Posted in Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne

Bibliotēka šodien

© Gunita Mozuļčika, 2011

Jau gadsimtiem ilgi bibliotēkas lomu sabiedrībā ir neaizstājama – bibliotēka ir daudzfunkcionāla iestāde, kas ir līdzdalīga sabiedrības sociālajos procesos. Tā nodrošina indivīda vajadzības – šeit domājot ne pašas primitīvās – fizioloģiskās vajadzības, bet gan garīgo izaugsmi. Skatoties uz amerikāņu psihologa Abrahama Maslova vajadzību hierarhijas modeli, bibliotēka ieņem augstāko piramīdas punktu – pašīstenošanās vajadzības – individualitāte, apdāvinātība, personīgā potenciāla īstenošana, pašattīstība. Bibliotēka visos laikos ir bijusi un joprojām ir vārti uz pasauli, vārti uz pasaules vērtīgāko daļu. Tā nodrošina nepieciešamos apstākļus auglībai, nepieciešamo izziņai un jaunu zināšanu radīšanai.

A. Maslova vajadzību piramīda

Daudzreiz dzirdēts, ka mūsdienu bibliotēku eksistence tiek apdraudēta, jo jaunā cilvēka un bibliotēkas eksistences forma ir dzīve kibertelpā. Iespējams, ka mūsdienu sabiedrība vēl ir mazliet par vāju pārmaiņām, jo mūs attur pagātnē piedzīvotais, pagātnes reālistiskais skatījums uz lietām un parādībām. Protams, arī padomju gados un senāk, tāpat kā Minhauzenam, katram bija sava sapņu Ulubele, taču tā laika “sabiedrības krējums” piespieda domāt reāli. Bibliotēku attīstību nosaka gan objektīvie sociālie procesi, gan jaunās tehnoloģijas un sistēmas, kuru ieviešana bibliotēkas padarīja par sakārtotu zināšanu bāzēm, par būtiskiem sabiedrības stūrakmeņiem. Nevar nepiekrist, ka mēs ar vien vairāk “ieaugam” elektronisko tehnoloģiju gūstā. Arvien vairāk dzirdam par e-lasītāju ienākšanu Latvijas tirgū, to izmantošanas priekšrocībām, par Latvijas firmas “E Forma” sadarbībā ar SIA “EUSO” izveidoto elektronisko ābeci bērniem.

Continue reading “Bibliotēka šodien”

Advertisements