Posted in Bibliotēkas diena dzīvē, Bibliotēkas Latvijā

Latvijas bibliotekāru dalība projekta “Library Day in the Life” 8. kārtā

© Madara Vīlipa, 2012

2012. gada 30. janvāris līdz 5. februāris daudzās bibliotēkās bija neaizmirstams un pozitīvu emociju pilns, jo visas nedēļas laikā bibliotekāri varēja pastāstīt, ko viņi dara savā ikdienas darbā. Projekts “Bibliotēkas diena dzīvē” ir veiksmīgi noslēdzies, un es varu apgalvot tikai vienu – tas ir lieliski izdevies, jo ir gūtas pozitīvas emocijas un projekta dalībnieki noteikti vēlētos piedalīties arī projekta 9. kārtā.

Liels paldies Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājam Mārtiņam Lagzdonam par viņa iniciatīvu projekta logo izveidē!

Pirmie, kas pieteicās šajā projektā, bija Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, Bulduru bibliotēkas bērnu nodaļa un Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs. Projekta pirmajā dienā pievienojās Lutriņu pagasta bibliotēka, Latvijas Universitātes Bibliotēkas Centrālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Metodiskā bibliotēka, Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts “Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Naujenes tautas bibliotēka, Pededzes bibliotēka un Lielvārdes Pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa. Redzot lielo aktivitāti, kas norisinājās mikroblogošanas tīklā Twitter, otrajā projekta dienā iesaistījās Tūjas bibliotēka, Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēka, Vīksnas pagasta bibliotēka, Stienes bibliotēka, Patentu tehniskā bibliotēka un Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēka Varavīksne. Kā pēdējā projektā iesaistījās Pļaviņu novada bibliotēka. Pilns aktīvistu saraksts pieejams raksta beigās.

Continue reading “Latvijas bibliotekāru dalība projekta “Library Day in the Life” 8. kārtā”

Advertisements
Posted in Bibliotēkas diena dzīvē, Bibliotēkas Latvijā

Kādas bibliotekāres ikdiena

© Bibliotekāre, 2012 | speciāli LBB JSS

Mana iepriekšējā darba zona CB – Abonements, pavisam nesen šeit “postenī” sēdēja arī IBN

Esmu bibliotekāre un šis būs ļoti saīsināts manas bibliotekārās karjeras piecu gadu pārskats. Atvainojos par bilžu kvalitāti, daļa no tām uzņemta ar telefona hipstermotīvu.

Savu darbu Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā sāku Centrālajā bibliotēkā (CB) lietotāju apkalpošanā bakalaura studiju laikā 2007. gadā.

Tad pamazām pārcēlos uz Zemes un vides zinātņu bibliotēku (ZVZB), kur pagājušajā gadā vairāk kā mēnesi paspēju pildīt arī vadītājas pienākumus kolēģes slimības laikā. Dažas reizes pabiju arī Ekonomikas zinātņu bibliotēkā un Medicīnas bibliotēkā (MB). Un tad mani “iesvieda” Bioloģijas zinātņu bibliotēkā (BZB), kur atkal viss bija jāsāk no jauna, respektīvi – jāapgūst krājums un jārisina visi ar bibliotēku saistītie jautājumi (lietotāju apkalpošana, publicitāte, apmācības, sadarbība ar fakultātes personālu utt.). Jāpiebilst, ka BZB, ZVZB un MB dienā strādā tikai viens darbinieks. Paralēli visiem šiem “ceļojumiem”, nodarbojos arī ar Kataloģizācijas nodaļas galveno uzdevumu – grāmatu rekataloģizēšanu, un jau pamazām praktizēju apmācību un ekskursiju vadīšanu studentiem saistībā ar bibliotēkas pakalpojumiem un informācijas meklēšanu datubāzēs, tā pakāpeniski no Lietotāju servisa nodaļas nonākot pie Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas (IBN), ko no nākamās nedēļas oficiāli varu saukt par savu patstāvīgo darbavietu, jo vēl šonedēļ pa pusei strādāju BZB. Vairāk kā gadu strādāju 40 stundas nedēļā, šogad saņēmos arī pilna laika maģistra studijām ne-bibliotēku nozarē (šeit varu piebilst, ka šogad pierādījās – bibliotekārs var iemācīties jebko, jo zina, kur to meklēt).

