Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Atskats uz Latvijas bibliotekāru 16. konferenci. Vēsture un vīzija

Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties divpadsmit referentu lasījumus. Turpinot rakstu sēriju, pievērsīsimies četriem no tiem.

2. daļa. Vēsture un vīzija

Ar Bibliotekāru biedrības vēsturisko mozaīku periodā no 1923. līdz 1940. gadam mūsu iepazīstināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas centra galvenais bibliogrāfs Viesturs Zanders. Ir vairākas atbildes uz jautājumu, kurš gan ir iniciējis bibliotekārās biedrības izveidi. Viena no tām – Bibliotēku lietu veicināšanas biedrības dibināšana 1912. gada ziemā; dibināšanas sapulces vadītājs bija Voldemārs Caune. Rezultātā varētu teikt, ka jau pagājušogad mēs varējām atzīmēt 100 gadu jubileju pirmās bibliotekāru profesionālas organizācijas izveidei. Biedrības mērķis bija veidot biroju, kas gādātu par jaunas bibliotēkas ierīkošanu un līdzšinējo bibliotēku darbības sekmīgu nodrošināšanu, kā arī par bibliotēku rokasgrāmatas publicēšanu un bibliotekāru izglītošanu.

Pagāja zināms laiks un 1923. gada martā, izveidojot organizācijas komiteju, tika dibināta Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB). Tās pirmais vadītājs bija Teodors Līventāls, kam sekoja Voldemārs Caune un Mārtiņš Stumbergs. Taču jāsaka, ka biedrības dibināšanas sanāksme notika nedaudz vēlāk – 1923. gada 29. aprīlī. Tā paša gada vasarā biedrība sarīkoja pirmo Latvijas Bibliotekāru kongresu, kurš ilga trīs dienas laikā no 18. līdz 20. augustam. Kongresa ietvaros bija apskatāma viena no pirmajām plašākajām grāmatu izstādēm.

LBB biedru karte (1923)

Biedrība darbojās arī starptautiskās sadarbības jomā – 1924. gada 29.-31. decembrī Rīgā viesojās bibliotekāri no Igaunijas. 1926. gadā tika aizsākta sadarbība ar ASV bibliotēku asociāciju, bet 1929. gadā biedrība kļuva par Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) locekli. 1929. gada 15.-30. jūnijā ap 30 biedrības delegātu piedalījās pirmajā IFLA kongresā Romā. 1930. gada 12.-13. oktobrī biedrība organizēja pirmo Baltijas bibliotekāru kongresu, kas noritēja Rīgā.

Turpināt lasīšanu “Atskats uz Latvijas bibliotekāru 16. konferenci. Vēsture un vīzija”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Viena diena LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā

© Gunta Dogžina, 2013 | speciāli LBB JSS

Labdien!

Mani sauc Gunta. Esmu bibliotekāre Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā. Šobrīd strādāju LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, kas atrodas LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

Šīs nedēļas bibliotekāru nozīmīgākā pasākuma “Bibliotēkas diena dzīvē” ietvaros arī es gribu jums pastāstīt, kā paiet viena no manām darba dienām.

Mana darba diena parasti sākas plkst. 8.30, kad veicu visus sagatavošanās darbus, lai jau plkst. 9.00 varētu atvērt bibliotēku un sagaidīt apmeklētājus. Vispirms ieslēdzu pieprasījumu printerīti, kas burtiski sāk svilt no pieprasījumu gūzmas. Tad dodos meklēt visus pasūtītos izdevumus. Mūsu nozares bibliotēka ir viena no nedaudzajām LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām, kurai ir atsevišķs slēgts krājumus, un apmeklētāji tam klātienē piekļūt nevar. Lietotāji grāmatas no plauktiem paņemt nevar, tāpēc pieprasījumu ir daudz vairāk, salīdzinot ar citām nozaru bibliotēkām. 🙂 Kad visas grāmatas atrastas un pieprasījumi apstrādāti, grāmatas tiek precīzi saliktas rezervācijas plauktā tā, lai lietotāji, vadoties pēc viņiem piešķirtā reģistrācijas numuriņa, var tās viegli atrast.

Tā kā strādāju augstskolas bibliotēkā, tad mums īpaši aktuāli ir starpbrīži starp lekcijām. Var teikt, ka mums ir “karstās pusstundas”, kurās, it sevišķi jauna semestra sākumos, mūs burtiski “gāž riņķī”. Lekcija beidzas un viss kurss nāk uz bibliotēku, lai izņemtu pasniedzēju norādīto literatūru. Tad tikai atliek atnest lielu kaudzi ar viena nosaukuma grāmatām un tās izdalīt.

