Ierakstīts Grāmatas

Par medijpratību bibliotēkās!

© Aiga Grēniņa, 2017

Dzīvojam laikā, kad ir pa brīdim kaut kur tiek minēta kāda pratība: informācijpratība, finanšu pratība, digitālā pratība, veselības pratība un tā tālāk un tā joprojām. Latvijā starp visām pratībām pēdējā laikā arvien biežāk parādās arī medijpratība. Tas saistīts ar to, ka 2016. gada novembrī valdība akceptēja Kultūras ministrijas izstrādāto dokumentu Latvijas mediju pamatnostādnes 2016.–2020. gadam.

Medijpratībai kā jau vairumam mūsdienu terminu, ir daudz definīciju. Atsaucoties uz Skandināvijas pētnieku secinājumiem – galvenais un kopīgais tām visām ir kritiskās domāšanas prasmes un to attīstīšana (Wadbring & Pekkala, 2017). Turpinājumā vēlos medijpratības būtību skaidrot, vadoties no ASV medijpratības ekspertes Džūlija Smitas pieredzes. Viņa par medijpratības jautājumiem sabiedrību izglīto jau kopš 1997.gada, bet vēl joprojām bieži nākas skaidrot, ko nozīmē medijpratība.

Tad viņa saka: «es mācu cilvēkiem kritiski raudzīties uz medijiem, ko viņi izmanto. Kā tos novērtēt, kritizēt un analizēt, nebūt kā aitām un akli ticēt visam, bet domāt pašiem ar savu galvu. Veikt pārdomātus un gudrus lēmumus par to, ko pirkt, par ko balsot un neticēt stereotipiem, kas parādās mediju saturā» (Smith, 2015, p. 5).

Ceru, ka tikko izdotais izdevums «Ceļojums medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās» Latvijas bibliotekāriem palīdzēs radīt savu izpratni par medijpratību un sniegs praktiskas idejas, kā runāt ar bērniem par medijpratību. Metodiskajā materiālā īpaša loma pievērsta grāmatai kā medijam, jo lasītprasme un lasītprieks ir tieši saistāmi ar kritiskās domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmju attīstīšanu.

Att

Esmu šī izdevuma autore un jāatzīst, ka jūtos patīkami apmulsusi un ļoti gandarīta par atsauksmēm, ko esmu saņēmusi. Ja neskaita darbu ar saviem bērniem, tad tieši saistīta ar bērniem bibliotēkās savā profesionālajā darba dzīvē esmu kopš 2017. gada janvāra, kad sāku strādāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (LNB BLC). Tad nevarēju iedomāties, ka šī paša gada beigās ziņa par manis radītu saturu būs pirmā ziņa, kas kādu dienu parādīsies, ieejot Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē. Saņemtais pozitīvais vērtējums apstiprina, ka trūkst šāda veida izdevumu. Laikam pat ļoti trūkst, tāpēc gribētos arī rosināt kolēģus dalīties savā pieredzē. Man ir sajūta, ka to atzinīgi novērtēs. Turklāt šogad reizēs, kad sanācis piedalīties semināros, diskusijās, konferencēs ar bērnu bibliotekāriem, esmu pārliecinājusies, ka no praktiķiem var daudz mācīties!

Nedaudz, atklājot izdevuma tapšanas aizkulises, jāmin, ka laiks no brīža, kad tika dota zaļā gaisma šī projekta realizēšanai un kad sapratu, ka tas tiešām ir jāraksta – bija ļoti īss. Tie bija nepilni divi mēneši. Protams, man jau bija iestrādnes un nevar teikt, ka gala rezultāts radās divos mēnešos no nekā. Bet daudzas reizes likās, ka sagatavot saturu, paspēt laikā nodod izdevumu maketētājai un vēl sagaidīt drukātos eksemplārus no izdevēja – tas ir neticami! Izrādās, viss ir iespējams!

Par izdevuma tapšanu jāsaka liels paldies Kultūras ministrijai, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomei, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkai. Pateicība noteikti pienākas Klintai Ločmelei par sirsnīgu uzmundrinājumu, publicitātes veidošanu un konsultācijām, kā arī Silvijai Tretjakovai par padomiem un zibenīgo izdevuma nosaukuma izdomāšanu! Paldies aktīvajām un atsaucīgajām reģionu galvenajām bibliotēkām, kas jau ir uzņēmušās izdevuma drukātās versijas nogādāšanu sava reģiona skolu un publiskajām bibliotēkām! Izdevumam ir 1500 bezmaksas drukātie eksemplāri, kas paredzēti Latvijas skolu un publiskajām bibliotēkām (informācija: aiga.grenina@lnb.lv).

Elektroniskā versija pieejama ikvienam interesantam:

Lai Jaunajā gadā visiem izdodas lielas lietas un gads pilns ar pozitīviem pārsteigumiem!

Izmantotie informācijas avoti

  1. Smith, J. (2015). Master the media: how teaching media literacy can save our plugged-in world. San Diego: Dave Burgess Consulting.
  2. Wadbring, I., & Pekkala, L. (Eds.). (2017). Citizens in a Mediated World. A Nordic-Baltic Perspective on Media and Information Literacy. Göteborg: Nordicom.

Autors:

LBB Jauno speciālistu sekcijas viesautors

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.