Posted in Konferences, kongresi, simpoziji

Konference “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse”

© Marina Baranovska, 2017 | Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja (speciāli LBB JSS)

Var droši apgalvot, ka 6. oktobris ir īpaša diena, jo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pirmo reizi notika konference, kas veltīta bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijas jautājumiem.

Konferences pirmā daļa, kuru vadīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Daina Pakalna, tika veltīta Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisijas (TK) un saskarnozaru apakškomisiju darbībai, kurā Valsts valodas centra direktors un LZA TK priekšsēdētājs Māris Baltiņš sniedza ieskatu terminoloģijas vēsturē un problemātikā Latvijā, savukārt LNB Datu standartizācijas eksperte un LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētāja Inta Virbule dalījās pieredzē par bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzēm un to likteni. Par ieguvumiem, zaudējumiem un pārpratumiem datorterminu veidošanā dalījās LZA TK Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs Edgars Cauna. Piemēram, pareizi ir teikt emuārs jeb tīmekļa dienasgrāmata, nevis blogs, lietotne nevis aplikācija. Būs vienlīdz pareizi, ja teiksiet fails jeb datne, tāpat arī interfeiss jeb saskarne, digitāls jeb ciparu.

Savukārt konferences otrā daļa tika veltīta tieši bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijai. Igaunijas Nacionālās bibliotēkas terminoloģijas speciāliste un Igaunijas Bibliotekāru biedrības Terminoloģijas komisijas sekretāre Piret Pärgma prezentēja aktualitātes un problēmas bibliotēku nozarē Igaunijā. Par sevi un terminoloģiju akadēmiskajā vidē, studiju procesā un pētniecībā stāstīja Daina Pakalna, kā arī pašiem klātesošajiem bija iespēja piedalīties tādu terminu kā embedded librarian/ librarianship un information pathways latviskošanas procesā, kas izvērtās par varen’ jautru mēģinājumu. Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesors un LZA TK loceklis Juris Baldunčiks akcentēja mūsdienu izglītības un zinātnes terminoloģijas problēmas, norādot, ka ne visus jaunos jēdzienus ir nepieciešams uztvert kā terminus, tekstu tulkošanai nevajadzētu pieiet frontāli, bet gan ar valodniecisku izpratni. Dokumentu un arhīvu pārvaldības terminoloģijas problemātiku ieskicēja Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks un LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas loceklis Gatis Karlsons, norādot uz to, ka mūsdienās vērojama tendence, ka, tulkojot dažādus dokumentus, tiek izmantoti jauni termini, piemirstot, ka ir iespējams izmantot jau apstiprinātus terminus. Piemēram, dokumentu pārvaldība un lietvedība.

Konferences noslēgumā Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis dalījās ar terminoloģiskajiem aspektiem Nacionālās enciklopēdijas veidošanā. Savukārt LNB Attīstības departamenta stratēģiskās attīstības speciāliste Silva Suhaņenkova prezentēja jēdziena “Bibliotēka 2.0” evolūciju, kā no statiskas bibliotēkas esam sasnieguši inteliģentas bibliotēkas. Par dažādiem tehnoloģiju risinājumiem terminoloģijas darba automatizācijā stāstīja SIA “Tilde” Terminoloģijas pakalpojumu vadītāja Tatjana Gornostaja.

Advertisements
Posted in Konferences, kongresi, simpoziji

Aicinām ieteikt tematus un lektorus konferencei 4CanGurus 2018

Jauno speciālistu sekcijas darba grupa sākusi aktīvi darboties pie 4CanGurus 2018 plānošanas. Līdz ar to aicinām ieteikt radošus tematus un enerģiskus lektorus, kuri jums būtu saistoši un iemācītu noderīgas lietas ikdienas darbam. Ja tev ir padomā kāds interesants temats, kuru tu pārzini vai kāda radoša nodarbība, arī tu vari pieteikties par lektoru!

Konferences formāts paliek nemainīgs 4 lekcijas, kurās stundas laikā lektoram ir dots laiks nelielai teorētiskai prezentācijai (līdz 10 min) un praktiskai nodarbībai (50 min). Lekcija jāvada 2 reizes, lai to varētu apmeklēt visi konferences dalībnieki.

