Ierakstīts Konferences, kongresi, simpoziji

IFLA 79. ģenerālkonference “Nākotnes bibliotēkas: bezgalīgās iespējas” – nozares aktualitātes

© Viktorija Moskina, 2013

Iepriekšējie raksti no IFLA rakstu sērijas varēja radīt iespaidu, ka Singapūrā pārsvarā baudīju dzīvi un sauli, tomēr šo dienu laikā apmeklēju 23 referātu lasījumus un divas diskusijas, kā arī pati piedalījos ar referāta lasījumu, kas bija balstīts uz mana maģistra darba pētījumu: “Mazākumtautības skolu audzēkņu informācijas meklēšanas uzvedība zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām” (Information seeking behavior of national minorities’ secondary school students for scientific research purposes). Sākumā jutu lielu uztraukumu, kuru diezgan ātri izdevās pārvarēt. Kā nekā pirmo reizi uzstājos ar savu pētījumu starptautiskas un multikulturālas auditorijas priekšā, kas bija ļoti pozitīvi noskaņota attiecībā uz katru referentu.

Viktorija Moskina piedalās ar referāta lasījumu sekcijā “Bibliotēku teorija un prakse”

Ne visi referāti ir pieminēšanas vērti, tāpēc aprakstīšu tikai daļu no tiem.

Taivānas Nacionālās publiskās informācijas bibliotēkas projekti

Taivānas Nacionālās publiskās informācijas bibliotēka īsteno dažādus projektus, kuri tiek vērsti uz lasīšanas popularizēšanu, izziņas attīstīšanu un informācijpratības veicināšanu. Šī bibliotēka nodrošināja servera vietu un tehnisko uzturēšanu projektā iesaistīto bibliotēku tematiskajām tīmekļa vietnēm. Projekta ietvaros tika iegādāti 100 000 e-grāmatu eksemplāri. Savukārt projekta sponsors ASUS piegādāja Taivānas attālo reģionu bibliotēkām 240 planšetdatorus. Vairāki planšetdatori (bez iespējas izmantot bezvadu interneta pieslēgumu) tika nogādāti arī cietumos. Vēl viens no tematiskajiem Taivānas bibliotēku projektiem – dejas t@vā bibliotēkā (Dancing @your Library). Arī IFLA kongresa dalībnieki izmēģināja kādas dejas kustības Taivānas bibliotēkas džingla pavadījumā.

Referātu lasījumi mēdz beigties ar kawaii dejām (#^.^#)

Starptautiskā darbība savā bibliotēkā un vispasaules līmenī (Acting internationally-in your own library and worldwide)

Lielākā daļa bibliotēku uzskata, ka starptautiskās attiecības, dažādu valstu un pilsētu apmeklēšana ir ne tikai papildus darbs, bet arī īpaša privilēģija. Vācijas bibliotēkas lūdz savus darbiniekus komandējuma atskaitēs iekļaut praktisko informāciju, kuru varētu publicēt tīmekļa vietnē. Pieredzes apmaiņas braucieni un dalība konferencēs palīdz dibināt personīgus kontaktus, kas vēlāk palīdz labāk risināt dažādus jautājumus arī virtuālajā vidē.

Vācijas Bibliotēku asociācija rīko vietēja mēroga konferences, kurās katru gadu uzaicina piedalīties arī vienas (noteiktas) ārvalsts pārstāvjus, kuri iepazīstina Vācijas bibliotekāru kopienu ar savas valsts bibliotēku sistēmu. Nākamajos trīs gados ar šo valsti notiek padziļināta sadarbība: pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana un kopīgu projektu īstenošana. Ārzemju darba vizītes ļauj paskatīties uz savas bibliotēkas lietām no cita skatu punkta.

Nacionālo bibliotēku pārdomāšana: nesena stratēģijas attīstība Britu bibliotēkā (Reimagining the National Library: Recent Strategic Development at the British Library)

Dīvainā kārtā divās dažādās vietās, divās dažādās dienās es apmeklēju vienas un tas pašas Britu bibliotēkas darbinieces referātu lasījumus. Viens no tiem ExLibris semināra laikā:

Britu bibliotēkas pārstāve norādīja, ka ir svarīga bibliotēku sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un IT uzņēmumiem. Strauji mainās arī bibliotēku iekšējā vide. Neskatoties uz Britu bibliotēkas ērtajām un plašajām lasītavām, lietotāji arvien biežāk izvēlas strādāt bibliotēkas gaiteņos un atpūtas zonās. Britu bibliotēka iesaka popularizēt bibliotēkas kolekcijas, publicējot izdevumus un rīkojot pasākumus dažādām lietotāju mērķgrupām.

