Ierakstīts Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (3.daļa)

© Viktorija Moskina, 2013

IFLAcamp bibliotēku radošās laboratorijas pirmajā dienā, 23. maijā, mums bija iespēja noklausīties prezentāciju par sociokulturālajiem lasīšanas veicināšanas projektiem Sanktpēterburgas bibliotēkās, bet otrajā – piedalīties klātienes diskusijā kopā ar šīs prezentācijas veidotājiem un Kaļiņingradas bibliotēku pārstāvjiem.

Lasītava svaigā gaisā, kas ierīkota par godu 1.jūnijam – Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai Sanktpēterburgā

Sanktpēterburgas M. Ļermontova starprajonu bibliotēku sistēmas (Межрайонная библиотечная система имени М.Ю. Лермонтова) darbinieku prezentācijas pirmā daļa bija veltīta bibliotēku sistēmas raksturojumam un speciālajiem krājumiem. Šīs bibliotēku sistēmas filiālbibliotēkas atrodas vēsturiskajās ēkās, kuru sniegtās priekšrocības tiek izmantotas ērtas un patīkamas vides radīšanai. Sanktpēterburgas ārējais veidols tiek aizsargāts, tāpēc modernu ēku parādīšanās pilsētas centrā gandrīz nav iespējama. Pilsētas vadība piedāvā bibliotēku vajadzībām uzcelt jaunas ēkas, taču tādā gadījumā tās var atrasties tikai ārpus pilsētas centra, kas neatbilst publisko bibliotēku pamatfunkcijai – būt tuvāk lasītājiem. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vēsturisko ēku saglabāšanas problēmām un lasīšanai, tika izveidots izdevums “Ko lasa sabiedrībā pazīstamie Sanktpēterburgas iedzīvotāji?” Šajā piezīmju grāmatiņā ir aktieru, mākslinieku, dzejnieku u.c. radošu personību fotogrāfijas uz vēsturisko ēku fona un citāti par lasīšanu un šo cilvēku mīļākajām grāmatām.

M. Ļermontova starprajonu bibliotēku sistēmā ir vairāki speciālie krājumi. Piemēram, Fantastikas zāle, Grāmatu grafikas bibliotēka un Britu grāmatu centrs. Bibliotēkas regulāri organizē dažādus lasīšanas veicināšanas pasākumus: eko-tikšanās, gudrās spēles, grāmatu apmaiņu (bookcrossing, книговорот), filmu vakarus (klasisko grāmatu un mūsdienu bestselleru ekranizācijas) u.c. Īpašu uzmanību vēlētos pievērst Grāmatu grafikas bibliotēkai. Pirmkārt, tās interjers ir ļoti patīkams. Otrkārt, tās darbinieki māk reklamēt savu krājumu un pasākumus ar sociālo tīklu starpniecību. Treškārt, ja es tomēr studēšu doktorantūrā un pētīšu grāmatu mākslu, noīrēšu kādu mansardu Sanktpēterburgā, lai iepazītos ar šīs bibliotēkas lielisko krājumu, kas pievilina arī mākslas vēsturniekus.

Grāmatu grafikas bibliotēka Sanktpēterburgā
Grāmatu grafikas bibliotēka Sanktpēterburgā

Britu grāmatu centrs sastāv no likvidētās Britu padomes bibliotēkas krājuma, un piesaista ārzemniekus, kas dzīvo Sanktpēterburgā, vai angļu valodas mīļus. Diemžēl šobrīd bibliotēkas pakalpojumi (grāmatu abonements un filmu noma) ir par maksu. Arī grāmatu apmaiņas projektam “Grāmatu virpulis” (книговорот) ir izveidots savs profils sociālajā tīklā VKontakte. Šis pasākums notiek katru mēnesi. Vidēji to apmeklē 700-800 cilvēki. Hmm… Jūs varētu mierināt fakts, ka Sanktpēterburgā dzīvo 2,5 reizes vairāk cilvēku nekā visā Latvijā. Kā atzina bibliotēkas darbiniece, vairākas grāmatas nonāk krāmu tirdziņos. Kaļiņingradas bibliotēku pārstāvji pastāstīja, ka Krievijā nav attīstīta mācību literatūras apmaiņa, jo dažiem komersantiem tas ir bizness – lietotu mācību grāmatu iepirkšana un tālākpārdošana.

