Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji,Lasīšana

Ikviens no mums ir ilustrators. Konference “Pasaule bilžu grāmatā”

© Vita Ozola-Kalēja, 2014

Nav stāsta bez attēla. Tieši tāpēc ikviens no mums ir ilustrators. Bet kādas ilustrācijas var būt labākas par tām, kas tiek radītas bērnu galvās? Kā šo grūto darbu – bērnu grāmatu ilustrēšanu – veic mākslinieki? Uz šādiem jautājumiem atbildes varēja rast Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā starptautiskajā konferencē “Pasaule bilžu grāmatā” 2. aprīlī. Jāmin, ka 2. aprīlī tiek atzīmēta pasaku meistara Hansa Kristiana Andersena dzimšanas diena, kas pēc Starptautiskās bērnu un grāmatu valdes iniciatīvas kļuvusi par Starptautisko bērnu grāmatu dienu.

Pasākuma “Pasaule bilžu grāmatā” plakāts
Foto: Vita Ozola-Kalēja

Juta Bauere (Jutta Bauer, Vācija) un Kitija Krauzere (Kitty Crowther, Beļģija) stāstīja par savu darbu, radot bērnu grāmatas. Abas mākslinieces stāstiem iespaidus gūst no pašu aktualitātēm un pieredzētā. Lai gan grāmatas visbiežāk netiek iecerētas kā nopietni vēstījumi, galu galā rodas jautri un pārdomas rosinoši darbi. Viesmākslinieču grāmatās tiek akcentētas cilvēku, īpaši bērnu, emocijas – dusmas, bailes, mīlestība, prieks. Latvisko bērnu grāmatu kolorītu un Latvijas tēlu bērnu grāmatu ilustrācijās vērtēja Austra Avotiņa. Salīdzinot Jutas Baueres, Kitijas Krauzeres un Austras Avotiņas stāstījumu par bērnu grāmatu tēliem, radās pārdomas par to, kāpēc latviešu bērnu grāmatu autoru darbos lielākoties galvenie tēli ir personificēti dzīvnieki, lietas un parādības? Bērnam būtiski ir arī stāsti par saviem vienaudžiem, un latviešu bērnu literatūrā būtu vēlams vairāk šādu stāstu.

Turpināt lasīšanu “Ikviens no mums ir ilustrators. Konference “Pasaule bilžu grāmatā””