Semināra telpu (viesnīcas halles) stūros bija izvietoti būrīši ar lakstīgalām

Dzimis digitālajā vidē: digitālo kolekciju attīstības stratēģijas ieviešanas iespējas un izaicinājumi (Born.digital@British.Library: the opportunities and challenges of implementing a digital collection development strategy)

Britu bibliotēkas krājums sastāv no 150 miljoniem informācijas resursu vienību. Šī bibliotēka uzskata, ka jau 2020. gadā visa informācija pāries digitālajā vidē. Šobrīd Britu bibliotēka nesaglabā datorspēles, datoraplikācijas un tiešsaistes mediju datus, bet stratēģija 2013-2015 paredz sadarbības tīkla izveidi digitālo resursu saglabāšanai. Bibliotēkas vadmotīvs nākamajiem diviem gadiem: “no zināšanu saglabāšanas uz gudrajām zināšanām” (from stored knowledge to smart knowledge). Bibliotēkas uzdevums: uzlabot satura piegādi lietotājiem. Šogad Britu bibliotēka panāca likumdošanas izmaiņas, un turpmāk tai tiks piegādātas izdevumu digitālās kopijas (būs pieejamas tikai uz vietas bibliotēkā). Vienu-divas reizes gadā bibliotēka rasmo 40 miljonus tiešsaistes resursu, atsevišķus resursus rasmo vēl biežāk. Šobrīd Britu bibliotēkā sabiedrībā pazīstamo personu privātie arhīvi nonāk dāvinājumu veidā. Ļoti drīz šie privātie arhīvi nonāks cieto disku formā.

Iepazīt sevi: sava līderības potenciāla uzlabošana (Know thyself: advancing your leadership potential)

Semināru vadīja Grant MacEwan University (Kanāda) darbiniece, kas vada personāla apmācības. Svarīgākais atzinums: par līderiem nepiedzimst. Līderību nosaka noteiktu īpašību kopums. Vadītājs var vadīt, ja viņam ir sekotāji. Cilvēki visvairāk novērtē līderus, kuri iedveš uzticību, izrāda empātiju-līdzjūtību un sniedz stabilitātes-drošības sajūtu. Kad cilvēks ieņem vadošu amatu, emocionālie procesi kļūst divreiz svarīgāki. Vadītājam ir svarīgi būt draugam, nevis meklēt draugus. Tas nozīmē diskutēt par dziļākiem tematiem, klausīties, uzdot jautājumus, izrādīt empātiju, dalīties ar informāciju, mācīties, pārzināt sevi, vadīt sevi, būt īstam, pildīt solījumus, izmantot vārdu “mēs”. Katram līderim ir spēks (tas nemainās) un ierobežojumi (var pārvarēt, bet nevar izkopt ideālas iemaņas). Kad cilvēks kļūst vecāks, tas pietuvinās savam patiesajam “es”, bet spēcīgākās rakstura īpašības nemainās. Cilvēkiem ir vērtību (“ko mēs uzskatam par pareizu”) un uzskatu (“ko mēs uzskatam par patiesu”) kopums. Vērtības palīdz darboties neatkarīgi no apkārtējo viedokļa. Problēmas darbā pārsvarā rodas, ja darbinieka rakstura iezīmes nesakrīt ar organizācijas vērtībām.

Semināra vadītāja ieteica izlasīt divas grāmatas: Leading Quietly un The 360 Degree Leader: Developing Your Influence from Anywhere in the Organization. Diemžēl, nevienu no tām neesmu atradusi Latvijas bibliotēku katalogos.

Novēlu jums saulainu rudeni!

Rakstu sērijas nobeigumā vēlētos pieminēt, ka 2014. gadā konferencē notiks Lionā, Francijā, bet 2015. gadā – Keiptaunā, Dienvidāfrikā. Lai ar mērķtiecīgu darbu jums izdodas īstenot savus sapņus! Dzīvē nav neiespējamu lietu. Kādreiz Singapūra likās par tālu nesasniedzamu vietu, kas tagad pārvērtās par labām atmiņām un ļoti noderīgu profesionālo pieredzi.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.