Posted in Bibliotekārā apkalpošana

Pirmsskolas vecuma bērni un viņu domas par bibliotēkas apmeklējumu

© Madara Vīlipa, 2012

Mani joprojām interesē tēmas, kas ir saistītas ar dažādu vecuma grupu pētīšanu. Pavasarī teicami aizstāvēju kursa darbu, kura ietvaros pētīju pirmsskolas vecuma bērnus un noskaidroju viņu domas par bibliotēkas apmeklējumu. Pētījumā piedalījās Rīgas 65. pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” sagatavošanas grupa, kura reizi nedēļā apmeklē nodarbības Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) filiālbibliotēkā “Imanta”.

Nodarbību norises vieta, kur bērni klausās bibliotekāres stāstījumā un pēc tam iepazīstas ar grāmatām

Lai noskaidrotu, ko pirmsskolas vecuma bērniem dod bibliotēkas apmeklējums un kā tas viņiem var palīdzēt nākotnē, es sarunājos ar sagatavošanas grupiņas bērniem gan individuāli, gan grupā, iepazinos ar bērnu zīmētajiem darbiem un veicu nelielus novērojumus.

Continue reading “Pirmsskolas vecuma bērni un viņu domas par bibliotēkas apmeklējumu”

Advertisements
Posted in Bibliotēkas Latvijā

Publicitātes veicināšana mazā pašvaldības bibliotēkā

© Ieva Mūrniece, 2012 | speciāli LBB JSS

Sākšu ar to, ka ir dzirdēts, ka tieši viena, divu darbinieku bibliotēku speciālistiem ir problēmas ar savas bibliotēkas popularizēšanu un lasītāju piesaisti. Arī man, atnākot strādāt uz Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēku, bija pārsteigums, redzot tās darba formas, ar kādām tiek strādāts šajos procesos. Liela pateicība jāsaka bibliotēkas vadītājai Daigai Brigmanei! Tieši tāpēc, ka viņa jau sākotnēji izmanto paņēmienu, kurā katrs no bibliotēkas lietotājiem ir svarīgs, ir izveidojusies savdabīga bibliotēkas draugu grupa, uz kuriem allaž var paļauties.

Ulbrokas bibliotēkas draugi
Ziemassvētku radošajā darbnīcā

Astoņu gadu laikā, kopš strādāju šajā bibliotēkā, ir izdevies novērot tendenci, ka bibliotēkas lietotāji vairs nav “ar varu jāvelk” uz bibliotēkas pasākumiem. Arī atsaucība no novada pašvaldības ir jūtami augusi. Mēģināšu ieskicēt tās darba formas, ar kādām strādājam mēs.

Continue reading “Publicitātes veicināšana mazā pašvaldības bibliotēkā”

Posted in Bibliotekārā apkalpošana

Sirsnīgākie bibliotēku apmeklētāji – gados vecāki cilvēki

© Madara Vīlipa, 2011

Pēdējā vecuma grupa, kuru es vēlos apskatīt savā gana ietilpīgajā un interesantajā pētījumā par to, kā katra vecuma grupa apmeklē bibliotēku, būs pensionāri jeb gados vecākie cilvēki. Šo sabiedrības daļu bija pētīt visinteresantāk, jo no viņiem bija vislielākā atsaucība un vislielākais prieks darboties kopā.

http://www.rdpl.org/events/link.phpIepriekš šai tēmai biju pieskārusies nedaudz, bet tikai nedaudz, sniedzot informāciju par to, kā gados vecāki cilvēki ļaujas mūsdienu tehnoloģijām un ar prieku apgūst tehnoloģiju pasauli. Šoreiz apskatīšu citas iespējas, ko gados vecāki cilvēki dara bibliotēkā, kādēļ to apmeklē un ko domā par bibliotēkas nākotni.

Kad jau ir iegūta izglītība, nostrādāts pietiekami ilgs laiks, ir pēdējais brīdis doties atpūsties un izbaudīt dzīvi nedaudz citādāk. Viens no veidiem – izlasīt grāmatas, kuras nav bijis laika izlasīt. Sadarbojoties ar Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku “Jugla”, uzzināju, ka cītīgākie apmeklētāji ir gados vecākie cilvēki, kuri bibliotēkā iegriežas diezgan bieži, atnesot izlasītās grāmatas un paņemot jaunas. Daudziem problēmas sagādā bibliotēku atrašanās vieta, jo ne visiem tā ir pieejama tuvu dzīves vietai. Ja Rīgā tas vēl nesagādā problēmas, tad ārpus Rīgas un lauku rajonos, tas sagādā diezgan nopietnas problēmas. Gados vecākiem cilvēkiem arī ir nedaudz citādākas intereses un mērķi, kāpēc doties uz bibliotēku. Kā galvenos mērķus var uzskaitīt – tikšanās ar sava gada gājuma cilvēkiem, dažādu bibliotēkā rīkotu pasākumu apmeklēšana, jaunu iemaņu un zināšanu papildināšana.

Continue reading “Sirsnīgākie bibliotēku apmeklētāji – gados vecāki cilvēki”

Posted in Bibliotekārā apkalpošana

Vai zini, kā atrast jaunāko informāciju par savu tuvāko bibliotēku?

© Madara Vīlipa, 2011

http://decorati0ns.net/designs/category/furniture/page/10/Gatavojoties 2011. gada BOBCATSSS simpozijam, viens no maniem uzdevumiem bija papētīt to cilvēku daļu, kuri vairs nemācās, bet jau strādā. Veicot šo pētījumu, tika konstatēts, ka šī cilvēku daļa vismazāk apmeklē bibliotēku, kā galvenos argumentus, kādēļ to nedara, minot to, ka bibliotēka ir slēgta, kad viņiem ir beidzies darba laiks un lai bibliotēkā dabūtu jaunākās grāmatas, ir jāgaida rindā, tāpēc izdevīgāk sanāk tās nopirkt.

Strādājošie cilvēki var atļauties nopirkt grāmatas un pašiem varbūt nemaz neapzinoties sākt veidot savu mājas bibliotēku. Tas ir ļoti jauki, taču tas nemaina lietas būtību, jo strādājošie cilvēki šā vai tā neapmeklē bibliotēku vairs tik bieži kā studiju gados. Argumenti viņiem ir diezgan spēcīgi, bet es uzzināju viņu ieteikumus un domas, kas būtu bibliotēkai jādara, lai viņi varbūt nedaudz biežāk tajā iegrieztos:

  • Bibliotēkai jākļūst sociāli aktīvai (jāorganizē dažādi diskusiju vakari par cilvēkiem interesantām tēmām);
  • Bibliotēkām jāpopularizē tās pakalpojumi tiem iedzīvotājiem, kas atrodas kādā konkrētā rādiusā no bibliotēkas ēkas (reizi mēnesī pastkastītē saņemot jaunāko informāciju);
  • Jānodrošina klusāka atmosfēra;
  • Jārīko pasākumi, kur būtu iespēja iepazīties ar grāmatu autoriem;
  • Uz e-pastu vai uz mobilo telefonu jāsūta informāciju par jaunākajām grāmatām un bibliotēkas aktualitātēm;
  • Pieņemt darbā laipnākas bibliotekāres un iekārtot mājīgākas telpas bibliotēkā.

Continue reading “Vai zini, kā atrast jaunāko informāciju par savu tuvāko bibliotēku?”