Posted in Bibliotēkas

Grādu ieguvu, bet vai to izmantoju?!

© Gunta Dogžina, 2013

Pirms gada piedāvāju jums rakstu ar spēcīgu nosaukumu “Gribu strādāt savā profesijā!”, nu esmu izlēmusi izpētīt, cik tad ir šādu studentu, kas izmanto vai gluži pretēji nevēlas izmantot šo iespēju.

Pagājuši jau četri gadi kopš esmu absolvējusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmu “Bibliotēkzinātne un informācija”. Strādāju savā profesijā vēl pirms pabeidzu šo studiju programmu, tāpēc nemaz neradās jautājums, vai izmantoju iegūtās zināšanas darba vietā. Bet kā ir ar citiem, jo īpaši maniem kursa biedriem, ar kuriem kontakti ir zuduši? Centos ar visiem sazināties un veikt nelielu pētījumu, sazinājos arī ar citiem iepriekšējo gadu studentiem. Vēl jo lielāks prieks bija uzzināt, ka šī gada bakalaura studiju programmas absolvente Kristīne Mavrina rakstīja noslēguma darbu par tēmu “Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju nodaļas absolventu profesionālās karjeras”.

Foto: Andreas Levers

Bakalaura grādu ieguvām tālajā 2009. gadā, kad studijas beidza 26 studenti – 24 dāmas un 2 kungi. Diemžēl ar visiem neizdevās sazināties. Noskaidroju, ka 15 no mums joprojām darbojas bibliotēku jomā, bet pārējie kur citur. Kā rāda Kristīnes pētījuma rezultāti, tad no 111 aptaujātajiem studiju beidzējiem (2005-2010), 72% strādā bibliotēkā, tas, protams, ir pozitīvs rādītājs, bet rodas jautājums, kāpēc 28% studiju beidzēji tomēr neturpina savas gaitas savā iegūtajā profesijā.

Continue reading “Grādu ieguvu, bet vai to izmantoju?!”

Advertisements
Posted in Bibliotēkas diena dzīvē, Bibliotēkas Latvijā

Viena diena LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā

© Gunta Dogžina, 2013 | speciāli LBB JSS

Labdien!

Mani sauc Gunta. Esmu bibliotekāre Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā. Šobrīd strādāju LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, kas atrodas LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

Šīs nedēļas bibliotekāru nozīmīgākā pasākuma “Bibliotēkas diena dzīvē” ietvaros arī es gribu jums pastāstīt, kā paiet viena no manām darba dienām.

Mana darba diena parasti sākas plkst. 8.30, kad veicu visus sagatavošanās darbus, lai jau plkst. 9.00 varētu atvērt bibliotēku un sagaidīt apmeklētājus. Vispirms ieslēdzu pieprasījumu printerīti, kas burtiski sāk svilt no pieprasījumu gūzmas. Tad dodos meklēt visus pasūtītos izdevumus. Mūsu nozares bibliotēka ir viena no nedaudzajām LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām, kurai ir atsevišķs slēgts krājumus, un apmeklētāji tam klātienē piekļūt nevar. Lietotāji grāmatas no plauktiem paņemt nevar, tāpēc pieprasījumu ir daudz vairāk, salīdzinot ar citām nozaru bibliotēkām. 🙂 Kad visas grāmatas atrastas un pieprasījumi apstrādāti, grāmatas tiek precīzi saliktas rezervācijas plauktā tā, lai lietotāji, vadoties pēc viņiem piešķirtā reģistrācijas numuriņa, var tās viegli atrast.

Tā kā strādāju augstskolas bibliotēkā, tad mums īpaši aktuāli ir starpbrīži starp lekcijām. Var teikt, ka mums ir “karstās pusstundas”, kurās, it sevišķi jauna semestra sākumos, mūs burtiski “gāž riņķī”. Lekcija beidzas un viss kurss nāk uz bibliotēku, lai izņemtu pasniedzēju norādīto literatūru. Tad tikai atliek atnest lielu kaudzi ar viena nosaukuma grāmatām un tās izdalīt.