Continue reading “Kādas bibliotekāres ikdiena”

Posted in Bibliotēkas diena dzīvē, Bibliotēkas Latvijā

Aijas diena bibliotēkā

© Aija Putniņa, 2012 | speciāli LBB JSS

Pirmdien kolēģe ieteica aprakstīt Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas (IBN) ikdienas darbu. Kopš janvāra sākuma es esmu nodaļas vadītājas vietas izpildītāja. Jāatzīst, ka šonedēļ īsti nesanāk darīt parastos IBN darbiņus, tāpēc cerams, ka stāstījums būs noderīgs vai vismaz interesants.

2010. gadā LU Bibliotēkā notika Nippona fonda dāvinājuma izstādes atklāšana, kur iesaistījās Japānas vēstniecība

Sākumā pastāstīšu, ko tad īsti dara IBN. Lai gan arī parastā darba dienā IBN uzdevumi var neatgādināt bibliotekāra darbu. Tātad IBN darbojas galvenokārt trīs darbības virzienos: e-resursi un lietotāju apmācība, publicitāte un bibliogrāfija. E-resursu un apmācību virzienā iekļaujas darbi, kas saistīti ar datubāzēm, bibliotēkas veidotajām apmācībām un apmācību kursiem. Publicitātes ziņā IBN ir atbildīga par LU Bibliotēkas reklāmas materiāliem, bukletiem, kā arī informāciju par LU Bibliotēku, kas tiek publicēti dažādos informācijas resursos. Publicitāte ietver arī LU Bibliotēkas pasākumu, izstāžu un citu aktivitāšu organizēšanu un rīkošanu. Bibliogrāfijas virziens ietver bibliogrāfisko rādītāju izveidošanu un divu LU Bibliotēkas veidoto datubāzu papildināšanu.

Continue reading “Aijas diena bibliotēkā”

Posted in Bibliotēkas diena dzīvē, Bibliotēkas Latvijā

Artūra diena bibliotēkā

© Artūrs Kokorēvičs, 2012 | speciāli LBB JSS

Labdien, cienījamais lasītāj! Es mazliet padalīšos savā nelielajā darba pieredzē, kas iesākusies manā dzīvē tikai salīdzinoši nesen. Uzskatu, ka mana darba pieredze ir veidojusies ļoti veiksmīgi un interesanti. Ikvienam varētu novēlēt, lai uzreiz pēc maģistra grāda iegūšanas izdodas atrast labu un piemērotu darbu attiecīgajā nozarē.

Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (CZB) filiālbibliotēkas “Varavīksne” vadītāju kļuvu 2011. gada 15. augustā. 2009. gada sākumā šajā bibliotēkā biju izgājis akadēmisko praksi, studējot bakalaura studiju programmā. Jau tad darba pienākumi ļoti iepatikās un padevās; radās neizteikts sapnis nākotnē strādāt Liepājas CZB. Esmu dzimis Rīgā  un uz Liepāju vasaras brīvdienās braucu ciemoties pie vecvecākiem, tādēļ tā man ir mīļa jau no mazotnes. Arī rodoties iespējai uzsākt darba gaitas citā pilsētā, nebija problēmas ar dzīvesvietu. No otras puses, vēlējos turpināt studijas Latvijas Universitātes (LU) doktorantūras Komunikācijas studiju programmā – apakšprogrammā “Bibliotēkzinātne un informācijā”, taču 2011./2012. studiju gadā vairs nebija nevienas budžeta vietas. Nedaudz arī žēl, ka 2008. gadā netika pabeigta Gaismas pils celtniecība, būtu ļoti gribējies strādāt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kas zina, varbūt šo vēlmi vēl izdosies piepildīt, uzkrājot bibliotekāro darba pieredzi šeit.

Continue reading “Artūra diena bibliotēkā”