Ierakstīts Bibliotēkas Latvijā,Pieredzes apmaiņa

Mans pirmais komandējums jeb pieredzes apmaiņa ar Moldovas bibliotekāriem

© Santa Rukmane, 2013

Kādā parastā darba dienā saņēmu negaidītu zvanu ar uzaicinājumu piedalīties publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” komandas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā, kas bija plānots no 2. līdz 6. jūlijam. Kā jau vienmēr, vai nu nenotiek nekas, vai arī viss notiek reizē – arī šī brauciena laiks sakrita gan ar darba laiku Rīgas Centrālajā bibliotēkā, gan ar Dziesmu svētku nedēļas saspringto mēģinājumu grafiku, tomēr, aprunājoties ar direktori un pēc tam arī ar kora diriģentu, tika nolemts – jādodas komandējumā! Kā vēlāk izrādījās, pasākumā piedalījās 22 Moldovas bibliotēku pārstāvji un tikai 10 bibliotekāri no Latvijas.

3. jūlijs. Gandrīz kopbilde ar vienu no Ventspils gotiņām

Galvenais šī pieredzes apmaiņas brauciena iemesls bija publisko bibliotēku attīstības projekts “Novateca – Global Libraries Moldova”, kas ir “Trešā tēva dēla” līdzinieks Moldovā. Atšķirībā no Latvijas, kur projekta īstenošanas laiks jau sen kā pagājis, Moldova tikai nesen – 2012. gada martā – ir oficiāli spērusi tik būtisku soli bibliotēku attīstības virzienā. Līdz ar to, šī brauciena mērķis bija parādīt, kādas ir bibliotēkas Latvijā šobrīd, pēc projekta īstenošanas.

Turpināt lasīšanu “Mans pirmais komandējums jeb pieredzes apmaiņa ar Moldovas bibliotekāriem”

Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Jauno speciālistu dalība IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā

© Silva Suhaņenkova, 2011

Nozīmīgs un skaists notikums Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas (LBB JSS) trim biedriem – Dacei, Sanitai un man (Silvai) – bija mūsu pirmā Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) konference, kura 2010. gada augustā notika Gēteborgā (Göteborg), Zviedrijā. Uz konferenci devāmies Latvijas bibliotēku speciālistu delegācijas sastāvā, kas pārstāv LBB visas reģionālās nodaļas un nozīmīgākās sekcijas. Bez piedalīšanās IFLA 76. ģenerālkonferencē, projekta laikā tika arī prezentēts 30 Latvijas bibliotēku apvienotais projekts “Pasaule t@vā bibliotēkā”, kas tapis sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komiteju. Apmeklējām arī NORDICOM (Mediju un komunikāciju izpētes Ziemeļvalstu informācijas centrs), kur iepazināmies ar viņu veiktajiem pētījumiem par mediju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu bērnu un jauniešu vidū.

LBB biedru kopbilde, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

Studiju laikā bieži tika dzirdēts IFLA vārds un tās nozīmība bija skaidra, tāpēc iespēju piedalīties šajā konferencē mēs uztvērām ar lielu prieku un ar degsmi raudzījāmies uz iespējām, kuras ir mūsu priekšā.

Turpināt lasīšanu “Jauno speciālistu dalība IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā”