Ierakstīts Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (4.daļa)

© Elīna Sniedze,2013

Turpinot rakstu sēriju par jauno speciālistu piedzīvojumiem Kaļiņingradā, vēlos pastāstīt par diskusiju dienu – 24. maiju. Kā jau tika minēts iepriekšējos rakstos, pirmajā dienā tika demonstrētas prezentācijas, bet nākamajā dienā ne-konferences formātā nepiespiestā gaisotnē notika diskusijas par šīm tēmām. Diena tika sadalītas divās sesijās, un katrā no tām notika četras diskusijas. Līdz ar to katrs dalībnieks varēja piedalīties divās diskusijās, kurām kā moderatori tika norīkoti prezentāciju autori. Tuvāk iepazīstināšu ar saviem iespaidiem par diskusijām, kurās piedalījos.

Diskusija
Diskusiju grupa “Profesionālās mobilitātes radīts neatgriežamās motivācijas process”
Foto: Ekaterina Shklyar

Pirmajā sesijā piedalījos diskusijā: “Profesionālās mobilitātes radīts neatgriežamās motivācijas process” (Irreversible process of motivation caused by professional mobility). Vēlējāmies būt mobili un nolēmām noturēt diskusiju brīvā dabā. Kā tas notika ar lielāko daļu diskusiju, arī šajā diskusijā mēs nedaudz novirzījāmies no galvenās tēmas un apspriedām ne tikai motivāciju, bet arī dažādus pasākumus, projektus un lasīšanas aktivitātes, kas tiek rīkotas bibliotēkās. Lielākoties visi diskusijas dalībnieki stāstīja, ka viņi mēdz rīkot lasīšanas pasākumus brīvā dabā, tādejādi “nesot bibliotēku” tuvāk lasītājam. Vēl viens no apspriestajiem jautājumiem bija, kā pārliecināt savu darba devēju sniegt atbalstu dažādiem pieredzes apmaiņas braucieniem, konferencēm vai citiem pasākumiem, piemēram, dalībai starptautiskajā bibliotekāru un bibliotēkmīļu riteņbraukšanas konferencē “Velobrauciens par bibliotēkām” (Cycling for libraries). Domājām un diskutējām līdz nonācām pie atziņas, ka jāpaskaidro un jāsniedz priekšstats par to, kāpēc man ir jābūt tur, kāpēc esmu nepieciešams arī citur nevis tikai darbā un ko no tā gūst ne tikai pats darbinieks, bet arī darba devējs un pārējie pasākuma vai konferences dalībnieki.

Turpināt lasīšanu “Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (4.daļa)”

Ierakstīts Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (3.daļa)

© Viktorija Moskina, 2013

IFLAcamp bibliotēku radošās laboratorijas pirmajā dienā, 23. maijā, mums bija iespēja noklausīties prezentāciju par sociokulturālajiem lasīšanas veicināšanas projektiem Sanktpēterburgas bibliotēkās, bet otrajā – piedalīties klātienes diskusijā kopā ar šīs prezentācijas veidotājiem un Kaļiņingradas bibliotēku pārstāvjiem.

Lasītava svaigā gaisā, kas ierīkota par godu 1.jūnijam – Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai Sanktpēterburgā

Sanktpēterburgas M. Ļermontova starprajonu bibliotēku sistēmas (Межрайонная библиотечная система имени М.Ю. Лермонтова) darbinieku prezentācijas pirmā daļa bija veltīta bibliotēku sistēmas raksturojumam un speciālajiem krājumiem. Šīs bibliotēku sistēmas filiālbibliotēkas atrodas vēsturiskajās ēkās, kuru sniegtās priekšrocības tiek izmantotas ērtas un patīkamas vides radīšanai. Sanktpēterburgas ārējais veidols tiek aizsargāts, tāpēc modernu ēku parādīšanās pilsētas centrā gandrīz nav iespējama. Pilsētas vadība piedāvā bibliotēku vajadzībām uzcelt jaunas ēkas, taču tādā gadījumā tās var atrasties tikai ārpus pilsētas centra, kas neatbilst publisko bibliotēku pamatfunkcijai – būt tuvāk lasītājiem. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vēsturisko ēku saglabāšanas problēmām un lasīšanai, tika izveidots izdevums “Ko lasa sabiedrībā pazīstamie Sanktpēterburgas iedzīvotāji?” Šajā piezīmju grāmatiņā ir aktieru, mākslinieku, dzejnieku u.c. radošu personību fotogrāfijas uz vēsturisko ēku fona un citāti par lasīšanu un šo cilvēku mīļākajām grāmatām.

