Par mums

LBB JSS dibināta 2009. gada aprīlī, kad neliela grupa enerģisku, gudru un aizrautīgu bibliotēkzinātnes studentu nolēma apvienot savus spēkus, lai veicinātu jauno speciālistu kustības atpazīstamību Latvijā un ārzemēs. Sākotnējais LBB JSS sastāvs un arī vadība laika gaitā ir mainījusies. Līdz 2014. gada septembrim jaunos speciālistus ar lielu atbildību un entuziasmu vadīja Dace Ūdre. Tieši viņas spēja ieinteresēt un motivēt bieži vien ir bijis noteicošais faktors jaunu sekcijas dalībnieku iesaistīšanā. Laikā no 2014. līdz 2019. gadam sekcijas vadītāja bija Elīna Sniedze. 2019. gada aprīlī Latvijas Bibliotēku festivāla laikā rīkotajā LBB JSS sapulcē par jauno sekcijas vadītāju tika apstiprināta Aiga Pīķe.

48169963206_599c122775_o
Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas 10 gadu jubilejas sapulce Latvijas Bibliotēku festivālā 2019. Priekšplānā no kreisās: Elīna Sniedze, Aiga Pīķe, Dace Ūdre. Foto: Egija Grence

Šobrīd sekcijā darbojas 36 biedri, kas pārstāv dažādas Latvijas bibliotēkas, vai arī kā citādi ir saistīts ar bibliotēku un informācijas nozari. Lai kā arī atšķirtos biedru vecums, izglītība, tiešo darba pienākumu specifika un brīvā laika pavadīšanas veids, tomēr visus vieno nesavtīga patika pret bibliotēku. LBB JSS zina, cik lieliska, dinamiska un interesanta profesija ir bibliotekārs, tāpēc bibliotēku un informācijas nozares attīstības veicināšana un prestiža celšana, sniedzot jaunajiem speciālistiem vislabākās iespējas profesionālajai izaugsmei, ir kļuvusi par sekcijas misiju. Jo mēs esam jaunās paaudzes bibliotekāri!


>>> Vēlies pievienoties? <<<