Ierakstīts Studijas Latvijā

Igaunis Latvijas bibliotēkās

© Madis Must, 2016 | Speciāli LBB JSS

Drīz būs pagājis viens gads, kopš esmu Rīgā kā praktikants un apmaiņas students. Labs laiks! Vajadzīgs laiks! Priecīgs laiks! Lai dzīvo Eiropas un Latvijas stipendiju programmas!

Sāku savu Latvijas vizīti pagājušajā vasarā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā praktikants. Apkalpoju lasītājus, strādāju krātuvē un laboju grāmatas. Tomēr galvenokārt manī visu laiku bija pārdomas par to, vai man patīk lielas bibliotēkas. Secināju, ka būt par praktikantu vai apmeklētāju lielā bibliotēkā ir patīkami, bet strādāt man labāk gan patiktu kādā mazākā vietā, kur es varētu būt vienīgais, galvenais bibliotekārs.

gp
Gaismas pils (LNB). Foto: E.Sniedze

Prakses laikā man radās tāda traka ideja, ka varbūt pēc diviem mēnešiem LNB mana latviešu valoda būs pietiekami skaidra un laba, lai es varētu studēt bibliotēkzinātni Latvijas Universitātē. Valoda bija vāja, bet tomēr viss izdevās! Trešais kurss ātri mani pieņēma. Tajā pašā laikā, kad viņi šogad pabeigs Latvijas Universitāti, es pabeigšu Tartu Universitāti. Apmaiņas studentu dzīve ir bezrūpīga un aizraujoša. Rudenī praktizēšu Kino muzejā un, cerams, sākšu vadīt arī ekskursijas igauņiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Turpināt lasīšanu “Igaunis Latvijas bibliotēkās”

Ierakstīts Studijas ārzemēs

Erasmus – dzīves un akadēmiskā pieredze Burosas Universitātē

© Ella Juhņeviča, 2011

2009. gada rudens semestrī Ella Juhņeviča devās Erasmus apmaiņas programmā uz Burosas Universitāti (Högskolan i Borås), Zviedrijā, lai paplašinātu savas zināšanas digitālo bibliotēku jomā. Programmas ietvaros bija iespēja izvēlēties vairākus ar digitālajām bibliotēkām saistītos priekšmetus.

Universitātes ēka, foto no E.Juhņevičas personīgā arhīva

Ella izmantoja iespēju piedalīties bezmaksas intensīvajos zviedru valodas kursos, kas izrādījās ne vien noderīga pieredze vietējās valodas un kultūras izprašanai, bet arī lieliska iespēja iepazīties ar daudziem interesantiem cilvēkiem un lieliski pavadīt laiku neformālos apstākļos – piedalīties internacionālajās vakariņās, spēlēt futbolu parkā, nobaudīt uz restēm ceptus dārzeņus un desiņas grila vakarā, nopeldēties vienā no skaistajiem Burosas ezeriem, braukt ekskursijā uz Gēteborgu (Göteborg) un izbaudīt bezmaksas Gēteborgas svētku koncertu ar grupu Apocalyptica un Europe piedalīšanos, kas atstāja neizdzēšamus iespaidus.

Svētku koncerts Gēteborgā: Apocalyptica, foto no E.Juhņevičas personīgā arhīva

Turpināt lasīšanu “Erasmus – dzīves un akadēmiskā pieredze Burosas Universitātē”

Ierakstīts Studijas ārzemēs

Erasmus – dzīves un akadēmiskā pieredze Lafboro Universitātē

© Silva Suhaņenkova, Eva Ausēja un Aija Putniņa, 2011

Mūžizglītības programma (Lifelong Learning Programme) Erasmus ir Eiropas Savienības rīcībprogramma mūžizglītības jomā. Tā ir izveidota ar mērķi sekmēt izglītības iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā apmācībā Eiropas mērogā. Erasmus programmā piedalās 27 ES dalībvalstis, 3 Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), Šveice un Turcija. 2008. gadā programma nosvinēja 20 gadu jubileju, un kopš tās pirmsākumiem tajā ir piedalījušies jau vairāk kā 1,3 miljoni Eiropas studentu. Latvija šajā programmā piedalās jau no 1998. gada.

Arī daļa mūsu, LBB Jauno speciālistu sekcijas biedru, ir izmantojuši šo iespēju studiju laikā vienu semestri pavadīt kādā no sadarbības augstskolām. Sanita šobrīd studē Silēzijas Universitātē (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Polijā, Katovicē, Ella 2009. gada rudens semestri pavadīja Burosas Universitātē (Högskolan i Borås) Zviedrijā, Burosā. Tajā pat laikā Silva studēja Lafboro Universitātē (Loughborough University) Anglijā, Lafboro, kur gadu iepriekš bija arī Eva un Aija.

Lafboro Universitātes zīme, foto no A.Putniņas personīgā arhīva

Studijas katrā valstī vairāk vai mazāk atšķiras, tāpat, protams, ikdienas un sadzīves apstākļi. Ir viens kopīgs secinājums, ka nākot no LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas, mūsu studenti ir ļoti labi sagatavoti un šādā ziņā grūtības noteikti nerodas.

Turpināt lasīšanu “Erasmus – dzīves un akadēmiskā pieredze Lafboro Universitātē”