Turpināt lasīšanu “Viena diena LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Kādas bibliotekāres ikdiena

© Bibliotekāre, 2012 | speciāli LBB JSS

Mana iepriekšējā darba zona CB – Abonements, pavisam nesen šeit “postenī” sēdēja arī IBN

Esmu bibliotekāre un šis būs ļoti saīsināts manas bibliotekārās karjeras piecu gadu pārskats. Atvainojos par bilžu kvalitāti, daļa no tām uzņemta ar telefona hipstermotīvu.

Savu darbu Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā sāku Centrālajā bibliotēkā (CB) lietotāju apkalpošanā bakalaura studiju laikā 2007. gadā.

Tad pamazām pārcēlos uz Zemes un vides zinātņu bibliotēku (ZVZB), kur pagājušajā gadā vairāk kā mēnesi paspēju pildīt arī vadītājas pienākumus kolēģes slimības laikā. Dažas reizes pabiju arī Ekonomikas zinātņu bibliotēkā un Medicīnas bibliotēkā (MB). Un tad mani “iesvieda” Bioloģijas zinātņu bibliotēkā (BZB), kur atkal viss bija jāsāk no jauna, respektīvi – jāapgūst krājums un jārisina visi ar bibliotēku saistītie jautājumi (lietotāju apkalpošana, publicitāte, apmācības, sadarbība ar fakultātes personālu utt.). Jāpiebilst, ka BZB, ZVZB un MB dienā strādā tikai viens darbinieks. Paralēli visiem šiem “ceļojumiem”, nodarbojos arī ar Kataloģizācijas nodaļas galveno uzdevumu – grāmatu rekataloģizēšanu, un jau pamazām praktizēju apmācību un ekskursiju vadīšanu studentiem saistībā ar bibliotēkas pakalpojumiem un informācijas meklēšanu datubāzēs, tā pakāpeniski no Lietotāju servisa nodaļas nonākot pie Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas (IBN), ko no nākamās nedēļas oficiāli varu saukt par savu patstāvīgo darbavietu, jo vēl šonedēļ pa pusei strādāju BZB. Vairāk kā gadu strādāju 40 stundas nedēļā, šogad saņēmos arī pilna laika maģistra studijām ne-bibliotēku nozarē (šeit varu piebilst, ka šogad pierādījās – bibliotekārs var iemācīties jebko, jo zina, kur to meklēt).

Turpināt lasīšanu “Kādas bibliotekāres ikdiena”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Aijas diena bibliotēkā

© Aija Putniņa, 2012 | speciāli LBB JSS

Pirmdien kolēģe ieteica aprakstīt Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas (IBN) ikdienas darbu. Kopš janvāra sākuma es esmu nodaļas vadītājas vietas izpildītāja. Jāatzīst, ka šonedēļ īsti nesanāk darīt parastos IBN darbiņus, tāpēc cerams, ka stāstījums būs noderīgs vai vismaz interesants.

2010. gadā LU Bibliotēkā notika Nippona fonda dāvinājuma izstādes atklāšana, kur iesaistījās Japānas vēstniecība

Sākumā pastāstīšu, ko tad īsti dara IBN. Lai gan arī parastā darba dienā IBN uzdevumi var neatgādināt bibliotekāra darbu. Tātad IBN darbojas galvenokārt trīs darbības virzienos: e-resursi un lietotāju apmācība, publicitāte un bibliogrāfija. E-resursu un apmācību virzienā iekļaujas darbi, kas saistīti ar datubāzēm, bibliotēkas veidotajām apmācībām un apmācību kursiem. Publicitātes ziņā IBN ir atbildīga par LU Bibliotēkas reklāmas materiāliem, bukletiem, kā arī informāciju par LU Bibliotēku, kas tiek publicēti dažādos informācijas resursos. Publicitāte ietver arī LU Bibliotēkas pasākumu, izstāžu un citu aktivitāšu organizēšanu un rīkošanu. Bibliogrāfijas virziens ietver bibliogrāfisko rādītāju izveidošanu un divu LU Bibliotēkas veidoto datubāzu papildināšanu.

Turpināt lasīšanu “Aijas diena bibliotēkā”