Continue reading “Viena diena LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā”

Posted in Bibliotēkas

Gribu strādāt savā profesijā!

© Gunta Dogžina, 2012 speciāli LBB JSS

Turpinot iesākto tēmu par bibliotekāru un informācijas speciālistu, svarīgi ir ne tikai uzzināt, ko tad jaunajam speciālistam nepieciešams apgūt, kļūstot par bibliotekāru, bet arī, ko no saviem topošajiem darbiniekiem vēlas saņemt darba devējs. Sākot studijas, katrs students gaida, cer un paļaujas, ka, beidzot universitāti, viņam būs iespēja iegūt darbu un strādāt savā profesijā. Tāpēc es aptaujāju vairākus publisko un zinātnisko bibliotēku vadītājus, lai uzzinātu viņu domas, par to, kādam jābūt nākotnes bibliotekāram un kādas zināšanas un prasmes ir prioritāras reālā darba vietā.

Pirmais jautājums bibliotēku vadītājiem tika uzdots, lai uzzinātu, kādas ir primārās prasības, pieņemot darbā jaunu bibliotēku informācijas speciālistu. Pirmkārt, visi vadītāji norādīja, ka darbinieku pieņemšanas nosacījumi ir pakļauti Ministru kabineta noteikumiem Nr. 371, kā arī ir svarīga obligātā veselības pārbaude. Kopumā visi bibliotēku vadītāji norādīja, ka primārās prasības ir izglītība, vēlams augstākā. Lietderīgi būtu, ja ir iepriekšējā darba pieredze, informācijas sistēmu un tehnoloģiju pārzināšana, ļoti vēlamas būtu svešvalodu zināšanas. Ļoti būtiskas ir arī paša cilvēka personības kvalitātes, nepieciešams, lai cilvēks ir precīzs, sabiedrisks, apzinīgs, būtu apguvis arī teorētiskās zināšanas.

Nākamais jautājums: cik svarīgas ir datorprasmes jauna darbinieka izvēlē? Visi bibliotēku vadītāji uz šo jautājumu viennozīmīgi atbildēja, ka datorprasmes ir ļoti svarīgas jaunā darbinieka izvēlē. Vadītāji pieņem to, ka, ja jaunais darbinieks ir beidzis jebkuru izglītības iestādi, tad viņam jau automātiski ir pamatprasmes datorzinībās. Ir arī liela nozīme tam, uz kādu vakanci jaunais darbinieks vēlas atsaukties, jo darbam kādā konkrētā nodaļā var būt nepieciešamas padziļinātas zināšanas saistībā ar informācijas tehnoloģijām (IT).

Continue reading “Gribu strādāt savā profesijā!”

Posted in Bibliotēkas

Informācijas speciālists vs. Bibliotekārs

© Gunta Dogžina, 2012 | speciāli LBB JSS

2009. gada sākumā es, šī raksta autore, sāku savu bakalaura grāda iegūšanas pēdējo etapu – bakalaura darba rakstīšanu. Kaut arī bakalaura darba temata izvēle nebija manis pašas iniciatīva, tomēr, izlasot tā nosaukumu – “Informācijas speciālists – zināšanas un prasmes” – starp citiem piedāvātajiem, zināju, ka man būs ko teikt par to. Bez tam, tieši tuvojoties mācību noslēgumam un paralēli strādājot, man radās jautājums, kas tad es būšu, kad iegūšu bakalaura grādu. Mana pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas 21. gadsimta informācijas speciālistam.

LU Bibliotēkas bibliotekāre
Gunta Dogžina

Lai arī nosaukums vairāk liek domāt, ka runa ir par informācijas speciālistu un tā īpašībām, kas nepieciešamas tā darbā, tomēr rakstot, pētot, secinot ne mirkli bibliotekārs neatkāpās no informācijas speciālista un šī vienādības zīmes ir neatņemama sastāvdaļa arī manā darbā.

Continue reading “Informācijas speciālists vs. Bibliotekārs”