Ierakstīts Bibliotēkas diena dzīvē,Bibliotēkas Latvijā

Semantisko tehnoloģiju eksperta diena bibliotēkā

© Uldis Bojārs, 2014

LNB strādāju tikai daļu darba laika, tādēļ šī diena sākas LU Datorikas fakultātē, kur ar prezentāciju uzstājas doktora grāda pretendents un tiek lemts, vai disertācija atbilst visām prasībām (atbilde ir pozitīva).

Darbu bibliotēkā sāku pēc pusdienām. Kopā ar kolēģiem apspriežam aktuālos jautājumus Europeana Newspapers projektā, kura ietvaros tiek apstrādāts arī Latvijā izdoto laikrakstu saturs. Šie laikraksti kopā ar citu valstu pienesumu būs pieejami Eiropas laikrakstu portālā. Sazinos ar IT departamenta speciālistiem, lai sagatavotu vidi, kurā darbināt projekta partneru sagatavoto programmatūru.

Pēc laikrakstu projekta darbu pabeigšanas apskatu jaunumus, kas parādījušies manā “lauciņā” – semantiskā tīmekļa (Semantic Web) un saistīto datu (Linked Data) sfērā. Mani it īpaši interesē šo tehnoloģiju pielietojums bibliotēkās.

Vakarā notiek LBB Jauno speciālistu sekcijas sanāksme. Apspriežam turpmākos plānus. Aktuālo jautājumu vidū ir sadarbības projekts ar Baltijas valstu jaunajiem speciālistiem, idejas mūsu blogam un dalība projektā “Bibliotēkas diena dzīvē”.


Raksts tapis projekta “Bibliotēkas diena dzīvē” ietvaros,
kas norisinās laikā no 10. līdz 16. februārim.


Ierakstīts Bibliotēkas pasaulē

Espresso Book Machine

© Uldis Bojārs, 2011

*** Tik ātri kā pagatavot tasi espresso ***

Šādus vārdus varētu teikt par Espresso Book Machine (EBM), iekārtu grāmatu drukāšanai pēc pieprasījuma.

Espresso Book Machine Jūtas Universitātes Mariota bibliotēkā

Trīs līdz piecu minūšu laikā grāmata no elektroniskā formāta pārtop par īstu, taustāmu, izdevniecības kvalitātes grāmatu. Šajā laikā EBM, kuru dēvē arī par “grāmatu bankomātu”, (1) nodrukā grāmatas saturu un krāsainu vāku; (2) grāmatu iesien un (3) to apgriež atbilstoši vajadzīgajam izmēram.

Lietotāji

Grāmatu drukāšana pēc pieprasījuma (print-on-demand vai publishing-on-demand) paver jaunas iespējas grāmatu izplatīšanā un izmantošanā, kā arī satuvina elektronisko un drukāto grāmatu pasaules.

Kā EBM un drukāšana pēc pieprasījuma ietekmē mums pierastos pakalpojumus un kas šīs iespējas izmanto? Ieskatu atbildē uz šo jautājumu dod EBM lietotāju saraksts, kurš līdzīgās daļās sastāv no bibliotēkām (13 iekārtas, to skaitā 3 iekārtas Aleksandrijas bibliotēkā Ēģiptē), neatkarīgajām grāmatnīcām (13 iekārtas) un universitāšu grāmatnīcām (13 iekārtas).

Turpināt lasīšanu “Espresso Book Machine”