Ierakstīts Pasākumi

Francijā aizvadīts 28. starptautiskais bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs “BOBCATSSS 2020″

Laikā no 2020. gada 22. līdz 24. janvārim Francijā, Champs-sur-Marne (Parīzes piepilsētā) norisinājās ikgadējais starptautiskais bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs “BOBCATSSS 2020″ par tēmu “Informācijas pārvaldība, viltus ziņas un dezinformācija” (Information Management, Fake News and Disinformation). Simpozija norises vieta bija Gustava Eifeļa universitāte (Université Gustave Eiffel), kas savu nosaukumu ieguvusi šī gada 1. janvārī (līdz tam Parīzes-Austrumu Universitāte; Université Paris-Est Marne-la-Vallée).

Latviju simpozijā pārstāvēja Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 1. kursa studente un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas vadītāja Aiga Pīķe (ar referātu “Statistikas dezinformācija Latvijas Bibliotekāru biedrības pārskatos”; Statistical Disinformation in the Library Association of Latvia Reports) un 2. kursa studente Antra Upeniece (ar referātu “Akadēmiskais godīgums humanitārajās zinātnēs: ziņošana par kļūdām akadēmiskajos tekstos”; Academic Honesty in Humanities in Latvia: Reporting Mistakes of Academic Publications).

Simpozija “BOBCATSSS 2020” dalībnieki pulcējas Gustava Eifeļa universitātē. Foto: A. Pīķe.
Ar organizatoru uzrunām tiek atklāts simpozijs “BOBCATSSS 2020”. Foto: A. Pīķe.
Ar organizatoru uzrunām tiek atklāts simpozijs “BOBCATSSS 2020”. Foto: A. Pīķe.
Ieskats simpozija statistikas datos (labojums: 18 plakāti). Foto: A. Pīķe.

Pirmās dienas lektore – profesore Matilde Fontanina (Matilde Fontanin) no Itālijas – sniedza ieskatu par informācijas bojājumu veidiem, ietekmējošiem faktoriem, kā arī internetu kā nozīmes pastiprinātāju (gan pozitīvā, gan negatīvā kontekstā). Saistībā ar interneta pastāvēšanas piecdesmitgadi un globālā tīmekļa (World Wide Web) trīsdesmitgadi aizvien aktualizējas tajā pieejamā satura patiesuma un precizitātes. Pastiprinās informācijas un atmiņas institūciju darbinieku loma uzticamu informācijas avotu un to pieejamības nodrošināšanā, kas pausts arī 2016. gadā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions) izstrādātajā bibliotekāru un informācijas darbinieku ētikas kodeksā (Code of Ethics for Librarians and other Information Workers).

Itālijas profesores prezentācija par bibliotēku un informācijas speciālistu lomu viltus ziņu laikmetā. Foto: A. Pīķe.
Vienu no simpozija pirmās dienas pirmajām paralēlajām sesijām atklāj studente no Japānas ar referātu par bibliotēku lomu demokrātiskas sabiedrības nodrošināšanā. Foto: A. Pīķe.
Ziņojumu par sagatavoto referātu sniedz Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas vadītāja, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes maģistra programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 1. kursa studente Aiga Pīķe. Foto: A. Upeniece.
Pirmās sesijas referātu prezentētāji. Foto: A. Upeniece.
Ziņojums par Japānas publisko bibliotēku telpu vēsturisko izpēti. Foto: A. Pīķe.

Simpozija otrā diena tika atklāta ar datorzinātņu asociētā profesora Vincenta Nozika (Vincent Nozick) no Francijas lekciju par vizuālās informācijas – attēlu un video – patiesumu un uzticamību. Robeža starp pieļaujamām vizuālām izmaiņām un falsifikāciju (piemēram, veselīgāka izskata piešķiršana cilvēkam) ir ļoti trausla. Pēdējos gados arvien biežāk sastopami fotoattēlu viltošanas gadījumi, tomēr mākslīgais intelekts ir gana attīstīts, lai pārveidotu pat cilvēku kustības un runu video formātā. Tas liek aizdomāties – vai varam ticēt visam, ko redzam? Atpazīt viltojumu iespējams vizuāli (novērojamas ģeometriskas, proporcionālas, trokšņu, krāsu atšķirības, nedabiskas mutes kustības izrunā), kā arī pielietojot tam paredzētas datorprogrammas un rīkus (metadatu pārbaude vai daudziem jau zināmā meklētājprogrammas Google iespēja “Meklēšana pēc attēla”).

