Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Kurzemes bibliotekāru konference 2012

2012. gada 29. novembrī Ventspilī noritēja Kurzemes bibliotekāru konference “Kultūras mantojums digitālā vidē. No idejas līdz lietotājam”. Tajā tika apskatīti dažādi ar digitālo vidi saistīti jautājumi: nacionālā identitāte, atmiņu institūciju iesaistīšanās digitālo resursu veidošanā, kā arī interesanti projekti un praktiska informācija par digitālajām kolekcijām. Pašai man nebija iespēja tajā piedalīties, taču ir prieks par Ventspils bibliotēkas sniegto iespēju “piedalīties” konferencē attālināti.

Konferences ieraksts 4 daļās (programma):

Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongress 2012 – ziemeļu perspektīva

© Sanita Malēja, 2012

Kongresa tēma

Pasaules bibliotēku un informācijas kongress 2012. gadā notika laikā no 11. līdz 17. augustam Helsinkos, Somijā. Tradicionāli programmas saturu sastāda dažādu IFLA profesionālo grupu un sekciju atsevišķas tēmas, kas šoreiz vijās ap kopsaucēju “Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas”. Kā ik gadu, kongresa tēmu paspilgtināja galvenie pieaicinātie runātāji.

Kongresa norises vieta,
foto D.Ūdre

Atklāšanas ceremonijā spilgtu uzrunu sniedza kriminālistikas zobārste Helēna Ranta (Helena Ranta). Neskatoties uz šķietami nesaistīto profesiju, zinātniece auditoriju spēja pārliecināt par savu nesaraujamo saikni ar bibliotēkām kā kultūras mantojuma saglabātājām. H. Ranta kultūras mantojuma iznīcināšanu pielīdzināja “kultūras genocīdam”, skaidrojot, ka “genocīds ir nevis viena slepkavība, bet daudzas slepkavības”. Aicinot aizdomāties par kultūras vērtību aizsardzību, viņa atgādināja, ka reiz iznīcinātas, vērtības nevar pilnvērtīgi atjaunot un norādīja, ka “ja nu ir kaut kas jāatceras, tad atcerēsimies nākotnes labā”.

Kino vēsturnieks un grāmatu autors Pīters fon Bags (Peter von Bagh) uzsvēra literatūras nozīmi mūsdienās un bibliotēku kā cilvēka labākā drauga lomu nācijas attīstībai. Viņš sniedza emocionālu un iedvesmojošu runu par grāmatu uzvaras ceļu, aicinot “pret grāmatām izturēties kā pret cilvēkiem”.

Helsinku Universitātes Profesors Irjo Engestroms (Yrjö Engeström) iepazīstināja ar terminu “mezglošanās” (knotworking), norādot uz vietu, kur atsevišķi indivīdi var sanākt un operatīvi izveidot komandas (“sasiet mezglu”) kopīgam darbam, problēmjautājumu risināšanai vai kāda uzdevuma veikšanai. I. Engestroms uzsvēra, ka bibliotēkām ir potenciāls kļūt par šādām – darba kultūru transformējošām – iestādēm.

Savukārt Virdžīnijas Universitātes (ASV) pasniedzējs un grāmatas “The Googlization of Everything” autors Siva Vaidjanatans (Siva Vaidhyanathan) aicināja bibliotēkas nemeklēt paraugu attīstībai uzņēmējdarbībā, norādot, ka ilgtermiņā bibliotēkas ir spējušas pārdzīvot jebkuru komerciestādi. Neskatoties uz Google lielo popularitāti, viņš aicināja atcerēties, ka bibliotēkas un meklētājprogrammas mērķiem nav nekā kopīga un katra iet savu ceļu.

Turpināt lasīšanu “IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongress 2012 – ziemeļu perspektīva”

Ierakstīts Diskusijas

Atskats uz diskusiju par latviskā e-satura attīstīšanas un pieejamības potenciālu

© Silva Suhaņenkova, 2012

Bibliotēku nedēļas ietvaros, šī gada 26. aprīlī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka sadarbībā ar Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu rīkoja diskusiju par latviskā e-satura attīstības un pieejamības jautājumiem. Diskusija tika rīkota ar mērķi pie viena sarunu galda pulcināt dažādas puses – e-satura radītājus, lasītājus, bibliotēkas un digitalizētājus – un izrunāt šobrīd aktuālākos jautājumus, mēģinot rast savstarpēju sapratni un veicināt plašākas diskusijas veidošanos turpmāk.

Diskusijā iezīmējās vairākas būtiskas lietas, kuras šobrīd kavē latviskās e-vides attīstību, piemēram, vienotas valstiskas stratēģijas neesamība un juridiskā nesakārtotība, nesagatavots lasītājs, sabiedrības neuzticība e-resursiem un citi iemesli. Tomēr ir arī labi piemēri, kas liek cerīgi raudzīties uz jomas attīstību, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas projektu realizācija vai pozitīva prakse kaimiņvalstīs.

Tam visam pa vidu, protams, ir bibliotēka, kuras lomu diskusijā labi iezīmēja Uldis Zariņš: “Bibliotēka nav apdraudēta, jo bibliotēka nekādā gadījumā nav traktējama kā fiziska ēka vai kā grāmatu izsniegšanas punkts. Bibliotēka pilda tilta funkciju starp sabiedrību un zināšanām. Abi šie punkti pārvietojas un bibliotēkai ir jākustas līdzi. Bibliotēka mainās, tā var kļūt arī pilnīgi virtuāla, bet funkcija kārtot un pārvaldīt informāciju saglabājas.”

Cerēsim, ka šī diskusija ir atstājusi tālejošākas sekas un latviskais e-saturs augs un attīstīsies visiem iespējami patīkamā virzienā.

Aicinu jūs noskatīties/noklausīties diskusijas ierakstu: ej.uz/latviskaisesaturs

Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Jaunie speciālisti IFLA 2012 kongresā

Lepojamies ar mūsu Jauno speciālistu sekcijas pārstāvēm Daci un Sanitu, kuras vakar pirmo reizi uzstājās IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā Helsinkos, prezentējot sekcijas un bibliotekāru biedrības nākotnes vīziju, kā iekļaut jaunos speciālistus biedrības stratēģijā.

Sanita Malēja un Dace Ūdre

Ar pētījuma pilno tekstu var iepazīties šeit, bet prezentācija apskatāma šeit.