Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Atskats uz Latvijas bibliotekāru 16. konferenci. Stratēģija un informācijas resursi

Iepriekšējā rakstā jums bija iespēja iepazīties ar Latvijas Bibliotekāru biedrības vēsturi, profesionālo bibliotekāro izdevumu apskatu, Ulda Zariņa piedāvāto redzējumu, kas ir bibliotēka, kā arī ar jauna veida bibliotēkas modeli Latvijas Universitātē. Šodien pievērsīsimies nākamajiem četriem ziņojumiem.

3. daļa. Stratēģija un informācijas resursi

Ar bibliotēku nozares stratēģiju kultūrpolitikas pamatnostādņu “Radošā Latvija” ietvaros iepazīstināja Latvijas Republikas (LR) Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs. Bibliotēku nozares stratēģija ir viena no 15 kultūras nozaru un starpnozaru stratēģijām, kura vēl atrodas projekta izstrādes stadijā. Referents atzīmēja, ka tikai maijā varētu runāt par šīs stratēģijas gala variantu.

LR Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu
nodaļas vadītājs Jānis Turlajs un nodaļas
vecākā referente Linda Langenfelde

Stratēģijas virsmērķis:

“Attīstīt bibliotēkas kā nozīmīgu resursu sabiedrības gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei, kas nodrošina Latvijas kultūras mantojuma pieejamību un popularizē to, uzlabo sabiedrības rakstpratību un informācijpratību, atbalsta kultūras un izglītības procesus, veicina radošā potenciāla izmantošanu un nacionālās vienotības procesus, nodrošina valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.”

Izvirzīti vairāki stratēģiskie mērķi atbalsta ideju par bibliotēkām kā kultūras mantojuma glabātājām un izplatītājām, kvalitatīva bibliotēku pakalpojuma nodrošinātājām, zināšanu sabiedrības veidotājām un tautsaimniecības izaugsmes atbalstītājām.

Turpināt lasīšanu “Atskats uz Latvijas bibliotekāru 16. konferenci. Stratēģija un informācijas resursi”

Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

Kurzemes bibliotekāru konference 2012

2012. gada 29. novembrī Ventspilī noritēja Kurzemes bibliotekāru konference “Kultūras mantojums digitālā vidē. No idejas līdz lietotājam”. Tajā tika apskatīti dažādi ar digitālo vidi saistīti jautājumi: nacionālā identitāte, atmiņu institūciju iesaistīšanās digitālo resursu veidošanā, kā arī interesanti projekti un praktiska informācija par digitālajām kolekcijām. Pašai man nebija iespēja tajā piedalīties, taču ir prieks par Ventspils bibliotēkas sniegto iespēju “piedalīties” konferencē attālināti.

Konferences ieraksts 4 daļās (programma):

Ierakstīts E-resursi

Eļļas gleznu kolekcija “Your Paintings”

© Sanita Malēja, 2012

Your Paintings (no angļu val. “Tavas gleznas”) ir projekts ar galveno mērķi digitalizēt un atrādīt tiešsaistē pilnīgu Apvienotās Karalistes nacionālo eļļas gleznu kolekciju (aptuveni 200 000 vienību, šobrīd tiešsaistē apskatāmi 63 000), attēlojot gan to tapšanas stāstus, gan informējot, kur konkrēto darbu var apskatīt dzīvē. Tīmekļa vietne veidota no muzeju un citu publisko institūciju krājumā esošajām gleznām. Projekts tapis sadarbojoties ar BBC, labdarības organizācijām un muzejiem. Taču tā galvenie realizētāji ir sabiedrība.

1. attēls – Projekta progress

Paredzēts, ka projekts ilgs līdz 2012. gada beigām (birkošana no 2011. gada aprīļa līdz 2012. gada jūlijam), katru mēnesi pakāpeniski pievienojot fotografētas un dokumentētas kāda reģiona institūciju gleznas.

Projekts ir unikāls ar to, ka lielākā daļa gleznu iepriekš nav bijušas pieejamas publiski. Tās nav tikušas digitalizētas, kā arī nav bijušas izstādītas galerijās ierobežotās vietās dēļ. Tīmekļa vietnē būs apskatāmas visas šīs gleznas. Katrs attēls ir pasargāta ar neredzamu digitālo ūdenszīmi.

Turpināt lasīšanu “Eļļas gleznu kolekcija “Your Paintings””

Ierakstīts Bibliotēkas Latvijā

Stāstu bibliotēkas Latvijā

© Aelita Ramane, 2011 speciāli LBB JSS

“Ir jāizvēlas: vai nu dzīvot, vai stāstīt” — Žana Pola Sartra citāts lieliski noder Stāstu bibliotēkām, jo to uzdevums ir stāstīt, stāstīt un vēlreiz stāstīt, bet kas tās ir par bibliotēkām?

2010. gadā, novērtējot bibliotēku lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un stāstīšanas tradīciju un prasmju veicināšanā, un stāstīšanas tradīciju nozīmi sabiedrības saliedēšanā un vietējās kopienas dzīves kvalitātes celšanā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izveidoja Latvijas bibliotēku tīklu “Stāstu bibliotēkas”.

Stāstu bibliotēku vasaras skola Pilsrundālē 2011, foto no G.Pakalna personīgā arhīva

Apskatei pieejamas arī citas fotogrāfijas no Stāstu bibliotēku
“Vasaras skola Pilsrundālē 2011” arhīva

Tīkla mērķis bija veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā, izceļot bibliotēku lomu Latvijas sabiedrības vērtību apzināšanā un paaudžu saiknes un sabiedrības vienotības stiprināšanā.

Turpināt lasīšanu “Stāstu bibliotēkas Latvijā”