Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Labs kolektīvs ir zelta vērts!

© Ance Bētiņa, 2014speciāli LBB JSS

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bibliotēkā diena iesākas mierīgi. Lai gan pāris nepacietīgākie lasītāji jau mīņājās pie bibliotēkas durvīm, rīta cēliens ir pats mierīgākais. Pirmie apmeklētāji apber ar izlasītajām grāmatām, un čaklākie lasītāji jau ķer pēc grāmatu jaunumiem. Kā saka – kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.

LibDay Lita Vēvere (Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bibliotēka)Bibliotēkas vadītāja Lita Vēvere laipni sagaida ikvienu bibliotēkas apmeklētāju. Darba dienas karstumā paspēj izdarīt ne tikai visus darbus bibliotēkā, bet arī izlabot skolēnu saražotos mājasdarbus, novadīt stundas kulturoloģijā un filozofijā, sniegt lieliskus padomus ne tikai skolēniem, bet arī kolēģiem, kas strādā plecu pie pleca ikdienā. Viņa, kas ir šīs bibliotēkas radītāja un māte, pateiks, kas kurā plauktā precīzi atrodas. Tādas jau ir tās mammas – viņas visu zina vislabāk!

Apkalpojam bibliotēkas lietotājus, ienāk gan skolēni, gan skolotāji. Kad bibliotēkā klusums, aktīvi rekataloģizēju grāmatas. Gribas visas savadīt Alisē! Kas var būt labāks redzot veselu grāmatu plauktu ar grāmatām, kur visas ir pievienotas sistēmā. Vai šī mācību gada laikā paspēšu savadīt? Domāju, ka jā!

Ap pusdienlaiku, kad daļai skolēnu ir brīvstundas, ienāk padsmit jauniešu un visiem obligātajā literatūrā ir nepieciešama kaudze grāmatu. Tad nu metu rekataloģizāciju pie malas un apkalpoju pēc grāmatām alkstošos skolēnus. Kad vilnis ir aizgājis, varu ievilkt elpu, izstaipīties un turpināt jau iesāktos darbus. Bibliotēkā ir jāprot pārslēgties no viena darba uz otru. Ātri un prasmīgi. Bet mēs to protam – bez šaubām.

Turpināt lasīšanu “Labs kolektīvs ir zelta vērts!”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Iespēja strādāt “vairākās” darba vietās

© Liene Banka, 2014 | speciāli LBB JSS

Par galveno bibliotekāri Rīgas Centrālajā bibliotēkā es sāku strādāt gandrīz pirms trim gadiem, kad filiāli, kurā strādāju, reorganizēja. Tas bija interesants laiks, kurā no mazas filiāles pārcēlos uz daudz lielāku un rosīgāku namu pašā Rīgas centrā.

RCB Novadpētniecība
Novadpētniecības materiāli par Rīgu

Mans galvenais pienākums ir rūpēties, lai pie mums atnākušie cilvēki no šejienes aizietu prom pēc iespējas laimīgāki, jo savas dienas lielāko daļu es pavadu aiz letes, saņemot, meklējot un izsniedzot grāmatas, atbildot uz dažādiem jautājumiem, kopējot, skenējot, šādā veidā palīdzot cilvēkiem piekļūt pie viņu meklētās informācijas. Tomēr bez visa tā manos pienākumos ietilpst jaunākās preses pāršķirstīšana tā, lai neviens raksts par Rīgas vēsturi mums nepaietu secen. Vēl nemitīgi jāatgādina parādniekiem, ka viņi, diemžēl, aizmirsuši atnest atpakaļ savas grāmatas. Ir arī jaukāks uzdevums – pagarināt informācijas nesēju termiņus tiem, kuri to ir izdarījuši e-pastā vai elektroniskajā katalogā, protams, neaizmirstot atbildēt arī uz jautājumiem, kuri ienāk e-pastā. Tie ir ikdienišķi darbiņi, kurus nedaru viena, bet man ir sava kolēģu komanda, kas tos pārzina tikpat labi kā es un dažreiz pat labāk. Protams, es nedrīkstu aizmirst rūpes arī par savu grāmatu fondu, kas man liek apčubināt daiļliteratūru angļu, vācu, franču, norvēģu, zviedru un citās svešvalodās.

Turpināt lasīšanu “Iespēja strādāt “vairākās” darba vietās”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Bibliogrāfa darbs

© Jurģis Celmiņš, 2014 | speciāli LBB JSS

2013. gada 19. novembrī es sāku strādāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Nacionālās bibliogrāfijas nodaļā par galveno bibliogrāfu. Pirms darba uzsākšanas Nacionālajā bibliotēka es nedaudz biju strādājis lietotāju apkalpošanā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā, tāpēc jaunais darbs bija atšķirīgs no iepriekš veiktā, jo tas pilnībā ir saistīts ar datora lietošanu, līdz ar to bibliotēkas apmeklētājus nav iespējams satikt.

Bibliogrāfiskais ieraksts LNB Analītikas datubāzei

Manos darba pienākumos ietilpst dažādu preses izdevumu un žurnālu analītikas veidošana. Galvenokārt es aprakstu tādus ikdienas preses izdevumus kā, piemēram, “Dienas Bizness”, kā arī dažādus žurnālus, kas tiek izdoti reizi mēnesī. Es aprakstu gan žurnālus par uzņēmējdarbību, piemēram, “Forbes”, gan arī tādus populārzinātniskus žurnālus kā “Ilustrētā Zinātne”. Tāpat es aprakstu žurnālu “FHM” u.c. Dažkārt ir jāapraksta arī reģionālie laikraksti.

Turpināt lasīšanu “Bibliogrāfa darbs”

Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Semantisko tehnoloģiju eksperta diena bibliotēkā

© Uldis Bojārs, 2014

LNB strādāju tikai daļu darba laika, tādēļ šī diena sākas LU Datorikas fakultātē, kur ar prezentāciju uzstājas doktora grāda pretendents un tiek lemts, vai disertācija atbilst visām prasībām (atbilde ir pozitīva).

Darbu bibliotēkā sāku pēc pusdienām. Kopā ar kolēģiem apspriežam aktuālos jautājumus Europeana Newspapers projektā, kura ietvaros tiek apstrādāts arī Latvijā izdoto laikrakstu saturs. Šie laikraksti kopā ar citu valstu pienesumu būs pieejami Eiropas laikrakstu portālā. Sazinos ar IT departamenta speciālistiem, lai sagatavotu vidi, kurā darbināt projekta partneru sagatavoto programmatūru.

Pēc laikrakstu projekta darbu pabeigšanas apskatu jaunumus, kas parādījušies manā “lauciņā” – semantiskā tīmekļa (Semantic Web) un saistīto datu (Linked Data) sfērā. Mani it īpaši interesē šo tehnoloģiju pielietojums bibliotēkās.

Vakarā notiek LBB Jauno speciālistu sekcijas sanāksme. Apspriežam turpmākos plānus. Aktuālo jautājumu vidū ir sadarbības projekts ar Baltijas valstu jaunajiem speciālistiem, idejas mūsu blogam un dalība projektā “Bibliotēkas diena dzīvē”.


Raksts tapis projekta “Bibliotēkas diena dzīvē” ietvaros,
kas norisinās laikā no 10. līdz 16. februārim.