Ierakstīts Jaunie speciālisti pasaulē

Jaunais speciālists jeb netradicionāls skatījums uz tradicionālām metodēm

© Sanita Malēja, 2011

Kopš Jauno speciālistu sekcijas dibināšanas, otrs populārākais jautājums aiz Jauno speciālistu sekcijas darbības virzieniem ir jaunā speciālista definīcija. Pasaules praksē jaunais speciālists jeb profesionālis tiek definēts dažādi:

  • CILIP Karjeras attīstības grupa (Chartered Institute of Library and Information Professionals Career Development Group) par tādu uzskata ikvienu, kurš pievienojies nozarei pēdējo piecu gadu laikā;
  • IFLA Jauno speciālistu īpašā interešu grupa (International Federation of Library Associations and Institutions New Professionals Special Interest Group) par tādu uzskata gan bibliotēkzinātnes un informācijas studentu un tikko darbu uzsākušu speciālistu, gan visus viņu atbalstīt gribošos;
  • LIBER (Association of European Research Libraries) uzskata, ka jaunais speciālists ir ikviens, kurš jūtas jauns kā miesā, tā garā.
Jaunais speciālists 2011: "prāta vētras" rezultātu prezentācija, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

Latvijas Bibliotekāru biedrībā jaunā speciālista definējums ir tapis izpētes procesā – mēģinot nodefinēt, kas viņš ir, Jauno speciālistu sekcijas biedri vērsās pie studentiem, pieredzējušiem nozares speciālistiem, kā arī apspriedās savā starpā. Rezultātā tapa galvenie kritēriji jeb universālā formula:

  • izglītība – pēdējo trīs gadu laikā jaunais speciālists ir ieguvis jaunas profesionālas/akadēmiskas zināšanas, pilnveidojis prasmes un praktiskās iemaņas – viņš pārzina jaunāko metodoloģiju un ir spējīgs strādāt pēc jaunākajiem standartiem;
  • profesionālā pieredze – pēdējo trīs gadu laikā, neskatoties uz iepriekšējo nodarbošanos, uzsācis darba gaitas nozarē (4-5 nostrādātu gadu laikā darba process kļūst labi pazīstams un sāk iestāties rutīna).

Prasmes, zināšanas un bibliotekārs 2.0

Pavisam nesenā pagātnē nozare tika satricināta ar bibliotekāra 2.0 manifestu. Neilgi pēc tam tika aktualizēts jautājums par informācijas speciālista prasmēm, zināšanām un īpašībām gan digitālajā vidē, gan ikdienas saskarsmē un darbā. Jaunais speciālists visnotaļ orientējas jaunākajās tehnoloģijās, mainās līdzi laikam un prasībām, mācās, attīstās, ir kritisks, ir līderis u.c. Taču jaunajam speciālistam “nepatīk” šāda veida manifesti. Viņam nav jāatgādina par atvērtību, pilnveidošanos un vispārēju kalpošanu lietotājam. Jaunajam speciālistam tie ir nerakstīti likumi.

Jaunais speciālists un prestižs

Jaunais speciālists nav profesija; tā ir filozofija. Gandrīz gadsimtu vecajās bibliotēku telpās mūsdienās notiek visneiedomājamākie procesi – digitalizācijas, automatizācijas, arhivēšanas, konservēšanas – izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas un iespējas. Jaunais speciālists neļauj aizspriedumiem iespaidot viņa attieksmi un stilu – jautāts par darbu, viņš lepni stāsta par autortiesību pārvaldīšanu, metadatu rediģēšanu, tiešsaistes katalogu uzturēšanu un digitālo kolekciju radīšanu. Jaunais speciālists neaizmirst pētniecību – viņš ir aizrautīgs pētnieks.

Individualitāte un tīkls

Iegūstot bibliotekāro izglītību tiek iemācīta teorētiskā bāze. Caur darba pieredzi tiek apgūta praktiskā puse. Taču jaunajam speciālistam vēl ir daudz ko mācīties no nozares veterāniem. Jaunais speciālists ir aktīvs kontaktu veidošanā, viņš mācās no sarunām, forumiem un piemēriem. Viņš nenoskatās notikumos no malas. Apzinoties kolektīvās domāšanas fenomenu (groupthink), viņš iesaistās un iespaido notikumus pats. Lai arī jaunais speciālists labprāt apmeklē pieredzējušu speciālistu sanāksmes un diskusijas, viņš saprot, ka augt un ietekmēt notikumus vislabāk viņš var kopā ar sev līdzīgi domājošiem. Viņš apzinās, ka, uzsākot karjeru, viņam ir specifiskākas rūpes, intereses un vajadzības. Viņš labprāt smeļas iedvesmu un motivāciju no citiem jaunajiem speciālistiem gan valstiskā, gan starptautiskā līmenī.

Jauns Vs Jauns

  1. Tāds, kam ir samērā neliels vecums (par cilvēku);
  2. Tāds, kas tikko vai nesen ir sācis darboties, strādāt (kādā nozarē); tāds, kam vēl ir maz pieredzes (darbā);
  3. Cits, atšķirīgs; ne tāds kā iepriekš;
  4. Tāds, kas seko iepriekšējam; nākamais vai tāds, kas nomaina veco, nāk tā vietā.

Tēzauru spēles jēdzienam “jauns” sniedz vairākus skaidrojumus. Taču jaunais speciālists netiecas definēt, kas viņš ir. Viņš ir nospraudis mērķi, kāds vēlas būt.

Jauno speciālistu sekcija netiek ierobežota noteiktos ietvaros. Tajā var darboties kā speciālists ar 10 gadu darba pieredzi bibliotēkā, tā arī students. Arī informācijas tehnoloģiju speciālists, kurš saskata savu nozīmi bibliotekārajā darbā, vai citas nozares pārstāvis ar augstāko izglītību, kurš uzsācis savu pirmo bibliotekāro kursu mūžizglītības programmas ietvaros, var iestāties Jauno speciālistu sekcijā. Mēs esam atvērti ikvienam, kurš vēlas sniegt un gūt labumu darbojoties Jauno speciālistu sekcijā.

Viena doma par “Jaunais speciālists jeb netradicionāls skatījums uz tradicionālām metodēm

  1. Līdz šim, man personīgi, nav bijusi nepieciešamība formulēt šo jēdzienu. Bet pilnībā piekrītu raksta autorei un patiesi lepojos,ka mūsu profesijā strādā jauni, zinoši, pārliecināti un uz plašu skatījumu tendēti jaunieši, kas prot novērtēt pieredzējušu kolēģu pieredzi.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.