Ierakstīts Ne-konferences

Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (2.daļa)

© Dace Ūdre, 2013

Turpinot Viktorijas rakstu, vēlos jums pastāstīt par Latvijas jauno speciālistu dalību vienā no daudzajām aktivitātēm, kas mūs sagaidīja Kaļiņingradā, Krievijā. Mēs piedalījāmies ne tikai IFLAcamp bibliotēku radošajā laboratorijā, kuras ietvaros viena diena tika veltīta oficiālām prezentācijām, bet otra – neformālām diskusijām jeb radošo ideju laboratorijai. Mēs ņēmām dalību pirmajā velobraucienā par bibliotēkām Krievijā, izmēģinājām savus spēkus kazaku tautas deju meistarklasē un kļuvām par “grāmatām” dzīvās bibliotēkas grāmatu plauktā. Droši vien jūs jau tagad nojaušat, cik profesionāli piesātinātas izvērtās mūsu dienas Kaļiņingradā (un tās apgabalā) laikā no 23. līdz 26. maijam.

Bibliotēku radošās laboratorijas norisē tika iesaistīti pieci tulki, no kuriem viens prata arī latviešu valodu
Foto: Alyona Petuhova

Bibliotēku radošā laboratorija pulcēja vairāk nekā 50 bibliotēku un informācijas speciālistus no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Vācijas, Čehijas, Baltkrievijas, Krievijas un arī Amerikas Savienotajām Valstīm. Prezentācijas un diskusijas notika gan krievu, gan angļu valodā, nodrošinot kā sinhrono, tā secīgo tulkošanu. Šo pasākumu vienoja kāds kopīgs vadmotīvs – “Motivācijas radīšana un uzturēšana”. Kolēģi uzstājās par tādiem tematiem kā profesionālās mobilitātes loma motivācijas radīšanā, jauno speciālistu iesaistīšana profesionālās saziņas tīklos, motivācijas saglabāšana tehnoloģisko pārmaiņu laikā, lasīšanas veicināšana un darbinieku personīgā motivācija. Nākamajā dienā katra no prezentācijām kalpoja par atspēriena punktu jaunu ideju ģenerēšanai.

Arī mēs uzstājāmies ar ziņojumu, salīdzinot motivējošos aspektus divās organizācijās – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un Jauno speciālistu sekcijā (JSS). Lai atvērtu prezentāciju, klikšķiniet uz attēla.

IFLAcampLab-prezi

Pirmkārt, jau jāsaka, ka LNB ir liela organizācija ar laika gaitā izveidojušos korporatīvo kultūru un tradīcijām. Tajā pašlaik strādā vairāk nekā 300 darbinieki. Tās misija ir rūpēties, lai ikviens var brīvi un radoši izmantot nacionālo kultūras un zināšanu krājumu – izglītībai, pētniecībai, jaunu vērtību radīšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Savukārt JSS ir krietni mazāka organizācija, kurā pašlaik darbojas gandrīz 20 brīvprātīgie aktīvisti. Sekcijas misija ir veicināt bibliotēku un informācijas nozares attīstību un prestiža celšanu, sniedzot jaunajiem speciālistiem vislabākās iespējas profesionālajai izaugsmei. Lai arī misijas ir atšķirīgas, tomēr tām ir kas kopīgs – tās kalpo par pamatu katra indivīda izvēlei ieguldīt savu laiku un enerģiju kopīga mērķa vārdā. Protams, vienā gadījumā darbs ir algots, bet otrā – “atalgojums” nav izmērāms naudas izteiksmē.

Ja salīdzina LNB darbinieku un JSS brīvprātīgo aktīvistu kvalifikāciju, tad situācija ir diezgan līdzīga. Abās organizācijās darbojas gan nozares, gan citu nozaru pārstāvji; vienīgi studentu un gados jauno speciālistu īpatsvars ir proporcionāli lielāks mūsu sekcijā. Der atzīmēt, ka bibliotēku nozarē darbojas filoloģijas, vēstures, ekonomikas, ķīmijas, sociālās pedagoģijas, sabiedrisko attiecību un daudzu citu nozaru speciālisti.

