Santa Švalbe

Santa_Š

Informācijas resursu attīstības un metodiskā darba nodaļa – bibliogrāfe. Saldus pilsētas bibliotēkā strādāju kopš 2006. gada februāra. No 2007. gada līdz 2011. gadam biju Saldus un Brocēnu novadu elektroniskā kopkataloga redaktore. Ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS ALISE) iepazinos jau 2001. gadā, jo paralēli poligrāfijas darbam strādāju kā ārpus štata darbinieks, rekataloģizējot bibliotēkas fondu. Liela praktiskā darba pieredze bibliotekārajā darbā datu apstrādē.

2008. gadā beidzu Latvijas Kultūras koledžu un ieguvu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā Bibliotēku zinātne un Informācija. Pašlaik 9 gadu praktiskā darba pieredze bibliotēkā ļauj veiksmīgi pildīt man uzticētos darba pienākumus. 2013. gadā atgriežoties no dekrēta atvaļinājuma, mans darbs ir saistīts ar novadpētniecību, kas ir viens no bibliotēkas darbības mērķu un uzdevumu realizācijas komponentiem. Izmantojot bibliotēkā esošos materiālus un sadarbojoties ar citām atmiņu institūcijām, iestādēm un privātpersonām,  veidojam dažādas novadpētnieciska satura izstādes. Tā bibliotēka ļauj iepazīt tēmas un notikumus saistībā ar Saldus novadu  un tā vēsturi. Izstāžu apmeklētāji gūst jaunu informāciju un zināšanas.

Manā darbā gandarījumu sniedz elektroniskā Saldus un Brocēnu novadu kopkataloga Novadpētniecības datu bāzes veidošana. Datubāze tiek papildināta ar bibliogrāfiskiem ierakstiem no  laikraksta “Saldus Zeme”. Veidojot analītiskos aprakstus, varu sekot līdzi jaunākajai informācijai par to, kas notiek novadā. Tas ir svarīgi katram novada iedzīvotājam, jo īpaši man, strādājot novadpētniecības darbu. Manu darbu stimulē kvalifikācijas paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi – semināri, kursi,  lekcijas, profesionālā literatūra. Tāpēc esmu pieteikusies arī LBB JSS.

Advertisements

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s