Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Jauno speciālistu dalība IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā

© Silva Suhaņenkova, 2011

Nozīmīgs un skaists notikums Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas (LBB JSS) trim biedriem – Dacei, Sanitai un man (Silvai) – bija mūsu pirmā Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) konference, kura 2010. gada augustā notika Gēteborgā (Göteborg), Zviedrijā. Uz konferenci devāmies Latvijas bibliotēku speciālistu delegācijas sastāvā, kas pārstāv LBB visas reģionālās nodaļas un nozīmīgākās sekcijas. Bez piedalīšanās IFLA 76. ģenerālkonferencē, projekta laikā tika arī prezentēts 30 Latvijas bibliotēku apvienotais projekts “Pasaule t@vā bibliotēkā”, kas tapis sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komiteju. Apmeklējām arī NORDICOM (Mediju un komunikāciju izpētes Ziemeļvalstu informācijas centrs), kur iepazināmies ar viņu veiktajiem pētījumiem par mediju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu bērnu un jauniešu vidū.

LBB biedru kopbilde, foto no S.Suhaņenkovas personīgā arhīva

Studiju laikā bieži tika dzirdēts IFLA vārds un tās nozīmība bija skaidra, tāpēc iespēju piedalīties šajā konferencē mēs uztvērām ar lielu prieku un ar degsmi raudzījāmies uz iespējām, kuras ir mūsu priekšā.

Turpināt lasīšanu “Jauno speciālistu dalība IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā”