Ierakstīts E-resursi,Lasīšana

Runājošās pasakas

© Madara Vīlipa, 2013

Mūsdienās ļoti aktuāla tēma ir par to, kā veicināt lasītprasmi bērniem, kuri neapmeklē bibliotēku tik bieži, kā vajadzētu, vai vispār to nedara. Bērni, kuri apmeklē bērnu dārzu, iegūst pirmās zināšanas par burtiem, kā tos salikt kopā un kā tos pareizi izlasīt, lai sākumā veidotos vārds un pēc tam teikums. Gadu gadiem bērnu dārzi turas pie konkrētiem metodiskajiem norādījumiem un lasīt bērni iemācās tradicionālos veidos. Ņemot vērā, ka viss attīstās un nestāv uz vietas, bērniem vajadzētu piedāvāt inovatīvus risinājumus, kā iemācīties lasīt un kā attīstīt lasīšanas prasmes. Bērniem dators un jaunās tehnoloģijas nav svešas, tāpēc 2012. gadā tika īstenots projekts “Trīsvalodu runājoša grāmata valodu un sociālo zinību apguvei”.

Projekts “Trīsvalodu runājoša grāmata valodu un sociālo zinību apguvei” īstenots par Valsts izglītības attīstības aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu “Projektu konkursa inovāciju īstenošanai izglītībā” ietvaros. Projekta realizētājs – Jūrmalas Alternatīvā skola, taču programmizstrādi veica Sabiedrība Tilde.

Ideja radās 2012. gada vasarā, ar domu izveidot interaktīvu mācību līdzekli dzimtās valodas un svešvalodu apguvei. Projekta tapšanā piedalījās arī bērni, kuriem tika dota iespēja zīmēt ilustrācijas, veidot figūriņas no plastilīna un ierunāt pasakas. Nelielu ieskatu, kā viss radās, var aplūkot šajā video:

Grāmatai izvēlētas trīs ilustrētas un ieskaņotas tautas pasakas – sadzīves pasaka, dzīvnieku pasaka un brīnumpasaka, ar domu atklāt kopīgo un atšķirīgo trīs tautu kultūrā. Pasakas ir latviešu, angļu un krievu valodā. Pasakas var klausīties, lasīt vai arī reizē – klausīties un lasīt. Lai bērnam būtu vieglāk uztvert tekstu un skaņu kopā, tiek nodrošināta sinhrona teksta un audio sintēze – atskaņotie vārdi tiek izcelti rakstītajā tekstā.

Katrai pasakai ir pievienota ilustrēta vārdnīca, kas iepazīstina ar pasakas pamata vārdiem un izteicieniem, arī vārdnīcu teksts un audio ir pieejams trīs valodās. Katrai pasakai ir sagatavots desmit interaktīvu uzdevumu komplekts, kas palīdz labāk izprast pasaku un ar to pēc tam strādāt. Uzdevumus ir iespējams pildīt latviešu, krievu vai angļu valodā. Uzdevumi tiek vērtēti un, pabeidzot visus vienas pasakas uzdevumus, lietotājs saņem sertifikātu ar vērtējumu.

Grāmata ir internetā darbināma programmatūra, bet lietotāju ērtībai ir pieejama arī lejuplādējama, lokāli darbināma versija. Projekta veidotāji iesaka izmantot interneta versiju, jo tā nodrošina vairāk iespēju, tostarp arī iespēju izdrukāt sertifikātu pēc uzdevumu sadaļas pabeigšanas.

Projekta tīmekļa vietnē var iepazīties ar šādu informāciju:

  • Sadaļā par projektu var uzzināt, kā tapa šis projekts, pieejami metodiskie norādījumi un pamācība kā to lietot;
  • Sadaļā pasakas var izvēlēties, kuru no pasakām ir vēlme klausīties;
  • Saskarnes kreisajā pusē var izvēlēties valodu, ar kuru ir vēlme strādāt.

Šai grāmatai var nosaukt trīs pozitīvas lietas:

  1. Strādājot un darbojoties ar to, tiek veicināta lasītprasme;
  2. Ne mazāk svarīgi ir attīstīt arī klausīšanās prasmi, uzmanīgi klausoties un sekojot līdzi pasakai;
  3. Kā arī tiek attīstīta valodas prasme, jo ir iespēja vienu pasaku izlasīt un noklausīties trīs valodās, tādā veidā paplašinot arī vārdu krājumu.

Novēlu ikvienam izmēģināt šo grāmatu un saprast, ka mūsdienu pasaulē paveras daudz un dažādas iespējas, kā bērnos veicināt lasītprasmi.

Autors:

Aktīva, radoša, draudzīga, saprotoša. LU SZF Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistrantūras studente LBB JSS biedrs

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.