Posted in Bibliotēkas pasaulē, Jaunie speciālisti pasaulē

Jaunais speciālists Eiropas Brīvprātīgajā darbā Polijā

© Ilze Rozentāle, 2012 | speciāli LBB JSS

Četrus mēnešus dzīvoju krāšņajā Polijas pilsētā Vroclavā (Wrocław), kur Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas Eiropas brīvprātīgais darbs (EBD) ietvaros esmu apmetusies uz divpadsmit mēnešiem. Mans EBD projekts ir cieši saistīts ar bibliotēkām, precīzāk, ar Vroclavas pilsētas publisko bibliotēku tīkla filiāli Nr. 58 – Mediatēku, kas nav bibliotēka tās tradicionālajā izpratnē. Šī Mediatēka bija pirmā moderni iekārtotā un speciāli veidotā bibliotēka jauniešiem, piedāvājot plašu iespiestās literatūras klāstu (populārzinātnisko literatūru, enciklopēdijas, daiļliteratūru) un arī elektroniskā formātā pieejamos informācijas resursus – mūzikas CD, filmas, datorspēles, audio grāmatas u.c. Tā tika atklāta 2004. gada 25. jūnijā un šogad svinēja savu astoto gadadienu. Ilustrācijai piedāvāju iedomāties bibliotēkas un videonomas atvasi – tā ir mana darbavieta!

Mediatēkas informācijas punkts un informācijas resursu nodošanas punkts

Piedāvāto pakalpojumu klāstā iekļauta brīvpieeja pie datoriem un interneta, ko apmeklētāji izmanto bieži, informācijas punkts un iespēja, speciālā kastē ievietojot atgriežamo vienību, nodot grāmatas vai filmas arī ārpus Mediatēkas darba laika. Tās misija un mērķis – radīt atvērtu un draudzīgu (iecietīgu) vidi jauniem cilvēkiem domu un ideju apmaiņai, vietu, kur jaunieši var nodoties viņiem nozīmīgu projektu un mērķu sasniegšanai, pilnveidot savas intereses. Un, protams, strādāt tā, lai šie jaunieši vēlētos atgriezties Mediatēkā vēl un vēl!

Vizualizējot iekštelpas, Mediatēka lasītājiem ir pieejama kā viena plaša telpa, kurā atsevišķus nodalījumus veido plaukti, kas ir interjera elements. Līdz ar to nav atsevišķas periodisko izdevumu vai interneta lasītavas, vai atsevišķas bērnu nodaļas. Tomēr ir iekārtotas individuālas darbavietas ar apgaismojumu un kontaktligzdām datoriem, gluži kā lasītavā. Vēl viena atšķirība no citām publisko bibliotēku filiālēm ir tā, ka Mediatēkā ir noteikts ikgadējs maksas abonements, ja lasītājs vēlas izņemt filmas vai mūzikas CD, audio grāmatas, datorspēles vai atsevišķus vērtīgus iespieddarbus. Iespējams arī saņemt lasītāja karti par vienreizēju tās izgatavošanas maksu, kas ļauj paņemt uz mājām grāmatas un strādāt pie datora un izmantot internetu.

Mediatēkas individuālā darba vieta

Papildu informācijai: grāmatas izsniedz uz mēnesi, mūzikas CD – uz piecām dienām, bet filmas – uz trim dienām. Vidēji vienā dienā tiek apkalpoti 500-700 apmeklētāji, bet katru gadu vidējais pārreģistrēto lasītāju skaits ir ap 13 000. Krājuma papildināšanai katru gadu tiek iepirkti ap 6 000 informācijas vienību (grāmatas, filmas utt.), savukārt norakstītās grāmatas, filmas vai mūzikas CD tiek nogādāti citām bibliotēku tīkla filiālēm vai arī pārdoti (tiešām lēti, turklāt ne vienmēr tās ir ļoti vecas grāmatas), tādējādi gūstot papildu ienākumus krājuma papildināšanai. Darbs tiek organizēts divās maiņās.

