Posted in Vispārīgi raksti

BOBCATSSS 2013 pieteikumu rezultāti

Starptautiskā bibliotēku un informācijas zinātnes studentu un nozares speciālistu simpozija BOBCATSSS organizatori šoruden saņēma vairāk nekā 100 pētījumu pieteikumus no 29 valstīm. Konkursa kārtībā tika atlasīti paši labākie pētījumu pieteikumi, kuri tika vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā pētījuma satura kvalitāte, nozīmīgums, oriģinalitāte un inovācijas līmenis, tematiskā atbilstība, pētījuma pasniegšanas kvalitāte un kopējais novērtējums.

Avots: http://ej.uz/zpic

Vēlamies sveikt sešas Latvijas jaunās speciālistes, kuras ir izturējušas konkursu un saņēmušas ielūgumu uzstāties simpozijā ar savu pētījumu rezultātiem. Atliek vien novēlēt izturību un neatlaidību, meklējot atbalstītājus, kuri piekristu finansēt simpozija dalības maksu, ceļa izdevumus un naktsmītnes. Ceram, ka viss izdosies un jaunajām pētniecēm būs iespēja godam pārstāvēt Latvijas nozares speciālistus šajā starptautiskā mēroga simpozijā. Lūdzu, dodiet mums ziņu, ja jums ir zināms kāds risinājums finansējuma piesaistei.

Simpozija galvenais temats “No krājuma līdz sasaistei: bibliotēka “kājām gaisā”” iekļauj tādus jautājumus kā:

  • Kalpot sabiedrībai digitālajā laikmetā;
  • Informācijas speciālisti kā pārmaiņu aģenti;
  • Projektējot jauno bibliotēku vidi;
  • Mobilie informācijas pakalpojumi;
  • Jaunu kompetenču attīstīšana.

Informācijas pārvaldības 3. kursa studentes Ekaterina Kuzmina un Kristīne Mavrina stenda referāta veidā attēlos, kādai būtu jābūt mūsdienīgai bibliotēkai, kura patiktu pusaudžiem un jauniešiem.

“Mūsdienu bibliotēka”

Bibliotēka ir liela informācijas krātuve, bet bieži vien sabiedrībā valda uzskats, ka fizisko bibliotēku vērtība ir novecojusi. Lai veicinātu bibliotēku popularitāti un apmeklējuma biežumu, ir nepieciešams mainīt bibliotēku dizainu, līdz ar to telpas neliktos garlaicīgas, neērtas, nomācošas vai kādā citā veidā negatīvi ietekmējušas. Pastāv arī uzskats (it īpaši pusaudžu un jauniešu vidū), ka bibliotēka nav vieta mūsdienu jaunietim, ka viņam tur nav ko darīt. Viens no veidiem, kā mainīt šo stereotipu, ir pievērsties bibliotēku dizaina jautājumam, padarot to patīkamāku, priecīgāku, ērtāku un interaktīvāku.


Arī Madara Vīlipa, Informācijas pārvaldības 3. kursa studente un mūsu sekcijas aktīviste, plāno uzstāties, izmantojot stenda referāta formātu, savā pētījumā pierādot, ka Latvijā pirmsskolas vecuma bērni dod priekšroku darbam ar papīru un zīmuļiem.

“Vai pirmsskolas vecuma bērni dod priekšroku verbālajai komunikācijai bibliotēkā?”

Galvenā doma ir parādīt to, ka pirmsskolas vecuma bērni (konkrēta grupa), apmeklējot bibliotēku nodarbības, darbojas radoši, neizmantojot jaunākās tehnoloģijas. Viņi savā starpā labprātāk sazinās izmantojot verbālo komunikāciju, nevis lasot atjauninājumus tādos sociālos portālos kā Twitter vai Facebook.


Margarita Dankova, Informācijas pārvaldības 3. kursa studente un mūsu sekcijas aktīviste, savā referātā aprakstīs sākumskolas vecuma bērnu vēlmes un vajadzības attiecībā uz bibliotēku elektroniskajiem resursiem.

“Bibliotēku elektroniskie resursi bērniem: funkcionalitāte un saturs”

Attīstoties informācijas tehnoloģijām, bibliotēkas ar elektronisko resursu palīdzību gūst iespēju sniegt saviem lietotājiem jaunus pakalpojumu veidus. Taču katras lietotāju grupas vajadzības attiecībā uz bibliotēkas pakalpojumiem un elektronisko resursu funkcijām ir atšķirīgas. Pētījumā aprakstītas sākumskolas vecuma bērnu vēlmes un vajadzības attiecībā uz bibliotēku elektroniskajiem resursiem to funkcionalitātes un satura aspektā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, pētījuma gaitā tika veikta ārzemju pētījumu analīze, bērnu fokusgrupu intervēšana, fokusgrupu dalībnieku vecāku anketēšana un bērnu zīmējumu kontentanalīze.


Sanita Malēja, mūsu sekcijas un arī IFLA Jauno speciālistu īpašās interešu grupas (NPSIG) aktīviste un sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē, savā referātā apskatīs digitalizācijas, elektronisko resursu pieejamības un sociālo mediju izmantošanas jautājumu.

“Kur ir bibliotēka?”

Elektronisko resursu pieejamība, sociālo mediju izmantošana un digitalizācija bibliotēkās ir viens no aktuālākajiem šī brīža jautājumiem bibliotēku un informācijas zinātnē. Dominējošais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārsvars pamazām vedina uz pāreju no tradicionāla tipa bibliotēkām uz mācību centriem, kas sevišķi populāri kļūst akadēmiskajā vidē.

Mācību centru aizstāvji apgalvo, ka jaunā tipa bibliotēkās uzsvars tiek likts uz mācību procesu, nevis resursu pieejamību. Viena no pirmajām akadēmiskajām bibliotēkām Eiropā, kas pielāgojusi mācību centra konceptu ir Oslo un Ākeres Universitātes koledža.

Tajā pētījuma autori veica starptautisko studentu apsekojumu apmaiņas studiju semestra gaitā. Pētījuma rezultātā noskaidrota būtiska atšķirība starp studentiem pierastajām akadēmisko bibliotēku praksēm un mācību centriem, novērota to adaptēšanās spēja un ietekme uz akadēmiskajiem sasniegumiem.

Viņa arī piedalīsies IFLA NPSIG darbsemināra (“Tailor-made and weather-proof – Building and maintaining New Professionals groups as an important part of early career development”) vadīšanā.


Referāta veidā savu pētījumu par biblioterapijas nepieciešamību aprakstīs arī Informācijas pārvaldības 3. kursa studente un mūsu sekcijas aktīviste Elīna Sniedze.

“Biblioterapijas nepieciešamība bērnu un pusaudžu dzīvē”

Biblioterapija ir veids, ar kura palīdzību var risināt psiholoģiskas problēmas un veicināt personības un rakstura izaugsmi. Biblioterapija ir plaši pielietojama gan bibliotēku darbā, gan medicīnā, gan arī sociālajā nozarē. Temats ir aktuāls, bet Latvijā samērā maz pētīts, tādēļ nepieciešams veikt papildu pētījumus dažādos biblioterapijas virzienos.

Pētījumā analizēts biblioterapijas jēdziens, metodika, veidi un virzieni. Tajā aplūkoti pētījumi, kas veikti kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Lai noskaidrotu biblioterapijas nepieciešamību, tika veikta bērnu un pusaudžu aptauja.


Turam īkšķus! 🙂

Autors:

Bibliotēku informācijas speciālistu interešu grupa

One thought on “BOBCATSSS 2013 pieteikumu rezultāti

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s