Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Viena diena priekšmetotāja un indeksētāja darbā

© Ināra Kindzule, 2014

Labrīt, mana darba diena ir sākusies! LNB Bibliogrāfijas Institūta Datu un zināšanu pārvaldības nodaļā strādāju tikai no 2013. gada 1. novembra. Pirms tam sešus gadus strādāju RTU Zinātniskās bibliotēkas Transporta filiālē. Tur mans galvenais darbiņš bija lasītāju apkalpošana, bet paralēli tam veicu arī dažādus citus iekšējos darbus: veidoju ierakstus e-resursu datu bāzē par transportu, veidoju minimālos aprakstus grāmatām, kuras vēl nebija ievadītas elektroniskajā kopkatalogā, norakstīju dubletes un novecojušās grāmatas un reģistrēju un apstrādāju visus filiālē ienākušos žurnālus.

Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa mani sagaidīja un uzņēma ļoti draudzīgi! Pavisam mēs esam 15 darbinieki: nodaļas vadītāja, septiņi eksperti un septiņas priekšmetotājas.

LibDay Ināra Kindzule

Turpināt lasīšanu “Viena diena priekšmetotāja un indeksētāja darbā”

Ierakstīts Vispārīgi raksti

Trešā starptautiskā riteņbraukšanas ne-konference “Velobrauciens par bibliotēkām Amsterdama – Brisele”

© Ināra Kindzule, 2013

“Velobrauciens par bibliotēkām” (Cycling for Libraries) ir politiski un ekonomiski neatkarīgs starptautisks projekts, kas atbalsta bibliotēku speciālistu profesionālo pilnveidošanos un radošo attīstību, paredz gūt priekšstatu par inovācijām, novitātēm un problēmām bibliotekārā darbā plašā mērogā, kā arī veicina fizisko un garīgo labklājību.

cyc4lib 2013 baneris

Šis pasākums tiek organizēts jau trešo reizi, un tajā ir plaši pārstāvētas dažādas pasaules valstis. Šogad ne-konferencē piedalīsies dalībnieki no Amerikas Savienotajām Valstīm, Anglijas, Argentīnas, Baltkrievijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Horvātijas, Itālijas, Kanādas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Peru, Rumānijas, Spānijas, Somijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas. Ideja pieder Jukam Penanenam (Jukka Pennanen) un Masem Ojalam (Mace Ojala), diviem riteņbraukšanas entuziastiem – informācijas speciālistiem no Somijas. Tā ir atzinīgi novērtēta un arī plaši pieminēta Vispasaules bibliotekāru kongresā IFLA 2012 Helsinkos. Pagājušo gadu tās autoriem tika piešķirta Axiell gada balva par inovatīvu ieguldījumu bibliotēku darbā.

Arī šogad velobraucienā piedalīsies 100 bibliotekāri un bibliotēku mīļi (library lovers) no visas pasaules. Šī projekta pamatā ir bibliotēku interešu pārstāvniecības ideja un ir izceltas daudzas bibliotēku vērtības, tādas kā atvērtība, liberālisms, pieeja informācijai, tālākizglītība un profesionālās inovācijas.

Turpināt lasīšanu “Trešā starptautiskā riteņbraukšanas ne-konference “Velobrauciens par bibliotēkām Amsterdama – Brisele””