Ieteikumus un pieteikumus gaidām līdz 10. novembrim uz e-pastu lbbjss@gmail.com.

4CanGurus (1)

Posted in Konferences, kongresi, simpoziji

Noķert garāmskrienošo laiku jeb ar glāzi vīna bibliotēkā

© Baiba Īvāne-Kronberga, 2017

No 19. līdz 25. augustam Polijas pilsētā Vroclavā norisinājās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) kongress – viens no gada centrālajiem notikumiem bibliotēku pasaulē. Polijā, Vroclavas Simtgades zālē (ēka iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā),  tikās 3100 bibliotekāru un nozares pārstāvju no 122 pasaules valstīm, uzstājās vairāk nekā 500 runātāju 247 dažādas sesijās, plenārsēdēs un konferencēs.

IMG-20170818-WA0015
Pirms reģistrēšanās, simtgades pievārtē (Viktorija Agafonova, Baiba Īvāne-Kronberga, Lāsma Zariņa)

Kongresā piedalījās arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa, Fonda izmantošanas un organizācijas nodaļas vecākā bibliotekāre Viktorija Agafonova un Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Jau agrā pavasarī Lāsma Zariņa kopā ar Viktoriju Agafonovu izstrādāja pieteikumu IFLA kongresa plakātu sesijai un veiksmīgi izturēja atlasi, lai Polijā ar stenda referātu prezentētu mūsu bibliotēku līdzās 187 citām bibliotēku institūcijām no visas pasaules. Plakāti bija apskatāmi kongresa izstāžu telpās nedēļu, kā arī divas dienas stāstījām un diskutējām par mūsu afišā paustajām idejām ar ikvienu interesentu. Savukārt Baiba Īvāne-Kronberga bija pieteikusies IFLA izsludinātajam stipendiju konkursam un izturēja atlasi, kurā 20 bibliotekāriem no visas pasaules tika dota iespēja apmeklēt kongresu bez dalības maksas.

Continue reading “Noķert garāmskrienošo laiku jeb ar glāzi vīna bibliotēkā”

Posted in Konferences, kongresi, simpoziji

Izludināta pieteikšanās starptautiskai zinātniskai konferencei “Riga Readings in Social Sciences (RRSS)”

Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) izsludina pieteikšanos starptautiskai zinātniskai konferencei “Riga Readings in Social Sciences (RRSS)”. Pirmās konferences apakštēma šajā rudenī būs “Civic society, inequality and post-crisis transformations”. Tā norisināsies š. g. 23. novembrī LU SZF telpās (Lomonosova ielā 1A, Rīgā). Darba valoda: angļu.

Konferencē tiks analizētas dažādas pilsoniskās sabiedrības transformācijas un nevienlīdzības dimensijas mūslaiku Eiropā. Tā atklās, kā 2008. gada finansiālā krīze un migrācijas procesi Eiropā ir ietekmējuši sabiedrību, ekonomiku, medijus un kultūru.

call-for-papers2.png

Piedalīties aicināti pārstāvji no politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes, informācijas un bibliotēkzinātnes, kā arī starpdisciplināriem pētniecības virzieniem (reģionālā attīstība, tautas attīstība, atmiņas studijas, dzimtes studijas u.c.).

Doktoranti ir īpaši aicināti pieteikt savu dalību konferencei.

Konferences pieteikumā jāiekļauj:

  • Dalībnieka vārds, uzvārds, institucionālā piederība, amats un e-pasta adrese;
  • Abstrakta nosaukums;
  • Atslēgvārdi (līdz 5);
  • 200-400 vārdu garš abstrakts angļu valodā.

Pieteikums jānosūta konferences kontaktpersonai Laurai Ardavai uz e-pasta adresi Laura.Ardava@lu.lv līdz š g. 15. septembrim. Reģistrācijas informācija drīzumā būs pieejama konferences mājaslapā www.rrss2017.lu.lv

Dalības maksa: 45 EUR

Visi dalībnieki tiks aicināti iesniegt konferences publikācijas. Daļa no tām tiks iekļautas konferences “Riga Readings in Social Sciences (RRSS)” krājumā.