4CanGurus Rīgā

Jauno bibliotēku un informācijas speciālistu
KONFERENCE

Vieta | Programma | Lekciju materiāli | Lektori | Atbalstītāji | Reģistrācija

2012. gada 11. jūnijā Gētes institūtā Rīgā notiks jauna veida konference, kurā aicinām piedalīties ikvienu bibliotēku nozares pārstāvi, kurš sevi identificē kā jauno speciālistu. Jauno speciālistu raksturo viņa jaunais domāšanas veids un iekšējā motivācija pilnveidoties un mainīt lietu kārtību; jaunajam speciālistam nav obligāti jābūt jaunam vecuma ziņā, bet gan jaunam savā nozarē.

Konferences rašanās priekšvēsture un ideja

Ideja par jauna veida konferences nepieciešamību radās 2010. gada februārī, kad notika pirmā prāta vētra par nekonferences BibCamp-4 organizēšanu, kurā piedalījās arī konferences idejas autore Kristina Papule. Viņa toreiz akcentēja nepieciešamību pēc konferences, kuras ietvaros dalībniekiem būtu iespēja mācīties vienam no otra, daloties ar kādu konkrētu sava praktiskā darba aspektu, piemēram, ideja, kā oriģināli noformēt izstādi, veids, kā vieglāk un ātrāk apkopot datus vai plānot laiku, vai datorprogramma, kuras izmantošana darba procesu padara ātrāku, efektīvāku vai interesantāku.

Pēc vairāk kā gadu ilgas pauzes 2011. gada augustā Dace Ūdre un Sanita Malēja, kuras arī bija piedalījušās BibCamp-4 organizēšanas grupā, nolēma, ka Latvijas jaunajiem bibliotēku un informācijas speciālistiem ir nepieciešama pašiem savs kopīgs pasākums. Jaunās speciālistes sazinājās ar Kristinu un pastāstīja par iespēju īstenot viņas ideju. Rezultātā tika izveidota konferences darba grupa trīs cilvēku sastāvā.

Konferences nosaukums

Tulkojumā no angļu valodas 4CanGurus nozīmi var skaidrot sekojoši: can – varēt; guru (sanskritā गुरू) – guru, skolotājs, speciālists; skaitlis “4” var tikt skaidrots divos veidos – tiešā nozīme “četri”, bet pārnestā nozīme kā prepozīcija “for” (izmanto lietvārdu locīšanai, veidojot datīvu). Līdz ar to konferences nosaukumā ir ietverta tās galvenā pamatdoma: tā ir konference, kurā piedalās savas jomas lietpratēji – kā lektori (4 nozares praktiķi), tā arī topošie nozares speciālisti, kuru mērķis apgūt kādu praktisku bibliotekārā darba aspektu.

Konferences norise

Konference noritēs divās paralēlās sesijās. Tajā piedalīsies 4 lektori, kur katrs lektors pārstāvēs vienu no četrām iepriekš izvēlētām darbības jomām, un 40 dalībnieki, kuri tiks dalīti divās lielās grupās. Tiks organizēta arī Gētes institūta Rīgā bibliotēkas vizīte.

Vienas lekcijas ilgums ir 40 minūtes, kam sekos 20 minūšu pauze, kuru tās dalībnieki var izmantot pēc saviem ieskatiem (neskaidro jautājumu uzdošana lektoram, kontaktu dibināšana vai vienkārši atpūta). Katra lektora uzdevums ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar kādu konkrētu sava darba aspektu un sagatavot vismaz vienu praktisku uzdevumu, jo viens no galvenajiem konferences principiem ir veltīt vienlīdz daudz laika gan teorijai, gan praksei. Katra lekcija tiks vadīta divas reizes, nodrošinot dalībniekiem iespēju apmeklēt visas piedāvātās lekcijas. Vienu lekciju apmeklēs aptuveni 20 jaunie speciālisti. Lekcijās ietvertā informācija būs: praktiska (saistīta ar reālo darba pieredzi), vienkārši pasniegta (nekādu sarežģītu terminu) un koncentrēta (bez garām runām un teorijām).

Konferences filmēšanu un video pārraidi nodrošinās televīzijas sistēmu firma VESet un dzīvo ierakstu studija Chaula.tv.

Konferenci organizē:

Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija

Konferences norisi atbalsta:

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.