Aicinām rakstīt!

20 Okt

Pirms kāda laika runājām par to, ka mums ir vairāk jālepojas ar padarīto un jāpastāsta citiem. Tāpēc nolēmām mest kautrību pie malas un aicinām pastāstīt par savu pieredzi darbā, konferencēs, projektos, dalīties ar saviem uzskatiem vai parādīt kādu noderīgu darba rīku, ko būtu vērts lietot arī citiem. Mēs zinām, ka bibliotēkās notiek daudz dažādu projektu, ka darba ir daudz un laika ir maz, bet ir cilvēki, kas to nemaz nenojauš un joprojām turpina uzskatīt, ka bibliotekāri tikai lasa grāmatas. Pārliecināsim, ka tā tas nebūt nav!

jssraksti

Foto: Elīna Sniedze

  • Raksta apjoms ap 500 vārdiem;
  • iesūtīt rakstus var jebkurā laikā uz jss.raksti@gmail.com;
  • ieteicams norādīt nelielu informāciju par sevi;
  • attēlus lūdzam pievienot e-pastā kā atsevišķus pielikumus;
  • lūdzam norādīt visas izmantotās atsauces, kā arī fotogrāfiju autorus.

NB! Trīs saistošāko rakstu autoriem būs iespēja 2016. gadā doties uz jauno speciālistu konferenci 4CanGurus bez dalības maksas! Dalībniekus izvēlēsimies, apkopojot lasītāju komentārus un vērtējumu.

Lai klaviatūras taustiņi sparīgi zib un foto aparāts katru jauko mirkli tver!

Bibliotēkas kā mūžizglītības projektu rezultātu popularizētājas

3 Okt

© Elīna Sniedze, 2014

Mūsdienās tiek veidoti ļoti daudz un dažādi projekti, ļoti aktuāla tēma tajos ir mūžizglītība un pieredzes apmaiņa. Projekts pēc projekta, bet ko iegūstam mēs no šiem projektiem? Rezultātus? Ne vienmēr. Lielākoties rezultātā tiek runāts tikai par to, kāda bija projekta gaita un kā tika piesaistīts finansējums. Šādi rezultāti nav interesanti un bieži vien ir neizprotami daudzo terminu dēļ. Rezultātiem ir jābūt interesantiem un pielietojamiem. Turklāt projekti nav ilgtspējīgi, jo tie ilgst tikai dažus gadus. Šoreiz pastāstīšu par īpašu projektu, kas veidots projektu rezultātu popularizēšanai – tas ir Di-XL (Dissemination, Exploitation, Libraries). Šajā projektā iesaistījās bibliotēkas un organizācijas no Latvijas (tāpēc noteikti kāds par šo projektu jau ir lietas kursā), Lietuvas, Grieķijas, Serbijas un Čehijas. Di-XL projekta mērķis bija izveidot efektīvu un ilgtspējīgu modeli mūžizglītības projektu rezultātu izplatīšanai caur bibliotēkām.

mūžizglītība

Bez kafijas nav konferences…

19. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā devos uz Di-XL projekta noslēguma konferenci “Bibliotēkas – pārliecinošas mūžizglītības projektu rezultātu popularizētājas”, kurā tika runāts par to kā popularizēt rezultātus taustāmi un virtuāli. Konferenci atklāja Uldis Zariņš, uzsverot, ka viņam ir patiess prieks, ka mums beidzot ir vieta, kur rīkot konferences un uzņemt viesus, jo iepriekšējās Nacionālās bibliotēkas ēkās par konferencēm nevarēja pat sapņot. Kā moderators tika ielūgts Toms Urdze. Pirmo reizi redzēju tik interesantu konferences moderēšanu, jo pēc katras uzstāšanās moderators apkopoja plusus un mīnusus no runātāja teiktā.

Continue reading

Pastāvēs, kas mainīsies

29 Sep

Laiki plūst un mainās, bet LBB JSS paliek. 18. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkās telpās noturējām savu 18. sapulci, kurā tika paziņoti jaunā vadītāja vēlēšanu rezultāti. Sirsnīgi sveicām mūsu bijušo vadītāju Daci Ūdri un tikpat sirsnīgi jaunā vadītāja amatā tika iecelta Elīna Sniedze.

Jāteic, ka ir grūti pateikt pienācīgu paldies Dacei, kas mūs vadījusi kopš LBB JSS pirmsākumiem. Viņa ir kuplinājusi mūsu rindas ar savu entuziasmu, smaidu un lielo apņēmību paveikt visu pēc iespējas labāk. Nu ir laiks pāršķirt jaunu lapu un tiekties pretim jauniem izaicinājumiem. Kopā mums tas izdosies!

LBB JSS 18. sapulces kopbilde.  Viktorija Moskina, Ilva Paidere, Klinta Kalnēja, Ināra Kindzule, Dace Ūdre, Elīna Sniedze, Santa Rukmane, Lelde Petrovska un Evija Mūrniece, Latvijas Nacionālajā bibliotēk;a

LBB JSS 18. sapulces dalībnieki: sekcijas biedri Viktorija Moskina, Ilva Paidere, Klinta Kalnēja, Ināra Kindzule, Dace Ūdre, Elīna Sniedze, Santa Rukmane, Lelde Petrovska un sapulces viesis Evija Mūrniece.

BOBCATSSS 2015 – inovācijas, dizains, līdzdalība

8 Sep

Laikā no 2015. gada 28. līdz 30. janvārim bibliotēku un informācijas pārvaldības nozares studenti no visas pasaules tiksies Čehijas pilsētā Brno un iepazīsies ar citu valstu studentu pieredzi, kā arī dalīsies ar savu pētījumu atziņām par tādiem jautājumiem kā inovācijas, dizains un līdzdalība. Lai piedalītos starptautiskajā simpozijā BOBCATSSS, līdz 2014. gada 30. septembrim ir jāsagatavo pētījuma pieteikums kopsavilkuma formā par kādu no piedāvātajiem tematiem. Pētījuma rezultātus var izvēlēties prezentēt semināra, referāta, plakāta vai peča-kuča formātā.

Šajā sakarā, jaunajam studiju gadam sākoties, LBB JSS komanda apciemoja LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības pirmā kursa studentus, lai pastāstītu, kas ir BOBCATSSS, un iedrošinātu pirmkursniekus pieteikt savu dalību šajā starptautiskajā piedzīvojumā. Pēc pavisam īsa ievada devām studentiem iespēju nelielās grupās radīt pašiem savu pētījuma pieteikumu un prezentēt to pārējiem kursa biedriem. Viena no grupām izvēlējās pētīt bibliotēku iekārtojuma atbilstību bērnu vajadzībām, otra – dažādu izglītojošo spēļu pieejamību bibliotēkās, bet trešā – veidus, kā risināt ar informācijas pārbagātību saistītus jautājumus.

Ar prieku varam teikt, ka topošie “informācijas tīģeri” ir zinātkāri, erudīti un mērķtiecīgi izvēlējušies sev piemērotu studiju virzienu.

%d bloggers like this: