Ierakstīts Tīmeklis 2.0

Mendeley – palīgs informācijas organizēšanā

© Margarita Dankova, 2012

Mūsdienās, meklējot informāciju, lietotājs parasti sastopas ar ļoti lielu dokumentu plūsmu. Tas ne tikai bieži vien apgrūtina sadzīviskās informācijas meklēšanu, bet arī lielā mērā var palēnināt zinātnisko darbību, kuras veikšanai ir nepieciešams vienlaicīgi strādāt ar dažādiem, iepriekš atlasītiem avotiem un meklēt jaunus. Taču, attīstoties tehnoloģijām, rodas arī jauni risinājumi. Viens no šādiem risinājumiem ir informācijas organizēšanas rīks “Mendeley”, kura lietošana var padarīt pētniecisko procesu patīkamāku un vienkāršāku, jo tas ar dažādu funkciju klāsta palīdzību ļauj pārvaldīt informāciju ērtāk un ātrāk.

Avots: Mendeley.com Flickr attēlu kopa

“Mendeley” ir bezmaksas rīks, kas ir paredzēts darbam ar .pdf dokumentiem. Teorētiski tas atbalsta darbu arī ar citiem dokumentu formātiem, piemēram, .doc, taču iespējamās darbības, kas ir vērstas uz dokumenta apstrādi, ir ierobežotas. Bezmaksas aplikāciju var ielādēt no “Mendeley” tīmekļa vietnes, kur tā tiek piedāvāta tādām operētājsistēmām kā Windows, Linux un iOS. Darbs ar “Mendeley” paredz dažādu koplietošanas funkciju izmantošanu un ne tikai, tāpēc, lai šo rīku izmantotu, ir nepieciešams reģistrēties un autorizēties. Pēc šīs procedūras veikšanas lietotājam praktiski būs pieejamas divas darba virsmas – Mendeley Web un Mendeley Desktop. Mendeley Web ir darba virsma, kura ir pieejama lietotājam tīmeklī, savukārt Mendeley Desktop ir aplikācija, kura tiek ielādēta lietotāja datorā. Dažas no šo darba virsmu funkcijām pārklājas, bet dažas ir principiāli atšķirīgas, taču, lai arī kur lietotājs veiktu izmaiņas, šīs darba virsmas jebkurā brīdī var sinhronizēt. Papildus ir pieejama “Mendeley” versija iPhone un iPad ierīcēm, kuru arī var sinhronizēt ar pārējām darba virsmām.

Mendeley Web

Kad reģistrācija ir veikta, lietotājs var sākt izmantot dažādas “Mendeley” funkcijas. Līdzīgi sociālajiem tīkliem arī šeit lietotājs var pievienot un rediģēt informāciju par sevi. Tā kā “Mendeley” ir rīks, kas ir paredzēts zinātniskiem nolūkiem, arī profila aizpildīšana iekļauj sevī tādus punktus kā zinātniskais grāds, pētnieciskās intereses, publikācijas (citi lietotāji tās var ielādēt), apbalvojumi, CV un tamlīdzīgi. Kopumā šī funkcija ir paredzēta komunikācijai un sadarbībai ar citiem pētniekiem un zinātniekiem, kā arī dokumentu koplietošanai. Taču, ja lietotājs nevēlas to darīt, tad viņš var slēpt visu informāciju par sevi un lietot “Mendeley” tikai personīgiem nolūkiem.

Pārējās piedāvātajās sadaļās ir iespējams sekot līdzi izmaiņām savu grupu un kontaktu profilos, kā arī atstāt īsus komentārus vai jautājumus līdzīgi Twitter. Taču visnozīmīgākā funkcija ir lietotāja zinātniskās bibliotēkas veidošana, kurā var atlasīt izvēlētos rakstus vai saites uz tiem un kārtot tos mapēs. Savai bibliotēkai ir iespējams pievienot rakstus no turpat esošās “Mendeley” datubāzes vai arī tos var eksportēt no daudzām citām datubāzēm. Publikācijām var arī nebūt pieejams pilnteksta .pdf dokuments. Tādā gadījumā “Mendeley” piedāvās saglabāt datus par publikāciju (autors, nosaukums, lapu skaits, publicēšanas gads u.c.), kuri tiks saglabāti bibliotēkā.

Meklēšanas iespējas Mendeley datubāzē

Mendeley Desktop

Mendeley Web nesniedz iespēju atlasītos dokumentus apstrādāt. Šim nolūkam ir paredzēta Mendeley Desktop aplikācija, kura tiek ielādēta lietotāja datorā. Tā struktūra ir līdzīga Mendeley Web.

