Baiba Īvāne-Kronberga

Baiba_Ī_K

Esmu ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu Rakstniecības studijās un līdz šim pamatā strādāju par literāro redaktori tulkotajai daiļliteratūrai un ne tikai; esmu arī diplomēta latviešu valodas un literatūras skolotāja (skolā gan nostrādāju vien divus gadus, bet tur gūtā pieredze noder joprojām).

2016. gada nogalē sāku strādāt Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļā un vienlaikus studēt LU SZF maģistrantūras programmā Bibliotēkzinātne un informācija – tie ir apzināti un mērķtiecīgi sperti soļi, jo redzu bibliotēku kā ikvienas kopienas svarīgu mezglpnktu.

Bibliotēkā nav rutīnas, bet ir izaicinājumi, bibliotēkā nav bezjēdzīga darba, bet ir tālejoši mērķi. Tieši tas, ko es meklēju.

Kāpēc pievienojos LBB JSS? JSS ir lielisks pretarguments visiem nejēdzīgajiem taču joprojām vēl dzīvajiem stereotipiem par garlaicīgu un vienmuļu darbu, piemērotu drūmai bibliotekārei ar copi pakausī un adīkli rokās.