Posted in Bibliotēkas diena dzīvē

Balvu un pateicību pasniegšana LibdayLV 2017 dalībniekiem

27. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) norisinājās pirmais jaunās sezonas pasākums LNB Bibliotēku attīstības centra (BAC) pasākumu ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”. Tā laikā interesenti tika iepazīstināti ar pieredzi, atziņām un ierosmēm no IFLA WLIC 2017 konferences, kā arī notika LibdayLV 2017 dalībnieku godināšana

Ar savu pieredzi dalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba, Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura, Valmieras bibliotēkas galvenās bibliotekāres Anita Apine un Līga Vītola, Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa un bibliotekāre Viktorija Agafonova un Baiba Īvāne-Kronberga

Pēc IFLA WLIC 2017 pieredzes un ierosmju apspriešanas notika arī LBB JSS rīkotā projekta LibdayLV 2017 dalībnieku godināšana, pasniedzot pateicības un simpātiju balvas. Projekta koordinatores izvērtēja dalībnieku sniegumu un īpašu uzmanību pievēršot informācijas satura kvalitātei un oriģinalitātei.

Līdz ar to simpātijas balvu no LBB JSS – ceļazīmi vienai personai uz 4CanGurus 2018 iegūst Latgales Centrālā bibliotēka, apvienoto simpātiju balvu no LBB un LNB Kompetenču attīstības centra – bezmaksas kursu apmeklējumu 8 stundu apmērā iegūst Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka, bet pārsteiguma balvas no mūsu atbalstītāja apgāda Mansards iegūst Madonas novada bibliotēka.

Dalībniekiem, kuri vēl nav saņēmuši pateicības, lūdzam sazināties ar mums un vienoties par saņemšanu.

Liels paldies visiem projekta dalībniekiem! Uz tikšanos jau nākamgad!

 

Advertisements
Posted in Konferences, kongresi, simpoziji

Konference “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse”

© Marina Baranovska, 2017 | Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja (speciāli LBB JSS)

Var droši apgalvot, ka 6. oktobris ir īpaša diena, jo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pirmo reizi notika konference, kas veltīta bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijas jautājumiem.

Konferences pirmā daļa, kuru vadīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Daina Pakalna, tika veltīta Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisijas (TK) un saskarnozaru apakškomisiju darbībai, kurā Valsts valodas centra direktors un LZA TK priekšsēdētājs Māris Baltiņš sniedza ieskatu terminoloģijas vēsturē un problemātikā Latvijā, savukārt LNB Datu standartizācijas eksperte un LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētāja Inta Virbule dalījās pieredzē par bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzēm un to likteni. Par ieguvumiem, zaudējumiem un pārpratumiem datorterminu veidošanā dalījās LZA TK Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs Edgars Cauna. Piemēram, pareizi ir teikt emuārs jeb tīmekļa dienasgrāmata, nevis blogs, lietotne nevis aplikācija. Būs vienlīdz pareizi, ja teiksiet fails jeb datne, tāpat arī interfeiss jeb saskarne, digitāls jeb ciparu.

Savukārt konferences otrā daļa tika veltīta tieši bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijai. Igaunijas Nacionālās bibliotēkas terminoloģijas speciāliste un Igaunijas Bibliotekāru biedrības Terminoloģijas komisijas sekretāre Piret Pärgma prezentēja aktualitātes un problēmas bibliotēku nozarē Igaunijā. Par sevi un terminoloģiju akadēmiskajā vidē, studiju procesā un pētniecībā stāstīja Daina Pakalna, kā arī pašiem klātesošajiem bija iespēja piedalīties tādu terminu kā embedded librarian/ librarianship un information pathways latviskošanas procesā, kas izvērtās par varen’ jautru mēģinājumu. Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesors un LZA TK loceklis Juris Baldunčiks akcentēja mūsdienu izglītības un zinātnes terminoloģijas problēmas, norādot, ka ne visus jaunos jēdzienus ir nepieciešams uztvert kā terminus, tekstu tulkošanai nevajadzētu pieiet frontāli, bet gan ar valodniecisku izpratni. Dokumentu un arhīvu pārvaldības terminoloģijas problemātiku ieskicēja Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks un LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas loceklis Gatis Karlsons, norādot uz to, ka mūsdienās vērojama tendence, ka, tulkojot dažādus dokumentus, tiek izmantoti jauni termini, piemirstot, ka ir iespējams izmantot jau apstiprinātus terminus. Piemēram, dokumentu pārvaldība un lietvedība.