Laimīgais lasītājs, kas veicis negaidītu atklājumu vai atradis sen meklēto

Sadarbībā ar izdevējiem Sanktpēterburgā tiek īstenots pilotprojekts, kura ietvaros lietotājiem uz mājām tiek izsniegtas e-grāmatas (ap 5500 izdevumi). Ir izstrādāta aplikācija, kura ļauj attālināti ielādēt savā lasītājā e-grāmatu, bet pēc noteikta termiņa piekļuve e-grāmatai tiek automātiski pārtraukta. Lai izmantotu e-grāmatu pakalpojumu ir jāreģistrējas klātienē bibliotēkā, bet, sākot ar septembri, tiks atvērta tiešsaistes reģistrācija. Pēc ielādēšanas e-grāmata ir pieejama arī bezsaistē (off-line). Projekta ietvaros uz mājām tiek izsniegti arī paši e-grāmatu lasītāji. Diemžēl, projektam noslēdzoties, bibliotēkai šīs lasīšanas ierīces būs jāatgriež. Projekta termiņš – viens gads; kopš projekta uzsākšanas ir pagājis nedaudz vairāk kā mēnesis. Viena e-grāmata maksā 50-200 rubļus (1-3 latus). Pozitīvi, ka šis eksemplārs paliek bibliotēkas elektronisko resursu krājumā. Katra iegādātā e-grāmata izsniedzama kā konkrēts eksemplārs. Paralēli tiek veikts arī izglītojošais darbs – tiek skaidrots, ka e-grāmatu pirātiskās kopijas nav kvalitatīvas, un bibliotēkās ir iespēja bez maksas, pilnīgi likumīgi patapināt e-grāmatu oriģinālus.

Attēlam nav sakara ar šo bibliotēkas pakalpojumu, tas vienkārši ir feins (saruna e-grāmatu remonta servisā)

Otrās dienas diskusijas laikā tika apspriesta Krievijas un Latvijas lasīšanas veicināšanas projektu pieredze. Projektu “Literatūras sardze” (литературный дозор) īsteno Kaļiņingradas bibliotēkas, un tā nosaukums ir saistīts ar populāra Krievijas rakstnieka Sergeja Lukjanenko (Сергей Лукьяненко) grāmatu sēriju “Nakts sardze” (Ночной Дозор) un ekstremālo komandu nakts spēli DozoR. Pasākuma dalībniekiem jāatbild uz jautājumiem, kas ir saistīti ar literārajiem darbiem, jāpārvietojas bibliotēkas telpās vai ārpus tām, lai atrastu atbildes un saņemtu nākamos jautājumus. Pasākumu organizē brīvprātīgie, kuri ne tikai izdomā spēles sižetu, bet arī tēlo literāros varoņus. Bibliotekāri tikai pārrauga šo procesu, sniedzot nepieciešamo atbalstu. Bibliotēku un informācijas speciālisti izdomā tādus jautājumus, uz kuriem nav iespējams atrast atbildes internetā, bet tikai grāmatās un filmās. Ja sākumā spēles dalībnieki nāca tāpat vien, nākamajās reizēs viņi iepriekš lūdza iespēju “iepazīties ar literatūras sarakstu”. Pasākuma mērķauditorija: bērni no 4 līdz 12 gadu vecumam, taču pasākumos labprāt piedalās arī pieaugušie. Piemēram, bankas darbinieki, kuru filiāle atrodas stāvu zemāk. Pasākuma mērķis ir sekmēt bibliotēku apmeklējuma pieaugumu un veicināt lasīšanu jauniešu vidū.

Projekts “Literatūras sardze”
IFLAcamp bibliotēku radošās laboratorijas diskusijas grupa “Lasīšanas veicināšanas projekti”

Diskusijas rezultātā radās ideja jaunam projektam “Biblioģimene”, kas apvieno labākās idejas no trīs apskatītajiem projektiem – Kaļiņingradas bibliotēku projekta “Literatūras sardze”, Sanktpēterburgas grāmatu apmaiņas projekta “Grāmatu virpulis” un Latvijas bibliotēku projekta “Bērnu žūrija”. Projekta mērķis ir veicināt ģimenes lasīšanas paradumus, jo tieši vecāki kalpo par paraugu saviem bērniem.


1.-3. attēls no Grāmatu grafikas bibliotēkas profila sociālajā tīklā VKontakte.
4. attēls no projekta “Grāmatu virpulis” profila sociālajā tīklā VKontakte.
5. attēls no Sanktpēterburgas servisu centra biedrības tīmekļa vietnes.
6. attēls no projekta “Literatūras sardze” profila sociālajā tīklā VKontakte.
7. attēls no IFLA NPSIG albuma sociālajā tīklā Facebook.


1. daļa – Kaļiņingrada un Svetlogorska
2. daļa – Darbinieku un brīvprātīgo aktīvistu (jauno speciālistu) motivēšana
3. daļa – Sociokulturālie lasīšanas veicināšanas projekti
4. daļa – Profesionālā mobilitāte un brīvprātīgo kustība bibliotēkās
5. daļa – Velobrauciens par bibliotēkām Kaļiņingradā
6. daļa – Projekts “Dzīvā bibliotēka”

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.