Ierakstīts Ne-konferences

Bibliotekāri ar riteņiem nobrauc 330 km

Īsi pirms Jāņiem mājās atgriezās velobrauciena par bibliotēkām „Baltijas zvaigzne” (Cycling for Libraries  Baltic Star – ang. val.) Latvijas komandas dalībnieki. Ideja projektam Cycling for Libraries (Velobrauciens par bibliotēkām) radās pirms četriem gadiem un tika prezentēta pasaules bibliotēku un informācijas kongresā IFLA  nu tā ir pāraugusi plaša mēroga profesionālā bibliotekāru kustībā, kas norisinās jau ceturto gadu, pulcējot simtiem dalībnieku Eiropā, ASV, Kanādā un citur pasaulē. Vairāk par projektu: www.cyclingforlibraries.com. Pateicoties Cycling for Libraries projekta popularitātei, ik gadu vairākās valstīs tiek rīkoti lokālie velobraucieni par bibliotēkām, kas norisinās reģiona, valsts vai pat vienas pilsētas robežās, tādējādi parādot cik bibliotekāri ir mobili, radoši un profesionāli, šo braucienu laikā norisinās arī ne-konferences un tiek diskutēts par bibliotēku nozarei svarīgiem jautājumiem. Šis ir viens no spilgtākajiem bibliotēku aizstāvības projektiem pasaulē.

BalticStar 1

Šī gada jūnijā starptautisks brauciens ar nosaukumu Cycling for libraries Baltic Star apvienoja bibliotekārus no Baltijas un tās kaimiņreģioniem: Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas.

Latvijas komandā plecu pie pleca 330 kilometru garu distanci no Preiļiem (Latvija) līdz Kauņai (Lietuva) pieveica trīspadsmit drosmīgie, atraktīvie un pozitīvi noskaņotie bibliotekāri  un bibliotēku draugi no Latvijas, Somijas un Nīderlandes. Latviju pārstāvēja bibliotekāres Ilze Marga (Rīgas Centrālā bibliotēka), Antra Vasiļevska (Kokneses bērnu bibliotēka), Silvija Tretjakova (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Ilona Kauce (Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka), Ilona Skorodihina (Preiļu Galvenā bibliotēka), Irēna Vaikule (Daugavpils 12. vidusskolas bibliotēka) un Lāsma Badamšina (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēka). Komandā veiksmīgi iekļāvās ārzemju kolēģi –  brits Džo Obrajens (Joe O’Brien) no Amsterdamas skolas bibliotēkas un  soms Timo Tamminens (Timo Tamminen) no Akaanas pilsētas publiskās bibliotēkas.Par brauciena drošību un tehnisko nodrošinājumu rūpējās četri bibliotēkas draugi: Rolands (Koknese), Andrejs un divi Ginti (Rīga).Baltic Star 4

Piecu dienu garajā ceļojumā uz velosipēdiem grupa iepazina trīspadsmit bibliotēkas – četras Latvijā un deviņas Lietuvā. Viesojoties bibliotēkās, komandas interese galvenokārt tika veltīta darbam ar bērniem, jo redzēto un uzzināto bija iecerēts prezentēt konferencē Kauņā, kurā pulcējās visi Baltic Star dalībnieki, kopā 80 bibliotekāri no dažādām valstīm.

Baltic Star 8

Vērojot bibliotēkas, nācās secināt, ka darbs ar bērniem gan Latvijā, gan Lietuvā kopumā norisinās ļoti līdzīgi – galvenokārt tiek strādāts pie lasīšanas veicināšanas, iesaistot atraktīvos pasākumos bērnus jau no bērnudārznieku vecuma. Interesants pasākums, kas Lietuvā ir populārs bērnu vidū ir „Lasīšanas naktis”, kad bibliotēkās visas nakts garumā tiek ne tikai lasītas grāmatas, bet arī veiktas citas radošās aktivitātes – spēlēts teātris, dziedātas dziesmas, spēlētas spēles u.c.  Tāpat vairākām bibliotēkām ir izdevies piesaistīt ES līdzekļus veiksmīgiem inovatīvajiem projektiem. Viens no tiem ir izglītojošas spēles „Iššūkis!” (Izaicinājums – liet. val.) izstrāde Utenas A. Miškiniu vārdā nosauktajā bibliotēkā un tās veiksmīga ieviešana 50 Lietuvas skolās. „Iššūkis” ir izglītojoša datorspēlē, kas motivē skolēnus apgūt pamatskolas mācību programmu, veicina skolēnu sekmīgu mācīšanos, aktivizē to komunikāciju ar skolotājiem, vienaudžiem. Spēles unikalitāte ir tās savienošanā ar reālo mācību procesu – par veiksmīgi izietiem spēles līmeņiem skolēns saņem atzīmes, bet nezināmos jautājumus tiek mudināts noskaidrot pie attiecīgā priekšmeta skolotāja. Ar šīs spēles palīdzību daudzi Lietuvas skolēni, kam bija vāja motivācija mācīties un savu brīvo laiku tie labprāt pavadīja pie datoriem, ir atgriezušies skolas solos un uzlabojuši savas sekmes.

