Ierakstīts Diskusijas

Atskats uz diskusiju par latviskā e-satura attīstīšanas un pieejamības potenciālu

© Silva Suhaņenkova, 2012

Bibliotēku nedēļas ietvaros, šī gada 26. aprīlī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka sadarbībā ar Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu rīkoja diskusiju par latviskā e-satura attīstības un pieejamības jautājumiem. Diskusija tika rīkota ar mērķi pie viena sarunu galda pulcināt dažādas puses – e-satura radītājus, lasītājus, bibliotēkas un digitalizētājus – un izrunāt šobrīd aktuālākos jautājumus, mēģinot rast savstarpēju sapratni un veicināt plašākas diskusijas veidošanos turpmāk.

Diskusijā iezīmējās vairākas būtiskas lietas, kuras šobrīd kavē latviskās e-vides attīstību, piemēram, vienotas valstiskas stratēģijas neesamība un juridiskā nesakārtotība, nesagatavots lasītājs, sabiedrības neuzticība e-resursiem un citi iemesli. Tomēr ir arī labi piemēri, kas liek cerīgi raudzīties uz jomas attīstību, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas projektu realizācija vai pozitīva prakse kaimiņvalstīs.

Tam visam pa vidu, protams, ir bibliotēka, kuras lomu diskusijā labi iezīmēja Uldis Zariņš: “Bibliotēka nav apdraudēta, jo bibliotēka nekādā gadījumā nav traktējama kā fiziska ēka vai kā grāmatu izsniegšanas punkts. Bibliotēka pilda tilta funkciju starp sabiedrību un zināšanām. Abi šie punkti pārvietojas un bibliotēkai ir jākustas līdzi. Bibliotēka mainās, tā var kļūt arī pilnīgi virtuāla, bet funkcija kārtot un pārvaldīt informāciju saglabājas.”

Cerēsim, ka šī diskusija ir atstājusi tālejošākas sekas un latviskais e-saturs augs un attīstīsies visiem iespējami patīkamā virzienā.

Aicinu jūs noskatīties/noklausīties diskusijas ierakstu: ej.uz/latviskaisesaturs