Mendeley Desktop darba virsma

Kā jau tika minēts iepriekš, ar Mendeley Web palīdzību var papildināt savu bibliotēku ar dokumentiem un to bibliogrāfiskiem aprakstiem no dažādām datubāzēm. Mendeley Desktop aplikācijā var arī ielādēt dokumentus tieši no sava datora, kā arī importēt no Zotero, EndNote vai Refworks un eksportēt uz savu EndNote, BibTeX vai RIS bibliotēku. Lai atvieglotu jaunu dokumentu pievienošanas procesu, ir iespējams “uzraudzīt” kādu konkrētu mapi lietotāja datorā – visi jaunie dokumenti, kas tajā parādīsies, tiks automātiski importēti “Mendeley”. Savukārt, sinhronizējot savu Mendeley Web darba virsmas profilu ar Mendeley Desktop, visa lietotāja atlasītā informācija abās darba virsmās vienādojas, un darbu var turpināt jebkurā no tām, nezaudējot informāciju.

Nozīmīgākā un vērtīgākā Mendeley Desktop funkcija, veicot pētniecisko darbu un rakstot jaunus zinātniskos darbus, ir iespēja apstrādāt dokumentus vienuviet, veidojot dažādas piezīmes. Izvēloties kādu dokumentu no bibliotēkas, tiek piedāvātas vairākas funkcijas – teksta iezīmēšana, piezīmju pievienošana u.c.

Dokumenta apstrāde Mendeley Desktop

Kā jau tika minēts iepriekš, ar šīs programmas palīdzību vairākus dokumentus var apstrādāt vienlaicīgi un vienuviet. Tā kā, izstrādājot kādu zinātnisko darbu, nepieciešams analizēt vairākus dokumentus un nepārtraukti tos salīdzināt, un pētnieka darbgalds parasti ir pārpildīts ar dažādām piezīmēm, plāniem, citātiem no teksta un tamlīdzīgi, šī funkcija būtiski atvieglo informācijas organizēšanu un ir izmantošanas vērta – visi dokumenti, piezīmes, citāti, plāni tiek glabāti vienuviet un ir ērti lietojami. Savukārt, izmantojot Mendeley Desktop vairs nav nepieciešamības vienlaicīgi vērt vaļā vairākus .doc vai .pdf dokumentus, paralēli atsevišķā dokumentā saglabājot visas piezīmes – to visu var darīt vienas programmas ietvaros.

Bibliotēkas ierakstus var filtrēt un atlasīt pēc dažādiem parametriem, atzīmēt iecienītākos, izlasītos un neizlasītos. Ierakstus var arī meklēt, ievadot atslēgvārdus meklēšanas komandrindā.

Vēl viena funkcija, kuru piedāvā “Mendeley” un kura tiek plaši izmantota, ir bibliogrāfisko norāžu veidošana. Tās ir var veidot pēc “Mendeley” integrēšanas attiecīgajā teksta redaktorā – Microsoft Word vai Open Office. Kad tas ir izdarīts, Microsoft Word augšējā rīkjoslā tiks piedāvāta funkcija – ievietot tekstā atsauci un pievienot izmantotā avota bibliogrāfisko aprakstu, kuru var izveidot gandrīz pēc jebkura standarta.

Bibliogrāfisko norāžu ievietošana Microsoft Word dokumentā

Atsauces Microsoft Word dokumentā var arī ievietot, nosūtot tās caur Mendeley Desktop – izvēloties pogu “Go to Mendeley”, tiks piedāvāts logs ar bibliotēkā esošajiem dokumentiem, kuru aprakstus varēs ievietot Microsoft Word dokumentā. Izmantojot Mendeley Desktop piedāvāto pogu “Copy citation”, atsauces var ievietot jebkura cita teksta redaktora dokumentā.

Kā jau tika minēts iepriekš, visus izveidotos ierakstus un bibliogrāfiskos aprakstus var koplietot ar savām grupām.

Mendeley Mobile

Lietotāju ērtībai tika izstrādāta arī speciāla aplikācija iPhone un iPad ierīcēm. Tā ir pieejama AppStore bez maksas. iPhone un iPad versijas ir gandrīz vienādas, taču šajā rakstā tiks apskatīta tikai iPhone versija.

Mendeley Mobile funkcijas salīdzinājumā pret Mendeley Desktop ir ierobežotas, taču šīs aplikācijas izmantošana ļauj piekļūt saviem dokumentiem, ja lietotājs nav pie datora. Aplikācija ļauj piekļūt dokumentiem lietotāja bibliotēkā. Tā automātiski sinhronizējas ar lietotāja profilu.