Turpināt lasīšanu “Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (3.daļa)”

Ierakstīts Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (2.daļa)

© Dace Ūdre, 2013

Turpinot Viktorijas rakstu, vēlos jums pastāstīt par Latvijas jauno speciālistu dalību vienā no daudzajām aktivitātēm, kas mūs sagaidīja Kaļiņingradā, Krievijā. Mēs piedalījāmies ne tikai IFLAcamp bibliotēku radošajā laboratorijā, kuras ietvaros viena diena tika veltīta oficiālām prezentācijām, bet otra – neformālām diskusijām jeb radošo ideju laboratorijai. Mēs ņēmām dalību pirmajā velobraucienā par bibliotēkām Krievijā, izmēģinājām savus spēkus kazaku tautas deju meistarklasē un kļuvām par “grāmatām” dzīvās bibliotēkas grāmatu plauktā. Droši vien jūs jau tagad nojaušat, cik profesionāli piesātinātas izvērtās mūsu dienas Kaļiņingradā (un tās apgabalā) laikā no 23. līdz 26. maijam.

Bibliotēku radošās laboratorijas norisē tika iesaistīti pieci tulki, no kuriem viens prata arī latviešu valodu
Foto: Alyona Petuhova

Bibliotēku radošā laboratorija pulcēja vairāk nekā 50 bibliotēku un informācijas speciālistus no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Vācijas, Čehijas, Baltkrievijas, Krievijas un arī Amerikas Savienotajām Valstīm. Prezentācijas un diskusijas notika gan krievu, gan angļu valodā, nodrošinot kā sinhrono, tā secīgo tulkošanu. Šo pasākumu vienoja kāds kopīgs vadmotīvs – “Motivācijas radīšana un uzturēšana”. Kolēģi uzstājās par tādiem tematiem kā profesionālās mobilitātes loma motivācijas radīšanā, jauno speciālistu iesaistīšana profesionālās saziņas tīklos, motivācijas saglabāšana tehnoloģisko pārmaiņu laikā, lasīšanas veicināšana un darbinieku personīgā motivācija. Nākamajā dienā katra no prezentācijām kalpoja par atspēriena punktu jaunu ideju ģenerēšanai.

Turpināt lasīšanu “Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (2.daļa)”

Ierakstīts Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (1.daļa)

© Viktorija Moskina, 2013

Šis raksts tapis pirmajā jūnija dienā. Tas ir ievads rakstu sērijai par LBB Jauno speciālistu sekcijas biedru Daces Ūdres, Viktorijas Moskinas, Elīnas Sniedzes un Antras Vasiļevskas pieredzes apmaiņas braucienu uz Kaļiņingradu ar mērķi piedalīties pirmajā starptautiskajā IFLAcamp bibliotēku radošajā laboratorijā. Es ceru, ka šajās karstajās vasaras dienās jūs piedosiet mūsu ievadraksta nenopietno raksturu.

Grāmatu izstāde “Kaļiņingrada: vakar, šodien, rīt”

Ceļojums uz Kaļiņingradu sākās Rīgas Starptautiskajā autoostā, 22. maija vakarā. Daudz kas ir atkarīgs no jūsu ceļojuma biedriem. Mums nepaveicās. Sākotnēji pieklājīgam vīrietim pēc divlitrīgas alus pudeles iztukšošanas, kurā nepārprotami atradās kāds cits “dzēriens”, radās halucinācijas. Viss autobuss tika pamodināts ar skaļiem saucieniem “kāpēc tik ātri braucam?”, “tu pieturēsi tur, kur es teikšu” un “te nav Turcija”. Šauļos mēs tiešam pieturējām, un par laimi visiem šķīrāmies no nemierīgā ceļojuma biedra.

Turpināt lasīšanu “Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (1.daļa)”