Ierakstīts E-resursi

Bibliotēku elektroniskie resursi bērniem: funkcionalitāte un saturs

© Margarita Dankova, 2013

Savā iepriekšējā rakstā “Digitālās bibliotēkas un elektroniskie katalogi bērniem: izaicinājums Latvijas bibliotēku un informācijas speciālistiem” es aprakstīju bērnu digitālo bibliotēku un elektronisko katalogu veidošanas pamatprincipus. Taču, ja tajā uzmanība galvenokārt tika vērsta uz sākumskolas vecuma bērnu zināšanām, iemaņām un prasmēm, no kurām ir atkarīga bērniem domāta elektroniskā resursa veidošana, tad šoreiz es vēlos pievērsties sākumskolas vecuma bērnu vēlmēm un vajadzībām, kuras ietekmē elektroniskā resursa funkcionalitāti un saturu. Vienkāršiem vārdiem sakot, šoreiz es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, ko bērni vēlās redzēt elektroniskajā resursā un kas viņiem ir vajadzīgs.

Attēls “Alphabet Circles” izmantots saskaņā ar
Creative Commons licenci BY-NC-SA

Sākumskolas vecumposma bērna attīstībā liela nozīme ir izziņas, izklaides un komunikācijas procesiem. Tādēļ ideālajā variantā arī bērnu elektroniskajam resursam būtu jāveicina mācību procesi, jānodrošina attīstošās spēles un saskarsmi. Taču kā to panākt?

Savā iepriekšējā rakstā esmu minējusi audiovizuālu materiālu un spilgtu objektu nozīmi elektroniskajā resursā – tie spēj piesaistīt bērnu uzmanību un palīdzēt viņiem izziņas procesā, jo bērni mēdz iegaumēt informāciju uz emocionāla piedzīvojuma pamata. Šī iemesla dēļ bērnu elektroniskā resursa funkcionalitātei ir jābūt ne tikai vienkāršai un nepārprotamai, bet arī emocionāli saistošai, nevis tikai loģiski sakārtotai. Taču ir jāatceras arī to, ka audiovizuāliem materiāliem un spilgtiem objektiem elektroniskajā resursā ir jākalpo, lai veicinātu lasīšanu, nevis novērstu no tās uzmanību.

Īpaši ir jāuzsver tīmekļa 2.0 risinājumu izmantošanu bērnu elektroniskā resursa veidošanā. Šie rīki spēj būtiski piesaistīt bērnu uzmanību elektroniskajam resursam, kā arī zināmā mērā atvieglot darbu bibliotekāram. Piemēram, savā iepriekšējā rakstā es biju minējusi, ka bērni mēdz izvēlēties grāmatu pēc grāmatas noskaņojuma vai vadoties pēc bibliotekāra, radinieka vai drauga ieteikumiem, tādēļ elektroniskajam resursam būtu jāsatur ne tikai grāmatas apraksts, bet arī bibliotekāra komentārus un/vai bērnu atsauksmes par attiecīgo grāmatu, iespēju novērtēt izlasīto grāmatu (piemēram, ar zvaigznītēm) un aplūkot iepriekšējos vērtējumus. Savukārt grāmatu meklēšanu pēc tās “noskaņojuma” var nodrošināt ar attiecīgu atslēgvārdu pievienošanu informācijas resursam vai arī ar iespēju pašiem bērniem pievienot šos atslēgvārdus.

Ar tīmekļa 2.0 rīku palīdzību var apmierināt arī bērnu vajadzības pēc saskarsmes – nodrošinot to ar tādām elektroniskā resursa iespējām kā komentāru pievienošanu, forumu, iespēju atstāt ziņu citam lietotājam vai tūlītēju ziņojumapmaiņu (tērzēšanu). Tā kā bērniem bieži vien ir nepieciešama bibliotekāra palīdzība gan grāmatas izvēlē, gan arī citos ar bibliotēku un tās elektronisko resursu saistītos jautājumos, nozīmīga varētu būt iespēja nepieciešamības gadījumā tiešsaistē sazināties arī ar pašu bibliotekāru.