Mendeley Mobile

Izvēloties kādu dokumentu, parādās daļēja informācija par to (priekšskatījums, anotācija, atslēgvārdi u.c.), taču ne tik detalizēti kā Mendeley Desktop, un tiek piedāvāts lasīt dokumentu .pdf formātā. Ar šo aplikāciju nevar piekļūt lietotāja veidotajām piezīmēm vai veidot jaunas. Tomēr patīkams fakts ir tas, ka izvēlēto dokumentu var atvērt vaļā, izmantojot arī citas aplikācijas, kuras ir instalētas ierīcē, piemēram, izmantojot iBook, Quickoffice, un pārsūtīt dokumentu Dropbox. Tas ļauj lasīt saglabātos dokumentus arī tad, ja lietotājam vairs nav pieejas internetam.

Diemžēl tās arī ir visas funkcijas, kuras sniedz Mendeley Mobile versija. Lasot atsauksmes par šo aplikāciju, var atrast diezgan daudz negatīvu komentāru, kuri balstīti tieši uz faktu, ka aplikācijā nav iespējams apstrādāt dokumentus.

Izvērtējums

Kopumā “Mendeley” var kļūt par vērtīgu atklājumu jebkuram pētniekam. Tas būtiski atvieglo darbu ar dokumentiem – kā to organizēšanu un apstrādi, tā arī iegūtās informācijas koplietošanu.

Parasti datorā glabājas vairākas mapes ar dažādiem dokumentiem, un, strādājot ar tiem, ir nepieciešams “klaiņot” pa mapēm, vienlaicīgi vērot vaļā vairākus dokumentus, lai salīdzinātu un analizētu informāciju un datus, un tas ir diezgan apgrūtinoši, it sevišķi ja lietotājam ir lēns dators. “Mendeley” ļauj vienā vietā glabāt visus savus dokumentus – lai arī kurā mapē uz datora atrastos lietotāja dokumenti, “Mendeley” tie kopā ar visām piezīmēm būs sakārtoti vienā bibliotēkā. Pozitīvs ir arī fakts, ka, neskatoties uz to, ka aplikācija ir funkciju un informācijas pārpilna, tā strādā diezgan ātri pat uz lēna datora.

Daudziem lietotājiem noteikti noderēs arī norāžu veidošanas funkcija, bet aktīviem “tīklotājiem” patiks informācijas koplietošanas funkciju – iespēja dalīties ar dokumentiem un bibliogrāfiskajiem aprakstiem, kā arī ar citu informāciju.

Par šī rīka trūkumu var uzskatīt to, ka pagaidām tas ir pieejams tikai angļu valodā, kas iespējams var sarūgtināt to lietotāju grupu, kam ir ērtāk strādāt ar rīkiem savā dzimtajā valodā, taču vienlaicīgi tas var kļūt par izaicinājumu informācijas speciālistiem, lai izstrādātu līdzīgu, bet uzlabotu rīku zinātniskās informācijas meklēšanai, organizēšanai, apstrādei un izplatīšanai.

Cits trūkums ir tas, ka, lai gan “Mendeley” versija, kas ir paredzēta lietošanai ar iPhone, ir konceptuāli noderīga, praktiski tajā ir ļoti maz funkciju, un tā gandrīz neatšķiras no jebkura cita dokumentu lasītāja, piemēram, iBook. Turklāt versija, kura ir paredzēta iPad, arī nesniedz dokumentu apstrādes funkcijas.

Kopumā šim rīkam ir vairāk priekšrocību nekā trūkumu, un, manuprāt, katrs lietotājs var tajā atrast sev piemērotākās funkcijas (informācijas meklēšanas, organizēšanas, apstrādes vai koplietošanas), kuru dēļ šo rīku izmantot.

2 domas par “Mendeley – palīgs informācijas organizēšanā

  1. Bibliogrāfisko norāžu organizēšanas rīki tik tiešām ir daudz un dažādi – maksas un bezmaksas. Droši vien izvēli nosaka kolēģu ieteikums, rīku funkcionalitāte, dizains un daudzi citi faktori.Pašai nav īsti bijusi vajadzība kādu no tiem izmēģināt praksē, jo visas atsauces noformēju manuāli, izmantojot Word iespēju sasaistīt atsauci ar bibliogrāfisko aprakstu.

    Man tomēr liekas, ka ērtāk ir strādāt ar izdrukātu dokumentu. Vismaz nav jāpārslēdzas starp pētījumu, ko raksti, un vairākiem PDF dokumentiem, kuri jāritina, taču papīra formātam ir arī mīnuss: nedarbojas ctrl+F funkcija un tiek tērēti papīra resursi (videi nedraudzīgs risinājums).

    Vai tu pati izmanto Mendeley studiju vajadzībām? Kuras no šī rīka iespējām tev vislabāk patīk?

  2. Paldies par interesantu rakstu, noteikti vajadzēs izmēģināt šo rīku. Domāju, ka tas var noderēt ne tikai pētniekiem :-).
    P.S. Spriežot pēc apraksta, Mendeley ļoti atgādina Zotero, bet atšķiras no tā papildu funkciju daudzuma ziņā.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.