Ierakstīts Bibliotēku interešu pārstāvniecība

Iespēju meklētāji

© Elīna Sniedze, 2014 | pārpublicēts no Ellias sapņi

Man bija tas gods 29. augustā, Gaismas pils inaugurācijas dienā, doties uz diskusiju par bibliotēku interešu pārstāvniecību, kurā piedalījās IFLA prezidente Sinika Sipila un Nīderlandes princese Laurentīna.

Diskusija šķiet kā neliels papildinājums šai mūžsenajai tēmai par bibliotēku nepieciešamību, rakstīt un lasītprasmju uzlabošanu un bibliotēkas vietu sabiedrībā. Nelielā tikšanās sākās ar trim prezentācijām. Uldis Zariņš stāstīja par bibliotēku darbību Latvijā, kā arī lieliskus statistikas datus par bibliotēkām un to apmeklētājiem. IFLA prezidente Sinika Sipila stāstīja par IFLA darbību un iespējām, kā var sadarboties ar IFLA un izmantot viņu veidotos materiālus. Viņas devīze ir “Stipras bibliotēkas, stipras sabiedrības.” Līdz ar to viņa aktīvi iestājas par bibliotēkas iespējām palīdzēt sabiedrībai.

Princese Laurentīna
Princese Laurentīna
Foto: Evija Trifānova, LETA

Ļoti patika princeses Laurentīnas iedvesmojošā runa. Jāpiebilst, ka parastās power point prezentācijas vietā, viņa izmantoja moderno piezīmju kladi ar domu karti. 😉

Atļaušos mēģināt saviem vārdiem pārtulkot un īsumā pateikt galveno domu, kuru es aizķeksēju savā galvā, kā labu: Sākšu ar galveno – Vārds “problēma” ir jāaizmirst, tāda nav, ir tikai vārds “IESPĒJA”! Dzīvē ir nebeidzamas iespējas uz katra soļa, mums tikai jāspēj tās saskatīt. Mums jābūt kā iespēju meklētāju komandai! Turklāt, runājot ar citiem, mums nav jāsaka, ka mēs esam svarīgi, ka bibliotēka ir svarīga. Ir jārunā par cilvēkiem, ar kuriem jūs runājiet. Jārunā par to, ka Eiropā 1 no 5 cilvēkiem ir analfabēts, ka bibliotēka var uzlabot šo situāciju, un svarīgi ir runāt par to, ko tas dos atbalstītājiem, valstij, utt. Bibliotēkas palīdz cilvēkiem un mums(bibliotekāriem) ir jābūt lepniem par to un jāizkliedz tas no jumtiem. “Then shout it from the rooftops!”

Turpināt lasīšanu “Iespēju meklētāji”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Viena diena priekšmetotāja un indeksētāja darbā

© Ināra Kindzule, 2014

Labrīt, mana darba diena ir sākusies! LNB Bibliogrāfijas Institūta Datu un zināšanu pārvaldības nodaļā strādāju tikai no 2013. gada 1. novembra. Pirms tam sešus gadus strādāju RTU Zinātniskās bibliotēkas Transporta filiālē. Tur mans galvenais darbiņš bija lasītāju apkalpošana, bet paralēli tam veicu arī dažādus citus iekšējos darbus: veidoju ierakstus e-resursu datu bāzē par transportu, veidoju minimālos aprakstus grāmatām, kuras vēl nebija ievadītas elektroniskajā kopkatalogā, norakstīju dubletes un novecojušās grāmatas un reģistrēju un apstrādāju visus filiālē ienākušos žurnālus.

Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa mani sagaidīja un uzņēma ļoti draudzīgi! Pavisam mēs esam 15 darbinieki: nodaļas vadītāja, septiņi eksperti un septiņas priekšmetotājas.

LibDay Ināra Kindzule

Turpināt lasīšanu “Viena diena priekšmetotāja un indeksētāja darbā”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Bibliogrāfa darbs

© Jurģis Celmiņš, 2014 | speciāli LBB JSS

2013. gada 19. novembrī es sāku strādāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Nacionālās bibliogrāfijas nodaļā par galveno bibliogrāfu. Pirms darba uzsākšanas Nacionālajā bibliotēka es nedaudz biju strādājis lietotāju apkalpošanā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā, tāpēc jaunais darbs bija atšķirīgs no iepriekš veiktā, jo tas pilnībā ir saistīts ar datora lietošanu, līdz ar to bibliotēkas apmeklētājus nav iespējams satikt.

Bibliogrāfiskais ieraksts LNB Analītikas datubāzei

Manos darba pienākumos ietilpst dažādu preses izdevumu un žurnālu analītikas veidošana. Galvenokārt es aprakstu tādus ikdienas preses izdevumus kā, piemēram, “Dienas Bizness”, kā arī dažādus žurnālus, kas tiek izdoti reizi mēnesī. Es aprakstu gan žurnālus par uzņēmējdarbību, piemēram, “Forbes”, gan arī tādus populārzinātniskus žurnālus kā “Ilustrētā Zinātne”. Tāpat es aprakstu žurnālu “FHM” u.c. Dažkārt ir jāapraksta arī reģionālie laikraksti.

Turpināt lasīšanu “Bibliogrāfa darbs”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Semantisko tehnoloģiju eksperta diena bibliotēkā

© Uldis Bojārs, 2014

LNB strādāju tikai daļu darba laika, tādēļ šī diena sākas LU Datorikas fakultātē, kur ar prezentāciju uzstājas doktora grāda pretendents un tiek lemts, vai disertācija atbilst visām prasībām (atbilde ir pozitīva).

Darbu bibliotēkā sāku pēc pusdienām. Kopā ar kolēģiem apspriežam aktuālos jautājumus Europeana Newspapers projektā, kura ietvaros tiek apstrādāts arī Latvijā izdoto laikrakstu saturs. Šie laikraksti kopā ar citu valstu pienesumu būs pieejami Eiropas laikrakstu portālā. Sazinos ar IT departamenta speciālistiem, lai sagatavotu vidi, kurā darbināt projekta partneru sagatavoto programmatūru.

Pēc laikrakstu projekta darbu pabeigšanas apskatu jaunumus, kas parādījušies manā “lauciņā” – semantiskā tīmekļa (Semantic Web) un saistīto datu (Linked Data) sfērā. Mani it īpaši interesē šo tehnoloģiju pielietojums bibliotēkās.

Vakarā notiek LBB Jauno speciālistu sekcijas sanāksme. Apspriežam turpmākos plānus. Aktuālo jautājumu vidū ir sadarbības projekts ar Baltijas valstu jaunajiem speciālistiem, idejas mūsu blogam un dalība projektā “Bibliotēkas diena dzīvē”.


Raksts tapis projekta “Bibliotēkas diena dzīvē” ietvaros,
kas norisinās laikā no 10. līdz 16. februārim.