Francijas asociētā profesora prezentācija par vizuālās informācijas viltošanu. Foto: A. Pīķe.
Francijas asociētā profesora prezentācija par vizuālās informācijas viltošanu. Foto: A. Pīķe.
Viena no simpozija otrās dienas pirmajām paralēlajām sesijām tiek atklāta ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes maģistra programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 2. kursa studentes Antras Upenieces ziņojumu. Foto: A. Pīķe.
Polijas pārstāvji iepazīstina ar veiktā pētījuma rezultātiem par informācijas filtrēšanu meklētājprogrammā Google. Foto: A. Pīķe.
Otrās dienas pirmās sesijas referātu prezentētāji. Foto: A. Pīķe.
Simpozija dalībnieku sagatavoto plakātu prezentēšana. Foto: A. Pīķe.

Trešā lektore – viltus ziņu analīzē specializējusies skolotāja Roze-Marija Farinila (Rose-Marie Farinella)no Francijas – prezentēja savu darba pieredzi skolēnu apmācībā viltus ziņu atpazīšanai internetā. Apgūt informācijas izvērtēšanas prasmes ir nozīmīgi sākot no 10 gadu vecumu – pirms tīņu vecuma, kad lielākā daļa informācijas tiek meklēta internetā. Bērni apgūst kritisko domāšanu, iegūst zināšanas dažādos aspektos – reklāmu nozīme un objektivitāte, faktu pārbaudes nepieciešamība, kā arī žurnālista profesija, tās mērķi un īpašības. Pats būtiskākais – tiek iedrošināti pārrunāt redzēto ar citiem un ar savām iegūtajām zināšanām izglīto arī apkārtējos.

Franču skolotāja prezentē pieredzi skolēnu apmācībā viltus ziņu atpazīšanai. Foto: A. Pīķe
Bulgārijas pārstāve ar ziņojumu par bibliotēku speciālistu izaicinājumiem saistībā ar informācijas patiesumu un precizitāti. Foto: A. Pīķe.
Pārstāves no Vācijas iepazīstina ar automātisko naida runas (hate-speech) atpazīšanas rīka “HASOC” izstrādi un tā pielietošanas izaicinājumiem. Foto: A. Pīķe.

Simpozijā “BOBCATSSS 2020” piedalījās dalībnieki no 20 valstīm, to organizēja 4 universitātes, to skaitā 60 studenti no Francijas. Papildus 3 lektoru pamatziņojumiem tika nolasīti 42 referāti, īstenoti 4 darbsemināri jeb workshops un prezentēti 18 plakāti (sākotnēji izvērtēšanai saņemti 92 pieteikumi).

Noslēgumā atkārtots ieskats BOBCATSSS statistikā: dalībnieku pārstāvētās valstis, to skaitā arī Latvija. Foto: A. Pīķe.
Labākā plakāta balva aizceļoja uz Nīderlandi. Foto: A. Pīķe.
Tiek pasniegta balva “Bobcat of the Year 2019”. Foto: A. Pīķe.
Dots vārds 2021. gada simpozija organizatoriem. Foto: A. Pīķe.
Simpozija karogu saņēmusi nākamā gada organizatoru komanda. Foto: A. Pīķe.

Protams, kā gan bez bibliotēku apmeklēšanas!

Ieskats Francijas Nacionālās bibliotēkas (Bibliothèque nationale de France) Rišeljē bibliotēkā (Bibliothèque Richelieu). Foto: A. Pīķe.
Ieskats Gustava Eifeļa universitātes Žorža Pereka bibliotēkā (Bibliothèque Georges Perec). Foto: A. Pīķe.

2021. gada janvārī simpozijs BOBCATSSS ar tēmu “Digitālā transformācija” (Digital Transformation) norisināsies Portugālē, Portu; galvenais organizētājs – Portu grāmatvedības un biznesa skola (Porto Accounting and Business School). Sekojiet jaunumiem!

Informāciju sagatavoja:
LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja,
LU SZF maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” studente
Aiga Pīķe

Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Vēl nedēļu iespējams pieteikt savu pētījumu BOBCATSSS 2019 konferencei!

Starptautiskajā studentu rīkotajā BOBCATSSS simpozijā, par kuru stāstām Jums katru gadu, Latvijas studenti un mācībspēki piedalījušies jau 26 gadus pēc kārtas. Aicinām studentus nekavēties un iesniegt savus pētījumus, lai gūtu neaizmirstamu pieredzi un zināšanas!

header_img

22.−24. janvārī Horvātijā, Osijekā notiks “BOBCATSSS 2019“, kura temats ir “Informācija un tehnoloģijas maina dzīvi: saistība, mijiedarbība, inovācija” ar trim apakštematiem:

  • informācijas institūciju sociālā loma,
  • infomācijas profesija, profesionāļi un disciplīna,
  • inovatīvās tehnoloģijas.

