Posted in Vispārīgi raksti

LNB meklē brīvprātīgos palīgus IAML 2017 norises nodrošināšanai

Laikā no 18. jūnija līdz 22. jūnijam Latvijas Nacionālā bibliotēka meklē brīvprātīgos Mūzikas bibliotēku, arhīvu un dokumentācijas centru starptautiskās asociācijas 66. kongresa norises nodrošināšanai.

Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga.

Norises laiks: 2017. gada 18.-22. jūnijs.

Brīvprātīgā pienākumi:

  • Palīdzēt kongresa sekretariātā ar dalībnieku reģistrēšanu;
  • Laipni atbildēt uz kongresa dalībnieku jautājumiem (darba valoda – angļu).

Par darba veikšanu saņemsiet:

  • Iespēju iegūt divus ielūgumus uz Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” koncertu, kas notiks LNB Ziedoņa zālē 19. jūnijā plkst. 19:00-20:30;
  • Iespēju apmeklēt kongresa sesijas (skat. kongresa programmu) bez maksas;
  • Vērtīgu pieredzi starptautiska pasākuma norises nodrošināšanā;
  • Gandarījumu par labi padarītu darbu;
  • Apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu.

Brīvprātīgā pieteikumu lūdzam sūtīt uz dace.udre@lnb.lv, minot tajā savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pastu un dienu/-as, kurā jums ir iespēja iesaistīties.

Tālrunis uzziņām: 26675366.

 

Advertisements
Posted in Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (4.daļa)

© Elīna Sniedze,2013

Turpinot rakstu sēriju par jauno speciālistu piedzīvojumiem Kaļiņingradā, vēlos pastāstīt par diskusiju dienu – 24. maiju. Kā jau tika minēts iepriekšējos rakstos, pirmajā dienā tika demonstrētas prezentācijas, bet nākamajā dienā ne-konferences formātā nepiespiestā gaisotnē notika diskusijas par šīm tēmām. Diena tika sadalītas divās sesijās, un katrā no tām notika četras diskusijas. Līdz ar to katrs dalībnieks varēja piedalīties divās diskusijās, kurām kā moderatori tika norīkoti prezentāciju autori. Tuvāk iepazīstināšu ar saviem iespaidiem par diskusijām, kurās piedalījos.

Diskusija
Diskusiju grupa “Profesionālās mobilitātes radīts neatgriežamās motivācijas process”
Foto: Ekaterina Shklyar

Pirmajā sesijā piedalījos diskusijā: “Profesionālās mobilitātes radīts neatgriežamās motivācijas process” (Irreversible process of motivation caused by professional mobility). Vēlējāmies būt mobili un nolēmām noturēt diskusiju brīvā dabā. Kā tas notika ar lielāko daļu diskusiju, arī šajā diskusijā mēs nedaudz novirzījāmies no galvenās tēmas un apspriedām ne tikai motivāciju, bet arī dažādus pasākumus, projektus un lasīšanas aktivitātes, kas tiek rīkotas bibliotēkās. Lielākoties visi diskusijas dalībnieki stāstīja, ka viņi mēdz rīkot lasīšanas pasākumus brīvā dabā, tādejādi “nesot bibliotēku” tuvāk lasītājam. Vēl viens no apspriestajiem jautājumiem bija, kā pārliecināt savu darba devēju sniegt atbalstu dažādiem pieredzes apmaiņas braucieniem, konferencēm vai citiem pasākumiem, piemēram, dalībai starptautiskajā bibliotekāru un bibliotēkmīļu riteņbraukšanas konferencē “Velobrauciens par bibliotēkām” (Cycling for libraries). Domājām un diskutējām līdz nonācām pie atziņas, ka jāpaskaidro un jāsniedz priekšstats par to, kāpēc man ir jābūt tur, kāpēc esmu nepieciešams arī citur nevis tikai darbā un ko no tā gūst ne tikai pats darbinieks, bet arī darba devējs un pārējie pasākuma vai konferences dalībnieki.

