Ierakstīts Arhīvi,Bibliotēkas pasaulē

Latviešu dokumentācijas centrs Lielbritānijā

© Eva Ausēja, 2011

Studējot maģistrantūru, Sociālo zinātņu fakultātē tika piedāvāta iespēja studēt Erasmus apmaiņas programmā. No dažādām iespējamajām studiju vietām Eiropā es izvēlējos studēt Lafboro Universitātē Lielbritānijā.

Līdz ar studiju uzsākšanu Inese Auziņa-Smita piedāvāja iespēju pa nedēļas nogalēm padarboties Latviešu dokumentācijas centrā Lielbritānijā. Šis dokumentācijas centrs atrodas Anglijas vidienē, Daugavas Vanagu Fonda īpašumā “Straumēni”. Dokumentācijas centrs atrodas nedaudz atstatus no galvenās ēkas ar nelielu tornīti pulkstenim.

Latviešu dokumentācijas centrs Lielbritānijā, foto no http://www.straumeni.co.uk

Dokumentācijas centrā ir izveidota periodisko izdevumu krātuve, kur tiek glabāti latviešu periodiskie izdevumi, kuri izdoti Lielbritānijā, piemēram Brīvā Latvija, Londonas Avīze u.c. avīzes un žurnāli. Periodisko izdevumu krātuve tiek izmantota pētniecībai, lai atspoguļotu tālaika būtību, tradīcijas un politisko nostāju.

Turpināt lasīšanu “Latviešu dokumentācijas centrs Lielbritānijā”

Ierakstīts Profesionālā tālākizglītība

ASV vieslektora Džona Lubāna lekcijas Sociālo zinātņu fakultātē

© Eva Ausēja, 2011

Uzsākot bibliotēkzinātnes maģistrantūras pavasara semestri studentiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt ASV vieslektora Džona Lubāna (John Lubans) lekcijas. Šīs lekcijas tika piedāvātas ne tikai maģistrantūras studentiem, bet arī bibliotēku darbiniekiem, kas vēlās papildināt zināšanas par informācijas organizāciju vadību.

Piedāvātais studiju kurss ļauj apskatīt bibliotēku vadības teoriju no praktiskās puses, jo studiju ietvaros ir daudz grupu darbi, praktiskie uzdevumi un reāli biznesa vadīšanas piemēri no ASV bibliotēkām vai citām organizācijām. Manuprāt, lielākais ieguvums ir vadības un biznesa nerakstīto likumu atklāšana. Amerikā tā ir esoša prakse, lai vadītājam un padotajam, būtu skaidrs, kas ir galvenais. Diemžēl Latvijā situācija ir atšķirīga.

Turpināt lasīšanu “ASV vieslektora Džona Lubāna lekcijas Sociālo zinātņu fakultātē”