Pieteikumus var iesniegt līdz 30. septembrim

Ja ir kādas neskaidrības, aicinām sazināties un mēs palīdzēsim! Tiekamies Osijekā!

Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Publicēts simpozija “BOBCATSSS 2018” referātu krājums

Šogad 24.–26. janvārī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā notika 26. ikgadējais starptautiskais bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs “BOBCATSSS 2018” ar tematu “Lasīšanas spēks”, kuram bija trīs apakštēmas:

  • lasītprasme, paradumi un komunikācija;
  • atmiņas institūcijas;
  • tehnoloģiskie risinājumi.

Pirmais šāda veida simpozijs notika 1993. gadā Ungārijā, bet arī Latvijas dalībai šajā studentu konferencē ir sena vēsture. Šogad Latvijas pārstāvji piedalījās konferencē jau 18. reizi!

Simpoziju organizēja LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti un pasniedzēji sadarbībā ar Ungārijas Etveša Loranda Universitātes (Eötvös Loránd University of Budapest) studentiem. Lielu ieguldījumu BOBCATSSS tapšanā sniedza Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas aktīvistes Lelde Petrovska un Zane Meldere. Priecājamies un lepojamies, ka mūsu biedri spēj lieliski organizēt augsta līmeņa pasākumus.

Video atskats uz trim iedvesmas pilnajām dienām:

BOBCATSSS simpozijs notika trīs dienas un to apmeklēja 194 informācijas un bibliotēku zinātnes studenti un profesionāļi no visas pasaules un 30 organizatori no Latvijas un Ungārijas. Trīs dienu laikā tika prezentēti 26 referāti, 9 darbsemināri, 18 plakāti un 4 peča-kuča (20 slaidi x 20 sekundes) prezentācijas. Pirmā diena norisinājās LNB telpās. Atklāšanas ceremonijā viesus priecēja folkloras kopa, svinīgas atkāšanas uzrunas no abu organizētāju universitāšu pārstāvjiem un Ungārijas vēstniecības misijas vadītāja vietnieces Kingas Šimones (Kinga Simon) uzruna. Kā arī ar referātu “Lasīšana kā vizuālās uztveres un valodas apstrādes process” (Reading as a Process of Visual Perception and Language Processing) uzstājās viens no trim galvenajiem runātājiem LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs profesors Dr. Jurģis Šķilters. Tika prezentēti plakāti un referāti, kā arī norisinājās svētku vakariņas.

Nākamās divas dienas notika viesmīlīgajā LU Dabas mājā. Otrā diena tika atklāta ar peča-kuča prezentācijām, kam sekoja otrās galvenās runātājas Gūtenberga Pasaules literatūras un rakstisko plašsaziņas līdzekļu (mediju) institūta grāmatu studiju direktores profesores Dr. Utes Šneideres (Ute Schneider) referāts “Vērojot lasītāju – vērtības, paražas un lasīšanas paradumi, lasot attēlus un sociālos medijus” (Watching the Reader – Values, Rituals and Practices of Reading in Pictures and Social Media Platforms). Otrās dienas noslēgumā tradicionāli notika diskotēka konferences organizatoriem un dalībniekiem.

Trešā diena tika pavadīta aktīvā gaisotnē, prezentēti referāti un vadīti darbsemināri. Noslēdzošās dienas galvenā runātāja bija Etveša Loranda Universitātes Humanitārās fakultātes Bibliotēku un informācijas zinātnes departamenta lektore Dr. Katalina Bella (Katalin Bella) ar referātu “Kādas grāmatas ir ungāru autoru lasīšanas sarakstā? Ungāru mūsdienu rakstnieku paradumi un mājas bibliotēkas” (What Books are on Hungarian Writers’ Reading List? Habits and a Home Library of Contemporary Hungarian Authors).

Trešās dienas noslēgumā tika apkopotas konferences dalībnieku balsis un žūrijas balsojums, lai apbalvotu labākos dalībniekus:

  • kā labākais referāts tika atzīts Lizas Morisones (Lisa Morrison) un Terija Vēča (Terry Weech) referāts “Datu lasīšana: lasītprasmes trūkums bibliotēku un informācijas zinātnes izglītībā” (Reading Data: The Missing Literacy from LIS Education);
  • visvairāk balsis ieguva un par labāko plakātu atzīts Janas Tonisones (Jaana Tõnisson) plakāts “Ko studenti īstenībā dara bibliotēkās?” (What Students Actually Do in Library?);
  • darbseminārs Airas Lepikas (Aira Lepik), Marisas Nols (Maris Nool) un Janas Tonisones (Jaana Tõnisson) “Būt vai nebūt – tas nav jautājums par bibliotēku sociālo mediju mārketingu!” (To Be or Not to Be – It’s Not the Question About Library Social Media Marketing!);
  • kā labākais peča-kuča tika novērtēts Nīderlandes studentu Lovija van Eka (Lowie van Eck) un Nila van der Mera (Niels van der Meer) peča-kuča “Datu žurnālistikas nozīme: Peča-Kuča par datu izguvi, informācijas vizualizāciju, faktu pārbaudi un satura grupu lomu bibliotēkās” (The Importance of Data Journalism: A Pecha Kucha About Data Retrieval, Information Visualization, Fact Checking and the Role of Content Teams in Libraries).

