem

Projekta pieteikumu drīkst iesniegt tā institūcija vai organizācija, kura būs atbildīga par projekta vai sadarbības tīkla koordinēšanu. Pārējiem projekta partneriem ir jāparaksta vēstule par apņemšanos sadarboties, to var izdarīt tikai attiecīgās institūcijas vai organizācijas vadītājs. Projekta koordinators ir atbildīgs par apņemšanās vēstuļu elektronisko versiju izsūtīšanu sadarbības partneriem un to elektronisko pievienošanu pieteikumam.

Pirms projekta pieteikšanas ir noderīgi iepazīties ar lietotāja rokasgrāmatu.

Turpināt lasīšanu “Nordplus struktūrprogramma mūžizglītības veicināšanai (turpinājums)”

Ierakstīts Finansējuma iespējas

Nordplus struktūrprogramma mūžizglītības veicināšanai

© Margarita Dankova, 2011

Nordplus ir Ziemeļu Ministru padomes vissvarīgākā programma mūžizglītības jomā. Katru gadu no šīs programmas iegūst labumus vairāk nekā 10 000 cilvēku Ziemeļu reģionā.

Nordplus struktūrprogramma piedāvā finansiālu atbalstu dažādiem izglītības kooperācijas projektiem mūžizglītības jomā starp partneriem no astoņām Baltijas un Ziemeļu reģionu dalībvalstīm.

Programmas pamatmērķi ir:

 • Sekmēt Ziemeļvalstu valodu un kultūru un savstarpēju Ziemeļu-Baltijas valstu valodniecisko un kultūras saprašanos.
 • Veicināt mūžizglītības sistēmas kvalitātes un inovāciju attīstību dalībvalstīs izglītības kooperāciju, attīstības projektu, apmaiņas un tīklošanas veidā.
 • Atbalstīt, attīstīt, piesaistīt atbalstu, izplatīt inovatīvus produktus un procesus izglītībā caur sistemātisku pieredzes apmaiņu un labo praksi.
 • Nostiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības sadarbību un veicināt Ziemeļu-Baltijas valstu izglītības jomas izveidošanos.

Turpināt lasīšanu “Nordplus struktūrprogramma mūžizglītības veicināšanai”

Ierakstīts Finansējuma iespējas

Mobilitātes programma “Kultūra” ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveide

© Margarita Dankova, 2011

Visu mākslas jomu un kultūras nozaru radošo profesiju pārstāvji tiek aicināti pieteikties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai “Kultūra”. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Mobilitātes programma “Kultūra” piedāvā nodrošināt finansējumu mobilitātes modulī individuāliem radošiem braucieniem un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidei.

Finansiāli atbalstītajiem projektiem ir jāizmanto mobilitātes programmas logo savos publicitātes materiālos

Tīkla izveides pamatā ir sadarbība starp dažādu jomu darbiniekiem, lai tiktu nodrošināta iespēja mācīties vienam no otra.

Sadarbības tīklu izveides finansējumam var pieteikties:

 • Institūcijas, organizācijas, mākslinieki un darbinieki, kuri darbojās jebkurā mākslas un kultūras līmenī un jomā Ziemeļu un Baltijas valstīs.
 • Prioritāte tiek piešķirta jaunu tīklu izveidei un projektiem, kuri pēc būtības ir multikulturāli un iesaista dažādus māklsas un kultūras darbiniekus.

Īstermiņa tīkla finansējums:

 • Ir paredzēts projektiem, kuru ilgums nepārsniedz vienu gadu.
 • Sedz ne vairāk kā 70% no kopējiem izdevumiem.
 • Maksimālā finansējuma summa ir 25 000 eiro.
 • Sadarbības tīklam pašam ir jāsedz atlikušos izdevumus un pieteikumā ir jāprecizē, kā tas tiks sasniegts.
 • Sadarbības tīklam var iegūt papildus finansējumu vēl vienam gadam, iesniedzot  labi pamatotu pieteikumu.
 • Veiksmīgi funkcionējošs sadarbības tīkls var pieteikties ilgtermiņa sadarbības tīklu finansējumam pēc īstermiņa finansējuma perioda beigām.

Ilgermiņa tīkla finansējums:

 • Ir paredzēts projektiem ilgākiem par trim gadiem.
 • Maksimālā finansējuma summa ir 150 000 eiro.
 • Sedz ne vairāk kā 50% no kopējiem izdevumiem.
 • Sadarbības tīklam pašam ir jāsedz atlikošos izdevumus un pieteikumā ir jāprecizē, kā tas tiks sasniegts.

Turpināt lasīšanu “Mobilitātes programma “Kultūra” ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveide”

Ierakstīts Finansējuma iespējas

Mobilitātes programma “Kultūra” individuāliem radošiem braucieniem

© Margarita Dankova, 2011

Visu mākslas jomu un kultūras nozaru radošo profesiju pārstāvji tiek aicināti pieteikties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai “Kultūra”. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Mobilitātes programma “Kultūra” piedāvā nodrošināt finansējumu mobilitātes modulī individuāliem radošiem braucieniem un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidei.

Finansiāli atbalstītajiem projektiem savos publicitātes materiālos ir jāizmanto mobilitātes programmas logo

Individuālo radošo braucienu modulis piedāvā finansējumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu visu jomu un sektoru radošo profesiju pārstāvjiem: profesionāliem māksliniekiem, autoriem, tulkotājiem, kuratoriem, producentiem, redaktoriem, zinātniekiem u.c., tai skaitā arī bibliotekāriem.

 • Profesionālie mākslinieki var pieteikties uz finansējumu apmešanās izdevumiem kādā citā Ziemeļvalstī vai Baltijas valstī.
 • Mobilitātes programma sedz apmešanās (naktsmītnes, vietējā sabiedriskā transporta u.c.) izdevumus līdz septiņām dienām (piecām darba dienām un nedēļas nogalei) atbilstoši vidējiem izdevumiem divās kategorijās (galvenajā reģionā un atlikušajā valsts daļā).
 • Pretendentam uz finansējumu jābūt tai pašai personai, kura ceļos.
 • Finansējums ir paredzēts vienai personai nevis grupai.
 • Tuvākais iespējamais izbraukšanas datums ir ne ātrāk kā divus mēnešus pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Turpināt lasīšanu “Mobilitātes programma “Kultūra” individuāliem radošiem braucieniem”