Ierakstīts Autortiesības

Bāriņdarbi

© Margarita Dankova, 2013

Strauji attīstoties tehnoloģijām, zinātnei un internetam, ikdienā palielinās arī publicēto darbu skaits un būtisks kļūst jautājums par autortiesībām. Rodas jautājumi par to, kur ir robežas līdz kurai sniedzas autora tiesības un sākas sabiedrības tiesības uz informāciju un zināšanām? Ja ar zināmu autoru darbiem atbildi uz šo jautājumu rast nav tik grūti, tad bāriņdarbu fenomena problēma, kas īpaši aktualizējās ar interneta parādīšanos, gan izsauc plašas diskusijas.

Autortiesības / Olivia Hotshot (CC-BY-NC)

Par bāriņdarbiem (orphan works) sauc ar autortiesībām aizsargātus darbus, kuru autors nav zināms un/vai identificējams (3). Bāriņdarbi iekļauj sevī publicētus un nepublicētus literāros darbus, fotogrāfijas, ilustrācijas, filmas, skaņdarbus un daudzas citas dokumentu kategorijas (9).

Termins “bāriņdarbs” šaurākā nozīmē apzīmē neiespejamību identificēt darba autortiesību īpašnieku, no kura ir nepieciešama atļauja darba izmantošanai, bet plašākā nozīmē – neiespejamību sazināties ar autortiesību īpašniekiem (5). Autortiesību un saistīto jautājumu rokasgrāmatā bibliotēkām (Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries) ir noteikts, ka šādas situācijas var rasties gadījumos, ja:

  • autors nav zināms vai ir miris, neatstājot mantiniekus, un miršanas datums nav zināms;
  • ja autortiesību turētājs ir izdevniecība, kura izbeidza savu darbību vai saplūda ar citu kompāniju, turklāt nav saglabājušās ziņas par autoriem, kuru darbus publicēja šī izdevniecība (9).

Turpināt lasīšanu “Bāriņdarbi”

Ierakstīts E-resursi,Muzeji

Google mākslas projekts

© Margarita Dankova, 2013

Dažreiz katrs no mums ir vēlējies vienas sekundes laikā nokļūt citā laikā un citā vietā, piemēram, pastaigāties Luvras senajās telpās vai pavērot Ēģiptes piramīdas. Diemžēl realitātē tas nevienam nav izdevies. Tomēr tagad, attīstoties tehnoloģijām, mēs kļūstam aizvien tuvāk saviem sapņiem un kārtējais solis šī sapņa īstenošanai ir… Google Art Project!

Google mākslas projekta mērķis ir apkopot vienuviet un padarīt pieejamus apskatei mākslas darbus (gleznas, skulptūras, arhitektūras objektus u.c.) no dažādu pasaules valstu muzeju kolekcijām, veicinot sabiedrības izpratni un zināšanas par pasaules kultūras mantojumu un nodrošinot kultūras saglabāšanu un attīstīšanu digitālajā vidē.

Projekta piedāvātās gleznas no Van Goga muzeja
(Amsterdama, Nīderlande)

Turpināt lasīšanu “Google mākslas projekts”

Ierakstīts E-resursi

Bibliotēku elektroniskie resursi bērniem: funkcionalitāte un saturs

© Margarita Dankova, 2013

Savā iepriekšējā rakstā “Digitālās bibliotēkas un elektroniskie katalogi bērniem: izaicinājums Latvijas bibliotēku un informācijas speciālistiem” es aprakstīju bērnu digitālo bibliotēku un elektronisko katalogu veidošanas pamatprincipus. Taču, ja tajā uzmanība galvenokārt tika vērsta uz sākumskolas vecuma bērnu zināšanām, iemaņām un prasmēm, no kurām ir atkarīga bērniem domāta elektroniskā resursa veidošana, tad šoreiz es vēlos pievērsties sākumskolas vecuma bērnu vēlmēm un vajadzībām, kuras ietekmē elektroniskā resursa funkcionalitāti un saturu. Vienkāršiem vārdiem sakot, šoreiz es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, ko bērni vēlās redzēt elektroniskajā resursā un kas viņiem ir vajadzīgs.

Attēls “Alphabet Circles” izmantots saskaņā ar
Creative Commons licenci BY-NC-SA

Sākumskolas vecumposma bērna attīstībā liela nozīme ir izziņas, izklaides un komunikācijas procesiem. Tādēļ ideālajā variantā arī bērnu elektroniskajam resursam būtu jāveicina mācību procesi, jānodrošina attīstošās spēles un saskarsmi. Taču kā to panākt?

Turpināt lasīšanu “Bibliotēku elektroniskie resursi bērniem: funkcionalitāte un saturs”

Ierakstīts Tīmeklis 2.0

Mendeley – palīgs informācijas organizēšanā

© Margarita Dankova, 2012

Mūsdienās, meklējot informāciju, lietotājs parasti sastopas ar ļoti lielu dokumentu plūsmu. Tas ne tikai bieži vien apgrūtina sadzīviskās informācijas meklēšanu, bet arī lielā mērā var palēnināt zinātnisko darbību, kuras veikšanai ir nepieciešams vienlaicīgi strādāt ar dažādiem, iepriekš atlasītiem avotiem un meklēt jaunus. Taču, attīstoties tehnoloģijām, rodas arī jauni risinājumi. Viens no šādiem risinājumiem ir informācijas organizēšanas rīks “Mendeley”, kura lietošana var padarīt pētniecisko procesu patīkamāku un vienkāršāku, jo tas ar dažādu funkciju klāsta palīdzību ļauj pārvaldīt informāciju ērtāk un ātrāk.

Avots: Mendeley.com Flickr attēlu kopa

“Mendeley” ir bezmaksas rīks, kas ir paredzēts darbam ar .pdf dokumentiem. Teorētiski tas atbalsta darbu arī ar citiem dokumentu formātiem, piemēram, .doc, taču iespējamās darbības, kas ir vērstas uz dokumenta apstrādi, ir ierobežotas. Bezmaksas aplikāciju var ielādēt no “Mendeley” tīmekļa vietnes, kur tā tiek piedāvāta tādām operētājsistēmām kā Windows, Linux un iOS. Darbs ar “Mendeley” paredz dažādu koplietošanas funkciju izmantošanu un ne tikai, tāpēc, lai šo rīku izmantotu, ir nepieciešams reģistrēties un autorizēties. Pēc šīs procedūras veikšanas lietotājam praktiski būs pieejamas divas darba virsmas – Mendeley Web un Mendeley Desktop. Mendeley Web ir darba virsma, kura ir pieejama lietotājam tīmeklī, savukārt Mendeley Desktop ir aplikācija, kura tiek ielādēta lietotāja datorā. Dažas no šo darba virsmu funkcijām pārklājas, bet dažas ir principiāli atšķirīgas, taču, lai arī kur lietotājs veiktu izmaiņas, šīs darba virsmas jebkurā brīdī var sinhronizēt. Papildus ir pieejama “Mendeley” versija iPhone un iPad ierīcēm, kuru arī var sinhronizēt ar pārējām darba virsmām.

Turpināt lasīšanu “Mendeley – palīgs informācijas organizēšanā”