Continue reading “Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (4.daļa)”

Posted in Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (2.daļa)

© Dace Ūdre, 2013

Turpinot Viktorijas rakstu, vēlos jums pastāstīt par Latvijas jauno speciālistu dalību vienā no daudzajām aktivitātēm, kas mūs sagaidīja Kaļiņingradā, Krievijā. Mēs piedalījāmies ne tikai IFLAcamp bibliotēku radošajā laboratorijā, kuras ietvaros viena diena tika veltīta oficiālām prezentācijām, bet otra – neformālām diskusijām jeb radošo ideju laboratorijai. Mēs ņēmām dalību pirmajā velobraucienā par bibliotēkām Krievijā, izmēģinājām savus spēkus kazaku tautas deju meistarklasē un kļuvām par “grāmatām” dzīvās bibliotēkas grāmatu plauktā. Droši vien jūs jau tagad nojaušat, cik profesionāli piesātinātas izvērtās mūsu dienas Kaļiņingradā (un tās apgabalā) laikā no 23. līdz 26. maijam.

Bibliotēku radošās laboratorijas norisē tika iesaistīti pieci tulki, no kuriem viens prata arī latviešu valodu
Foto: Alyona Petuhova

Bibliotēku radošā laboratorija pulcēja vairāk nekā 50 bibliotēku un informācijas speciālistus no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Vācijas, Čehijas, Baltkrievijas, Krievijas un arī Amerikas Savienotajām Valstīm. Prezentācijas un diskusijas notika gan krievu, gan angļu valodā, nodrošinot kā sinhrono, tā secīgo tulkošanu. Šo pasākumu vienoja kāds kopīgs vadmotīvs – “Motivācijas radīšana un uzturēšana”. Kolēģi uzstājās par tādiem tematiem kā profesionālās mobilitātes loma motivācijas radīšanā, jauno speciālistu iesaistīšana profesionālās saziņas tīklos, motivācijas saglabāšana tehnoloģisko pārmaiņu laikā, lasīšanas veicināšana un darbinieku personīgā motivācija. Nākamajā dienā katra no prezentācijām kalpoja par atspēriena punktu jaunu ideju ģenerēšanai.

Continue reading “Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (2.daļa)”

Posted in Bibliotēkas pasaulē, Jaunie speciālisti pasaulē

Jaunais speciālists Eiropas Brīvprātīgajā darbā Polijā

© Ilze Rozentāle, 2012 | speciāli LBB JSS

Četrus mēnešus dzīvoju krāšņajā Polijas pilsētā Vroclavā (Wrocław), kur Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas Eiropas brīvprātīgais darbs (EBD) ietvaros esmu apmetusies uz divpadsmit mēnešiem. Mans EBD projekts ir cieši saistīts ar bibliotēkām, precīzāk, ar Vroclavas pilsētas publisko bibliotēku tīkla filiāli Nr. 58 – Mediatēku, kas nav bibliotēka tās tradicionālajā izpratnē. Šī Mediatēka bija pirmā moderni iekārtotā un speciāli veidotā bibliotēka jauniešiem, piedāvājot plašu iespiestās literatūras klāstu (populārzinātnisko literatūru, enciklopēdijas, daiļliteratūru) un arī elektroniskā formātā pieejamos informācijas resursus – mūzikas CD, filmas, datorspēles, audio grāmatas u.c. Tā tika atklāta 2004. gada 25. jūnijā un šogad svinēja savu astoto gadadienu. Ilustrācijai piedāvāju iedomāties bibliotēkas un videonomas atvasi – tā ir mana darbavieta!

Mediatēkas informācijas punkts un informācijas resursu nodošanas punkts

Piedāvāto pakalpojumu klāstā iekļauta brīvpieeja pie datoriem un interneta, ko apmeklētāji izmanto bieži, informācijas punkts un iespēja, speciālā kastē ievietojot atgriežamo vienību, nodot grāmatas vai filmas arī ārpus Mediatēkas darba laika. Tās misija un mērķis – radīt atvērtu un draudzīgu (iecietīgu) vidi jauniem cilvēkiem domu un ideju apmaiņai, vietu, kur jaunieši var nodoties viņiem nozīmīgu projektu un mērķu sasniegšanai, pilnveidot savas intereses. Un, protams, strādāt tā, lai šie jaunieši vēlētos atgriezties Mediatēkā vēl un vēl!

Continue reading “Jaunais speciālists Eiropas Brīvprātīgajā darbā Polijā”