Noslēgumā tradicionāli tika nodots BOBCATSSS karogs nākamajiem organizatoriem – Osijekas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Informācijas zinātnes departamenta (Horvātija), Upsalas Universitātes un Linneja Universitātes (Zviedrija) un Hāgas Lietišķo zinātņu universitātes (Nīderlande) studentiem, kuri rīkos “BOBCATSSS 2019” Horvātijā, Osijekā.

Biedrību simpozijā pārstāvēja LBB valdes locekle un Jauno speciālistu sekcijas vadītāja Elīna Sniedze ar referāta “Viena diena bibliotēkas dzīvē Latvijā: 6 gadu pieredze” (Library Day in the Life in Latvia: 6 Year Experience) priekšlasījumu un plakātu “Bibliotekāri apkārt pasaulei” (Librarians Around the World), kā arī LBB Novadpētniecības sekcijas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga ar referātu “Jelgavas pilsētas bibliotēkas kultūras ainava: lasot vēsturi un pārdomājot vērtības” (The Cultural Landscape of The City Library of Jelgava: Reading Histories and Rethinking Value).

Referātu pilnie teksti, plakāti un darbsemināru apraksti apkopoti konferences rakstu krājumā >>>

Foto galerija >>>

Informāciju sagatavoja:
Elīna Sniedze
LBB valdes locekle
LBB JSS sekcijas vadītāja

Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Latvijas pārstāvji piedalās BOBCATSSS simpozijā jau 17. reizi!

LBB JSS biedri Lelde Petrovska, Zane Meldere, Krista Annija Lauberga un Elīna Sniedze, kā arī Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas (IBSN) pasniedzēja Liene Viļuma no 25.-27. janvārim pārstāvēja Latviju un Latvijas Universitāti (LU), prezentējot pētījumus starptautiskajā simpozijā BOBCATSSS 2017 Somijā, Tamperē.

Katru gadu esam entuziastiski dalībnieki BOBCATSSS simpozijā, kā arī vienmēr aktīvi aicinām visus Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentus doties mums līdzi. BOBCATSSS ir ikgadējs, starptautisks simpozijs bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studentiem un nozares speciālistiem. Pirmais šāda veida simpozijs notika 1993. gadā Ungārijā, bet 2017. gada 25.-27. janvārī tas norisinājās Somijā, Tamperē, un tā vadmotīvs bija “Dzīves kvalitātes uzlabošana caur informāciju”. Tika prezentēti 47 referāti, 13 plakāti un 8 darbsemināri. Starp 47 referātiem tika prezentēti arī 3 Latvijas referāti!

Nolēmām pastāstīt par to, kā mums gāja, bet pirms tam aicinām noskatīties video:

Pirmajā dienā notika svinīga atklāšana ar Tūves Jānsones trollīšu Muminu uzstāšanos, kuri aicināja visus dalībniekus nedaudz izkustēties, kā arī mācīties somu valodu. Ar runu “Pētniekiem arī nepieciešama informācija!” uzstājās Dr. Kerola Tenopira (Dr. Carol Tenopir).  Pēc tam sākās paralēlās sesijas ar referātu priekšlasījumiem un darbsemināriem. Mēs devāmies uz darbsemināru “Ja to var izsekot, to izsekos” (What Can Be Tracked, Will Be Tracked), kuru vadīja studenti no Nīderlandes, Dānijas un Spānijas. Dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādām aplikācijām un programmām, kuras izmantojot tiek nodrošināta identitātes un datu aizsardzība. Jāpiebilst, ka šis darbseminārs noslēguma ceremonijā tika apbalvots kā labākais no astoņiem darbsemināriem. Pirmās dienas noslēgumā dalībnieki devās ekskursijās uz bibliotēkām un muzejiem, kā arī uz īpašām svētku vakariņām, kas nu jau ir BOBCATSSS simpozija tradīcija.

Turpināt lasīšanu “Latvijas pārstāvji piedalās BOBCATSSS simpozijā jau 17. reizi!”