4CanGurus

4CanGurus 2012 | 4CanGurus 2014 | 4CanGurus 2016
4CanGurus 2018 | 4CanGurus 2020

Ieskats 4CanGurus Rīgā un 4CanGurus Preiļos:

Konferences rašanās priekšvēsture un ideja

Ideja par jauna veida konferences nepieciešamību radās 2010. gada februārī, kad notika pirmā prāta vētra par nekonferences BibCamp-4 organizēšanu, kurā piedalījās arī konferences idejas autore Kristina Papule. Viņa toreiz akcentēja nepieciešamību pēc konferences, kuras ietvaros dalībniekiem būtu iespēja mācīties vienam no otra, daloties ar kādu konkrētu sava praktiskā darba aspektu, piemēram, ideja, kā oriģināli noformēt izstādi, veids, kā vieglāk un ātrāk apkopot datus vai plānot laiku, vai datorprogramma, kuras izmantošana darba procesu padara ātrāku, efektīvāku vai interesantāku.

Pēc vairāk kā gadu ilgas pauzes 2011. gada augustā Dace Ūdre un Sanita Malēja, kuras arī bija piedalījušās BibCamp-4 organizēšanas grupā, nolēma, ka Latvijas jaunajiem bibliotēku un informācijas speciālistiem ir nepieciešams pašiem savs kopīgs pasākums. Jaunās speciālistes sazinājās ar Kristinu un pastāstīja par iespēju īstenot viņas ideju. Rezultātā tika izveidota konferences darba grupa trīs cilvēku sastāvā.

Konferences nosaukums

Tulkojumā no angļu valodas 4CanGurus nozīmi var skaidrot sekojoši: can – varēt; guru (sanskritā गुरू) – guru, skolotājs, speciālists; skaitlis “4” var tikt skaidrots divos veidos – tiešā nozīme “četri”, bet pārnestā nozīme kā prepozīcija “for” (izmanto lietvārdu locīšanai, veidojot datīvu). Līdz ar to konferences nosaukumā ir ietverta tās galvenā pamatdoma: tā ir konference, kurā piedalās savas jomas lietpratēji – kā lektori (4 nozares praktiķi), tā arī topošie nozares speciālisti, kuru mērķis apgūt kādu praktisku bibliotekārā darba aspektu.

4CG nosaukums