Ierakstīts Muzeji,Profesionālā tālākizglītība

ES mūžizglītības iespējas skolu bibliotekāriem jeb SMILE Lisabona: muzeja stāstu pasaule

© Aija Jankava, 2014 speciāli LBB JSS

Pasauli veido stāsti, nevis atomi. Pasaule ir konstruēta sociāli, ne ķīmiski vai bioloģiski, to ar saviem stāstiem veido un projicē cilvēce grāmatās, kino, uz skatuves, izstādēs, galerijās, muzejos, bibliotēkās. Šis zviedru pasniedzēja un kursu vadītāja Deivida Pauvela teiciens kļuva par savdabīgu mantru 22 Eiropas valstu skolotājiem un bibliotekāriem, nedēļas garumā izzinot muzeju pratību Lisabonā. Mācījāmies vērot, analizēt, izvērtēt, interpretēt un izmantot muzeju kā mācību līdzekli kursā „SMILE Lisbon”, ar šīm piezīmēm vēlos jūs informēt par savu neseno individuālās mobilitātes pieredzi.

SMILE Lisabona
Kursu vadītājs Deivids atradis jaunu savu kursu logo – SMILE Lisbon!

SMILE ir viens no veiksmīgākajiem ES mūžizglītības apmācību projektiem, kas darbojas Zviedrijā nu jau 10 gadus, to vada zviedru un britu mācībspēki. Tas ir projekts, kurš veicina skolu un muzeju satikšanos kā mācību un identitātes, nacionālās pašapziņas, Eiropeiskās piederības veidošanās iespēju. Vairāk par projektu vietnē: www.eucourses.eu.

Personiskā interese par šo kursu man bija divēja: gan no bibliotekārā un pedagoģiskā darba, gan no skolas muzeja izveides konceptuālā viedokļa. To, ka šodienas muzejs nav tikai kultūras mantojuma krātuve, bet mācību vieta, es apzinos un vēlējos to pieredzēt praktiski. No apmācības sagaidīju iespēju pieredzēt skolas un muzeja sinerģijas iespējas.

SMILE Lisabona
22 foršie skolotāji un bibliotekāri no visas Eiropas

Lisabonas projekta teorētiskais un praktiskais saturs – muzeju pieredze, darbs grupās, priekšlasījumi, refleksijas – sabalansēts līdz perfekcijai. Daudzie apmeklētie muzeji tika izvēlēti ar mērķi iepazīt dažādas muzeja pratības metodes: formālas un neformālas, orālas un vizuālas, vienvirziena un starppersonālas, telpiskas un kinētiskas. Nedēļas ietvaros kopīgi vērojām un atpazinām katra konkrētā muzeja darbības koncepciju, mērķus, virzienu un nodomus, kuri nosaka, kā objekti, dizaina, mediju, struktūras, interaktīvie elementi, etiķetes, zīmes, telpas un personāls izstāsta ekspozīcijas tēmu.

Turpināt lasīšanu “ES mūžizglītības iespējas skolu bibliotekāriem jeb SMILE Lisabona: muzeja stāstu pasaule”

Ierakstīts Profesionālā tālākizglītība,Sevis pilnveidošana

Cilvēka attīstība mūžizglītības kontekstā

© Anta Turla, 2013 speciāli LBB JSS

Mūžizglītība

Ideja, ka izglītības procesam jāturpinās mūža garumā, nav jauna. Jau viduslaikos un pat senāko laiku rakstos ir minēta nepieciešamība mācīties visu mūžu. Tādējādi mūžizglītības ideja kā tāda ir visai sena. Taču šodienas sabiedrības attīstības tempi liek aizvien nopietnāk pievērsties jautājumam par mūžizglītības nodrošināšanu (4).

Attēls “Abacus Love” izmantots saskaņā ar
Creative Commons licenci BY-NC

Kā ir teikts Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē, “mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm” (6).

Turpināt lasīšanu “Cilvēka attīstība mūžizglītības kontekstā”

Ierakstīts Profesionālā tālākizglītība

CPD23 #17: profesionālās tālākizglītības programmas noslēgums

© Dace Ūdre, 2011

Tiecies pēc sava mērķa!

Mūsu dzīve ir kā projekts. Visa pamatā ir spēja sevi motivēt un prast nospraust sasniedzamus mērķus. Divdesmit trešā uzdevuma būtība ir atskatīties uz sešpadsmit nedēļās paveikto, kā arī nospraust jaunu mērķi, uz ko tiekties.

Līdzīgi kā tviteris māca mūs izteikties 140 simbolu ietvaros, tāpat arī profesionālās tālākizglītības programmas veidotāji rosina tās dalībniekus izteikties par apgūto programmu, izmantojot tikai 6 vārdus. Interesants ir arī veids, kā programmas dalībnieki tiek aicināti izstrādāt savu personīgās attīstības plānu: identificējot savu lielo mērķi, nosakot veidu, kā to sasniegt un izvirzot noteiktus, izmērāmus, sasniedzamus, reālus un laikā ierobežotus mazākus mērķus lielā mērķa sasniegšanai.

Turpināt lasīšanu “CPD23 #17: profesionālās tālākizglītības programmas noslēgums”

Ierakstīts Profesionālā tālākizglītība

CPD23 #16: apzinies savas stiprās un ne tik stiprās puses

© Dace Ūdre, 2011

Ir pienākusi kārta priekšpēdējās nedēļas darbiņam. Šoreiz profesionālās tālākizglītības programmas dalībniekus sagaidīja divi uzdevumi.

Businesswoman standing on a ladder looking through binoculars

Divdesmit pirmā uzdevuma būtība ir noteikt savu interešu spektru, jo dzīvē ir ļoti svarīgi darīt to, kas Tev patiešām patīk. Jāatceras, ka intereses mēdz mainīties un neiztikt bez izmaiņām arī darba jomā. Ar laiku rodas vēlme pēc jaunas pieredzes, jauniem izaicinājumiem – iespējas sevi pierādīt un profesionāli pilnveidoties. Tad nu ir pienācis laiks apstāties un palūkoties uz līdz šim apgūto, izveidojot sistemātisku savu prasmju sarakstu un secināt, ko darīt tālāk.

Turpināt lasīšanu “CPD23 #16: apzinies savas stiprās un ne tik stiprās puses”