Baltic Star 11

Otru veiksmīgu projektu kopš 2012. gada realizē Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Zarasu rajona municipālo bibliotēku. Tas ir projekts bērniem un jauniešiem „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)”, īss nosaukums „Lasīšana-IT-Radīšana”. Projekta ietvaros jaunajiem daugavpiliešiem tika organizētas vairākas aktivitātes: radošās darbnīcas ar modernajām tehnoloģijām (Zarasos), teātra mākslas radošās darbnīcas (Daugavpilī), literāri-muzikālie pasākumi, tikšanās ar Latvijas un Lietuvas jaunajiem autoriem, kā arī ekskursija vienā no modernākajām bibliotēkām Lietuvā. Bibliotēkas ieguva arī datoraprīkojumu (planšetdatorus), mēbeļu inventāru. Abas puses, gan Latvijas, gan Lietuvas, pozitīvi vērtē projekta iznākumu un pamatoti lepojas ar padarīto darbu.

Baltic star 7

Kauņas konferencē, pārrunājot redzēto, tika secināts, ka joprojām tieši darbs pie lasīšanas veicināšanas, lasītājam draudzīgas bibliotēkas vides radīšanas, jauno tehnoloģiju ieviešanas un adaptēšanas ir pareizais ceļš jauno lietotāju piesaistē. Izskanēja arī bažas, ka tiek novērota tendence – pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni apmeklē bibliotēku un lasa ar prieku, taču tad, kad pienāk pusaudžu vecums, bibliotēkas šos lasītājus uz kādu laiku vai pavisam zaudē. Aktīvākās diskusijas raisījās tieši par šo tēmu – kā bibliotēkām piesaistīt pusaudžus. Klātesošo domas dalījās – citi ieteica veidot specializētus pasākumus, kas domāti un ir interesanti pusaudžu auditorijai, piemēram, jau pieminētās „lasīšanas naktis” vai spēles ar dedukcijas elementiem – atrast nepareizi izvietotas grāmatas, meklēt noteiktas grāmatas, kuru nosaukumi ir šifrēti u.c. Tai pat laikā auditorijā izskanēja viedoklis, ka šādām aktivitātēm trūkst zinātniskās pieejas – šīs auditorijas vēlmes un dažādu aktivitāšu ietekme uz to, netiek pienācīgi pētīta un arī bibliotekāri netiek izglītoti, kas noveda pie diskusijas, kā zināt jeb kā pārbaudīt, ka pieņem darbā aktīvu un zinošu  bibliotekāru, kuram būs vēlme pašizglītoties, aktīvi darboties un meklēt izejas izaicinājumiem bibliotekāra darbā. Algu paaugstinājums viennozīmīgi nebūtu izeja, jo šis mehānisms ir izmēģināts, atliek vienīgi cerēt, ka bibliotēkās nāks un turpinās strādāt bibliotekāri, kuriem ir svarīgs un nozīmīgs darbs, ko viņi dara.

                        Baltic Star 3

Īpaši priecēja, ka šis pasākums, kas vērsts uz bibliotēkām, izraisīja lielu interese vietējās kopienās – daudzas vietās komandu viesmīlīgi sagaidīja ne tikai apmeklēto bibliotēku darbinieki, bet arī vietējie mediji, pašvaldību pārstāvji un bibliotēkas apmeklētāji. Tas pierāda, ka interese par bibliotēku ir pietiekami plaša un bibliotēku darba popularizēšanas pasākumi, kāds ir arī velobrauciens par bibliotēkām, veiksmīgi uztur šo interesi un veicina bibliotēku un bibliotekāru darba popularitāti.

Baltic star 6

Lai dalītos ar saviem piedzīvojumiem, komanda sagatavoja arī humoru pilnu video sižetu, ko prezentēja kolēģiem Kauņas konferencē. Tajā ir iespējams sajust ceļojuma garšu un azartu, kas neizsīkstoši pavadīja grupas dalībniekus garajā un brīžiem ne tik vieglajā ceļā.

Komanda ir gandarīta un pateicīga daudzajiem atbalstītājiem, bez kuru ieinteresētības un atbalsta šo pasākumu nebūtu iespējams realizēt. Latvijas bibliotēku vārdu un mūsu vēstījumu kaimiņvalstu kolēģiem palīdzēja nest uzņēmumi „Tilde”, „Maxima”, „Gandrs”, SIA „Alvstre”, Bioloģiskā p.s. „Rītiņi”, kā arī privātie sponsori Helēna un Donats Vasiļevski. Liels paldies arī Latvijas bibliotekāru biedrībai, Latvijas bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijai, Rīgas Centrālajai bibliotēkai, Kokneses pagasta bērnu bibliotēkai, Preiļu Galvenajai bibliotēkai un visiem, kuri mums juta līdz un turēja īkšķus.
Baltic Star 9

Sižetu par velobrauciena sākumu, kuru sagatavoja Latgales Reģionālā televīzija varat noskatīties šeit.

Foto un citu informāciju par visu komandu piedzīvoto var apskatīt projekta Baltic Star pasākuma lapā.

Ilona Kauce, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēkas Latvijā nodaļas speciāliste

Autors:

LBB Jauno speciālistu sekcijas viesautors

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.