Konferences noslēgumā Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis dalījās ar terminoloģiskajiem aspektiem Nacionālās enciklopēdijas veidošanā. Savukārt LNB Attīstības departamenta stratēģiskās attīstības speciāliste Silva Suhaņenkova prezentēja jēdziena “Bibliotēka 2.0” evolūciju, kā no statiskas bibliotēkas esam sasnieguši inteliģentas bibliotēkas. Par dažādiem tehnoloģiju risinājumiem terminoloģijas darba automatizācijā stāstīja SIA “Tilde” Terminoloģijas pakalpojumu vadītāja Tatjana Gornostaja.

Posted in Konferences, kongresi, simpoziji

Aicinām ieteikt tematus un lektorus konferencei 4CanGurus 2018

Jauno speciālistu sekcijas darba grupa sākusi aktīvi darboties pie 4CanGurus 2018 plānošanas. Līdz ar to aicinām ieteikt radošus tematus un enerģiskus lektorus, kuri jums būtu saistoši un iemācītu noderīgas lietas ikdienas darbam. Ja tev ir padomā kāds interesants temats, kuru tu pārzini vai kāda radoša nodarbība, arī tu vari pieteikties par lektoru!

Konferences formāts paliek nemainīgs 4 lekcijas, kurās stundas laikā lektoram ir dots laiks nelielai teorētiskai prezentācijai (līdz 10 min) un praktiskai nodarbībai (50 min). Lekcija jāvada 2 reizes, lai to varētu apmeklēt visi konferences dalībnieki.

Ieteikumus un pieteikumus gaidām līdz 10. novembrim uz e-pastu lbbjss@gmail.com.

4CanGurus (1)

Posted in Bibliotēkas diena dzīvē

Apkoptas LibdayLV 2017 dalībnieku aktivitātes

2017. gada vasaras dienas bibliotēkā ir aizritējušas, kā rezultātā ir noslēdzies projekts “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb LibdayLV. Šis projekts jau septīto reizi deva iespēju ielūkoties bibliotēku dzīves aizkulisēs, kad bibliotēkas visas vasaras garumā dalījās ar savas ikdienas notikumiem sociālajās tīmekļa vietnēs, rakstiem, fotogrāfijām un video pievienojot mirkļabirku #LibdayLV_2017.

Projekta koordinatores ir apkopojušas šī gada LibdayLV dalībnieku publicēto informāciju, īpašu uzmanību pievēršot informācijas satura kvalitātei un oriģinalitātei. Secinām, ka Latvijas bibliotēkas nebeidz pārsteigt! 2017. gada vasaras laikā ar gaišiem, košiem un radošiem iespaidiem tīmekļa sociālajās vietnēs dalījās 30 bibliotēkas, kas ir vislielākais LibdayLV dalībnieku skaits projekta sešu gadu vēsturē.

Pateicību un simpātiju balvu pasniegšana notiks 27. septembrī plkst. 11.00 LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā), kad norisināsies pirmais jaunās sezonas pasākums LNB Bibliotēku attīstības centra (BAC) pasākumu ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze”.

Laipni aicināti visi projekta dalībnieki apmeklēt šo pasākumu!

Liels paldies, dalībnieki, par vienreizīgo sadarbību! Uz tikšanos tīmekļa sociālajās vietnēs jau nākamgad!

Dalībnieku saraksts:

 1. Siguldas novada bibliotēka
  2. Rundāles novada Svitenes bibliotēka
  3. Bauskas Centrālā bibliotēka
  4. Jelgavas pilsētas bibliotēka
  5. Pilsrundāles bibliotēka
  6. Trapenes bibliotēka
  7. Kokneses pagasta bibliotēka
  8. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka
  9. Cēsu Centrālā bibliotēka
  10. Madonas novada bibliotēka
  11. RTU Zinātniskā bibliotēka
  12. Cīravas bibliotēka
  13. Viļķenes bibliotēka
  14. Latgales Centrālā bibliotēka
  15. Ēveles pagasta/skolas bibliotēka
  16. Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka
  17. Siguldas pagasta Centra bibliotēka
  18. Saulkrastu novada bibliotēka
  19. Valkas novada Centrālā bibliotēka
  20. Pļaviņu novada bibliotēka
  21. Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs
  22. Pļaviņu bērnu bibliotēka
  23. Latvijas Universitātes Bibliotēka
  24. Patentu tehniskā bibliotēka
  25. Veclaicenes bibliotēka
  26. Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka
  27. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēka “Varavīksne”
  28. Gāliņciema bibliotēka
  29. Preiļu Galvenā Bibliotēka
  30. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa

Paldies projekta atbalstītājiem: apgādam “Mansards”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centram un Latvijas Bibliotekāru biedrībai!

Projekta koordinatores:

Krista Annija Lauberga, Elīna Sniedze