Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Atvērta pieteikšanās starptautiskajai konferencei “Riga Readings in Social Sciences (RRSS) 2018”

Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) ir izsludinājis pieteikšanos starptautiskai zinātniskai konferencei “Riga Readings in Social Sciences (RRSS) 2018”. Konferences tēma šajā rudenī būs “Baltic Sea Region: One Hundred Years On”. Tā norisināsies š. g. 22-23. novembrī LU SZF telpās (Lomonosova ielā 1A, Rīgā).

RRSS_logo.PNG

Konferencē piedalīties aicināti pārstāvji no politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes, informācijas un bibliotēkzinātnes, kā arī starpdisciplināriem pētniecības virzieniem (reģionālā attīstība, tautas attīstība, atmiņas studijas, dzimtes studijas, sociālā antropoloģija u.c.).

Konferences pieteikumā jāiekļauj:

  • Dalībnieka vārds, uzvārds, institucionālā piederība, amats un e-pasta adrese
  • Abstrakta nosaukums
  • Atslēgvārdi (līdz 5)
  • 200-400 vārdu garš apraksts angļu valodā
  • Īsa biogrāfija angļu valodā

Pieteikums jānosūta uz rrss@lu.lv līdz š.g. 15. jūnijam.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Dr. Didzis Kļaviņu: didzis.klavins@lu.lv

Dalības maksa: 90 EUR
Darba valoda: angļu

Izvērstāku informāciju par konferenci skatīt: https://www.rrss2018.lu.lv/

LU SZF SPPI dibināts 2004. gadā ar mērķi attīstīt Latvijas sociālo zinātņu potenciālu, veicināt Latvijas zinātnieku sadarbību Latvijas un starptautiskajā mērogā, un kalpot sabiedrībai tās problēmu analīzē un attīstības prognozēšanā, sekmēt zinātnē pamatotas pārmaiņas Latvijas sociālajos un politiskajos procesos. Institūtā strādā vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti direktores prof. Aijas Zobenas vadībā.

Ierakstīts Studijas Latvijā

LU SZF Informācijas pārvaldības studijas

© Elīna Sniedze, 2013

Neilgi pēc pievienošanās LBB JSS es aprakstīju savas emocijas un domas par studijām Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF), bet nu jau trīs gadi ir pagājuši un, tā teikt, “diploms kabatā”, lai arī ir liela izmēra un kabatā neielikt. 🙂 Tā kā pašlaik daudzi 12. klases skolēni plāno, kur gan lai stājas un ko lai studē, tad nolēmu nedaudz plašāk iztirzāt Informācijas pārvaldības (turpmāk tekstā IP) studijas. Es pieteicos studēt IP, neko neizpētot, vienkārši ar vēlmi apgūt bibliotekāro profesiju, jāpiebilst, ka IP studiju programma ir akadēmiska, tādēļ pēc studiju beigšanas tiek iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā. Studiju laikā esmu sapratusi, ka IP studijas nav koncentrētas tikai uz bibliotēku un stereotipiem bagātu bibliotekāri, bet ietver arī dažādus kursus par citām zinātņu nozarēm – komunikācijas zinātni, socioloģiju, informācijas tehnoloģijām u.c. Vēlos uzsvērt, ka esmu apmierināta ar savu izvēli, turklāt, apgūstot šo nozari, ir plašas darba iespējas ne tikai bibliotēkās, bet arī informācijas centros, valsts iestādēs un dažādos uzņēmumos, kuros nepieciešama informācijas pārvaldība vai, piemēram, datu bāžu izveide.

Pirms ķeros pie nopietnās daļas – IP studentiem ir lieliska iespēja doties ERASMUS studijās uz kādu no sadarbības augstskolām Lielbritānijā, Zviedrijā, Dānijā, Polijā, Īslandē vai Igaunijā (arī mūsu biedri ir izbaudījuši šo lielisko pieredzi), kā arī plašas iespējas nodarboties ar pētniecību un piedalīties BOBCATSSS simpozijā. LU Studentu padome, kā arī SZF Studējošo pašpārvalde atbalsta savus kolēģus – studentus un viņu pētnieciskās intereses –, tāpēc tā ir lieliska iespēja pieteikties projektu konkursiem un piepildīt savas idejas.

Bet tagad vispārīgi pastāstīšu par dažiem no apgūstamajiem studiju kursiem, tā arī būs iespēja katram pašam saprast, vai kopumā IP ir tas, ko tu vēlies apgūt. Studiju kursu izkārtojums pa semestriem ir dažāds, tāpēc es nevarēšu gluži pateikt, kuri priekšmeti būs pirmajā, otrajā vai trešajā studiju gadā.

Turpināt lasīšanu “LU SZF Informācijas pārvaldības studijas”