Jautāsiet, kādi ir motivējošie faktori, lai strādātu bibliotēkā vai iesaistītos tādā brīvprātīgo organizācijā kā Latvijas Bibliotekāru biedrība? – Patiesībā tie šie faktori diezgan līdzīgi, taču tomēr savā ziņā atšķirīgi. Piemēram, LNB, lai līdzsvarotu balansu starp algas likmi un darba stundām, ir samazināta darba slodze. Reizi gadā tiek veikts darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana, kā ietvaros darbiniekiem ir iespēja izteikt ierosinājumus savas profesionālās attīstības veicināšanai. Atbilstoši darba novērtēšanas rezultātiem darbiniekiem var tikt piešķirtas apmaksātas papildatvaļinājuma dienas. LNB tiek atzīta kā salīdzinoši droša, stabila un demokrātiska darba vide, tā atbalsta savu darbinieku profesionālās pilnveides iespējas. Katru gadu tās darbinieki tiek sveikti ar nozīmīgiem sasniegumiem vai jubilejām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta vidējā līmeņa menedžmenta stiprināšanai, lai nodrošinātu veiksmīgu vertikālo komunikāciju.

Dace un Viktorija uzstājas ar ziņojumu par
bibliotekāru motivāciju darbā un ārpusdarba aktivitātēs
Foto: A.Vasiļevska

Ja runājam par JSS aktīvistu motivēšanu, tad ļoti nozīmīgs faktors ir iespēja saņemt pozitīvu novērtējumu un atzinību no pieredzējušiem mūsu nozares speciālistiem un atbalstītājiem. Mēs vaicājām mūsu biedriem, kas tieši viņus motivēja pievienoties mūsu komandai. Saņemtās atbildes varēja iedalīt piecās lielās kategorijās:

  • Iespēja būt noderīgam un iespēja saņemt atbalstu;
  • Profesionālā attīstība un pašrealizācija;
  • Pieredzes apmaiņa un iedvesma;
  • Jauni kontakti un noderīga informācija;
  • Piederības sajūta.

Esam ieviesuši regulāras klātienes tikšanās – kā formālas, tā neformālas. Apmaināmies ar idejām un jaunāko informāciju virtuālā domubiedru grupā. Reizi mēnesī katrs biedrs novērtē savu iesaistīšanos sekcijas aktivitātēs, ierakstot tabulā, kādos pasākumos ir piedalījies, kādus kontaktus ir nodibinājis vai arī kādu ideju ir realizējis u.tml. Tiek dota iespēja dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, publicējot  mūsu emuārā rakstus. Starp citu, pavisam nesen kopā ar mūsu atbalstītājiem un draugiem atzīmējām mūsu emuāra divu gadu jubileju.

Savā ziņā var teikt, ka JSS ir vieta, kur radoši izpausties, nostiprināt ticību saviem spēkiem, eksperimentēt un domāt ārpus jebkādām robežām, kamēr bibliotēkā tev tomēr ir jāpieturas pie konkrētu darba pienākumu izpildes. Protams, katra darba veikšanā var atrast kādu radošu vai jaunu pieeju, taču jāatzīst, ka standarti un normas savā ziņā ir rutīnas vēstneši (vienlaikus arī motivatori – sasniegt konkrētu mērķi).

Lai noturētu darbinieku un brīvprātīgo aktīvistu motivāciju, ir jāmeklē jauni izaicinājumi un daudzveidīgas motivēšanas pieejas. Bet tas jau ir cits stāsts.


1. daļa – Kaļiņingrada un Svetlogorska
2. daļa – Darbinieku un brīvprātīgo aktīvistu (jauno speciālistu) motivēšana
3. daļa – Sociokulturālie lasīšanas veicināšanas projekti
4. daļa – Profesionālā mobilitāte un brīvprātīgo kustība bibliotēkās
5. daļa – Velobrauciens par bibliotēkām Kaļiņingradā
6. daļa – Projekts “Dzīvā bibliotēka”

Autors:

LBB valdes locekle, LNB nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

2 domas par “Jaunie speciālisti Kaļiņingradā (2.daļa)

    1. Nesastapu gan. Tikko arī pārbaudīju dalībnieku sarakstu – kolēģi no Ukrainas nebija reģistrējušies. Bet, kā nopratu, šāda veida pasākums tiks atkārtots arī nākamgad (cerams). Būs visas iespējas piedalīties.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.