Posted in Jaunie speciālisti Latvijā

LBB Jauno speciālistu sekcijas identitāte

© Aija Putniņa, 2012 | speciāli LBB JSS

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas (JSS) identitātes raksturojumu veido trīs daļas. Pirmā raksta daļa īsi apraksta teorētisko skatījumu uz identitāti kā tādu un organizāciju identitāti. Otro un trešo raksta daļu veido veiktā pētījuma pārskats. Piebildīšu, ka pētījuma analīzi esmu veikusi, ņemot vērā manu pašas pieredzi darbā ar sekciju. Es sekcijā darbojos kopš tās izveidošanas 2009. gada sākumā un darbību pārtraucu 2011. gada pavasarī. Tomēr neskatoties uz to, ka vairs neesmu sekcijas biedre, regulāri sekoju līdzi sekcijas darbam. Un tāpat jāņem vērā, ka rakstīšanas laikā es biju savā rediģēšanas un korekcijas noskaņojumā, tāpēc, iespējams, citā dienā es nebūtu tik kritiski skatījusies uz anketas rezultātiem un uzrakstījusi tik daudz komentāru.

Tad īsumā par to, kas ir identitāte! Tā piemīt ikvienam no mums. Mūsu identitāti veido apkārtējā vide, mijiedarbība ar dažādiem cilvēkiem un organizācijām. Cilvēkiem kā identifikācijas avoti var kalpot ģimene, draugi vai etniskā piederība, reliģija, vai nācijas, politiskās partijas, vai kolēģi, partneri (5, 19.lpp.). Identitāte galvenokārt atspoguļo cilvēka svarīgākās vērtības un to, kam konkrētais cilvēks jūtas piederīgs. Tomēr ne vienmēr pats cilvēks var ietekmēt savus identitātes veidošanās avotus, “lielākajā daļā gadījumu indivīdam pār identificēšanās procesu nav kontroles (5, 19.lpp.). Taču, ja cilvēka identitāte ir viņa nozīmju un pieredzes avots (1, 6.lpp.), tad organizācijas (šai gadījumā JSS) identitāte ir tās biedru domas un uzskati par organizāciju. Organizācijas identitāti var definēt kā kolektīvu prāta programmēšanu, kas atšķir konkrēto organizāciju no citām (3, 282-283.lpp.). Šī kopējā organizācijas identitāte akcentē īpašības un vērtības, kas ir centrālas un patstāvīgas. Organizācijas identitāte reprezentē nozīmju sistēmu, ko lieto tās locekļi (4, 43.lpp.). Tā ir atbilde uz jautājumu “Kas mēs esam kā organizācija?” (2), un šo atbildi veido organizācijas locekļi, to domas par organizāciju un iekļaušanās šajā organizācijā.

Continue reading “LBB Jauno speciālistu sekcijas identitāte”

Advertisements
Posted in Bibliotēkas diena dzīvē, Bibliotēkas Latvijā

Aijas diena bibliotēkā

© Aija Putniņa, 2012 | speciāli LBB JSS

Pirmdien kolēģe ieteica aprakstīt Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas (IBN) ikdienas darbu. Kopš janvāra sākuma es esmu nodaļas vadītājas vietas izpildītāja. Jāatzīst, ka šonedēļ īsti nesanāk darīt parastos IBN darbiņus, tāpēc cerams, ka stāstījums būs noderīgs vai vismaz interesants.

2010. gadā LU Bibliotēkā notika Nippona fonda dāvinājuma izstādes atklāšana, kur iesaistījās Japānas vēstniecība

Sākumā pastāstīšu, ko tad īsti dara IBN. Lai gan arī parastā darba dienā IBN uzdevumi var neatgādināt bibliotekāra darbu. Tātad IBN darbojas galvenokārt trīs darbības virzienos: e-resursi un lietotāju apmācība, publicitāte un bibliogrāfija. E-resursu un apmācību virzienā iekļaujas darbi, kas saistīti ar datubāzēm, bibliotēkas veidotajām apmācībām un apmācību kursiem. Publicitātes ziņā IBN ir atbildīga par LU Bibliotēkas reklāmas materiāliem, bukletiem, kā arī informāciju par LU Bibliotēku, kas tiek publicēti dažādos informācijas resursos. Publicitāte ietver arī LU Bibliotēkas pasākumu, izstāžu un citu aktivitāšu organizēšanu un rīkošanu. Bibliogrāfijas virziens ietver bibliogrāfisko rādītāju izveidošanu un divu LU Bibliotēkas veidoto datubāzu papildināšanu.

Continue reading “Aijas diena bibliotēkā”

Posted in Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne

Bibliotēku identitātes pētniecība: ieskats vienā no veidiem, kā pētīt bibliotēku identitāti

© Aija Putniņa, 2011

Ikkatram cilvēkam, ikvienai grupai vai organizācijai piemīt sava identitāte, kas palīdz definēt svarīgākās vērtības un notikumus. Cilvēka, cilvēku grupu, organizāciju un valsts identitāte organizē cilvēka, cilvēku grupu, organizāciju un valsts vērtības. Katra cilvēka individuālā identitāte mijiedarbojas ar viņa mācību vietas, darba vietas vai citām saistītajām identitātēm. Cilvēka identitātei sakrītot vai daļēji sakrītot ar organizācijas paustajām vērtībām un nozīmēm, darbinieks ir lojālāks un aktīvāks, kā arī saprotošāks pret konkrēto organizāciju. Organizācijas identitātes pētniecība ir nozīmīga katrai organizācijai, jo ne tikai identificē tās galvenās iezīmes, bet arī parāda tās darbinieku iesaisti un piesaisti organizācijai.

Organizācijas identitāte ir kā puzle, kas sastāv no maziem gabaliņiem un veido organizācijas kodolu

Continue reading “Bibliotēku identitātes pētniecība: ieskats vienā no veidiem, kā pētīt bibliotēku identitāti”