Attēls “Learning is Fun” izmantots saskaņā ar
Creative Commons licenci BY-NC-SA

Īpaši nozīmīga funkcija bērniem domāta elektroniskā resursa veidošanā ir personalizācija. Bērni vēlas redzēt elektroniskā resursa saturu interesantu un krāsainu, ar iespēju tajā darboties pašiem – mainīt vietnes izskatu, veidot tajā savu profilu, krāt punktus, novērtēt un komentēt vietnes saturu utt. Taču, runājot par komentāru pievienošanu un vietnes satura ietekmi, ir jāpiebilst, ka šis process ir ļoti uzmanīgi jāmoderē, jo negatīvu komentāru un bērniem nepiemērota satura pievienošana ne tikai nepatīk pašiem bērniem,  bet arī ir viņiem kaitīga.

Savā iepriekšējā pētījumā noskaidroju arī to, ka bērni un viņu vecāki uzskata, ka ir nepieciešams izstrādāt tādu bērnu portālu, kas vienuviet piedāvātu bērniem gan izglītības, gan izklaides iespējas. Arī tagad varu teikt to pašu – bērni ir ieinteresēti, lai elektroniskajā resursā būtu iespēja gan spēlēt izklaidējošas un izglītojošas spēles, gan gūt palīdzību mācībās, gan arī, protams, izmantot tradicionālos bibliotēkas pakalpojumus, tādus kā grāmatu meklēšana, pasūtīšana un/vai lasīšana tiešsaistē.

Taču bibliotekāriem pirms elektroniskā resursa izstrādes ir jāvērš nopietna uzmanība bibliotēkas mērķauditorijas izpētei. Piemēram, bērniem, kas regulāri izmanto bibliotēku mācību nolūkos, raksta dažādus darbus un projektus, īpaši nozīmīga funkcija būtu palīdzība mācībās, taču, ja attiecīgai mērķauditorijai mācību process nav tik noslogots, šai funkcijai nebūtu tik augsta prioritāte. Tas pats ir arī ar gatavību iesaistīties satura veidošanā, komentāru rakstīšanā, resursu novērtēšanā un profila veidošanā/personalizācijā. Ja savu elektronisko resursu vēlas veidot skolas bibliotēka, ir jautājums, vai ir nepieciešams tajā ievietot elektronisko katalogu, jo bērniem bieži vien vieglāk ir aiziet līdz bibliotēkai un pajautāt par grāmatas esamību nekā mēģināt strādāt ar sistēmu, kas viņiem parasti liekas sarežģīta. Tieši šo iemeslu dēļ mērķauditorijas izpētei var būt par noteicoša loma elektroniskā resursa satura veidošanā un tā funkciju izvēlē.

Pievēršot uzmanību visiem šiem, kā arī iepriekšējā rakstā minētajiem bērniem domāta elektroniskā resursa veidošanas aspektiem, ir iespēja izstrādāt bērniem lietotājdraudzīgu un viņu vēlmēm un vajadzībām atbilstošu bibliotēkas elektronisko resursu. Taču ir jāpiebilst, ka šos pamatprincipus var uzskatīt tikai par sākumposmu esošās problēmas izpētē, un, lai izstrādātu kvalitatīvu elektronisko resursu, ir jāizpēta arī tādi jautājumi kā bērniem atbilstošā dizaina, krājuma un lietotājdraudzīgas sistēmas izveide.

Ja jums ir kādas piebildes, ieteikumi vai interesanta pieredze saistībā ar bērniem domātiem elektroniskajiem resursiem – nekautrējieties un padalieties ar to komentāros!


Raksts sagatavots uz autores kursa darba “Bibliotēku elektroniskie resursi bērniem: funkcionalitāte un saturs” (2012) pamata.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.