Mediatēkas datorlasītava

Mācību gada laikā tiek organizēta arī Valodu kafejnīca (Language Cafe), kuras piedāvājumā ir bezmaksas svešvalodu (angļu, vācu, itāļu, spāņu, franču utt.) sarunvalodas pilnveides kursi, kurus sagatavo un vada brīvprātīgie, pārsvarā citi EBD brīvprātīgie un ERASMUS apmaiņas programmas studenti. Mediatēka ir arī valodu tandēmu bieža tikšanās vietā. Valodu tandēms ir iespēja apgūt kādu svešvalodu apmaiņā, mācot savu dzimto valodu vai kādu citu valodu, ko labi pārvaldi. Bibliotēkas darbinieki lepojas ar aktivitāti Dzīvā bibliotēka (30 minūšu garas sarunas klātienē par un ap cilvēkiem, viņu nodarbošanos, vaļaspriekiem u.tml.). Otrs projekts saistīts ar sadarbību starp trīs valstīm – Poliju, Čehiju un Slovēniju. Šo valstu rakstnieki katru dienu (arī sestdienās un svētdienās) viena mēneša garumā trīs pilsētās tiekas ar lasītājiem. Šogad Mediatēkā 32 dienu laikā notika tikšanās ar 64 rakstniekiem un dzejniekiem, nodrošinot arī tulkošanu no čehu un slovēņu valodas poļu valodā. Trešais lielākais projekts ir EBD brīvprātīgo uzņemšana. Izrādās, ka Mediatēkā sešus gadus pēc kārtas katru gadu tiek uzņemti divi brīvprātīgie, šajā gadā no Latvijas un Spānijas!

Mediatēkas iekšskats

Vēl viens interesants fakts – nevienam no Mediatēkas darbiniekiem nav augstākās bibliotekārās izglītības, maksimālais – sešu mēnešu kursi par un ap bibliotēkzinātni un informācijas zinātni. Darbinieku vidū dominē filologa vai sabiedrisko attiecību, kultūras menedžmenta u.tml. profesijas.

Mediatēkas iekšskats

Mana ikdiena sastāv no sešām darba stundām piecas dienas nedēļā. Pamatpienākums ir grāmatu (arī audio grāmatu) un filmu izvietošana atbilstoši Universālajai decimālajai klasifikācijai un poļu alfabētam, mūzikas ierakstus un filmas – pēc žanriem, brīvprātīgo emuāra papildināšana, recenziju veidošana par grāmatām, filmām un mūzikas ierakstiem, grāmatu sagatavošana pirms nodošanas lasītāju rīcībā – to zīmogošana (titullapas otrā pusē, 17. lappusē un grāmatas pamatteksta pēdējā lappusē), drošības uzlīmes un signatūras uzlīmēšana, kā arī pretējs uzdevums – “svītrot” zīmogus, nokasīt svītrkodus un signatūras, kad grāmata tiek izņemta no Mediatēkas krājuma. Papildus manos pienākumos ietilpst nelielu tematisko izstāžu sagatavošana, radošo darbnīcu veidošana un jaunu ideju radīšana un realizēšana.

Mediatēkas ārskats

Uz šo soli – pieteikšanos brīvprātīgajā darbā – mani pamudināja gan bibliotēkzinātnē iegūtais bakalaura grāds, gan draudzenes pozitīvā pieredze brīvprātīgajā darbā Bulgārijā. Pirms tam biju meklējusi darbu Latvijas bibliotēkās (un tiešām jebkurā Latvijas vietā). Diemžēl nekas neizdevās. Tad meklēju līdzīgu un nedaudz atšķirīga veida darbu, taču darbs bibliotēkā bija mana prioritāte. Izvēlējos tieši šo brīvprātīgā darba projektu, jo tas atbilda diviem ļoti nozīmīgiem kritērijiem – darbs bibliotēkā un pozitīvas atmiņas par cilvēkiem un notikumiem Vroclavā. Savu nākotni vēlos saistīt ar darbu bibliotēkā. Tā ir vide, kurā man patīk darboties un kurā jūtos kā zivs ūdenī.

EBD ir iespēja, kā gūt pieredzi kā profesionālajā jomā, tā arī personīgajā izaugsmē. Turklāt man ir nodrošināta dzīvesvieta, uzturnauda, apmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi pilsētā, kā arī kabatas nauda. Jāpiebilst, ka sociālās aktivitātes un “pienākumi” dominē, ļaujot realizēt izvirzītos mērķus – iepazītas citu tautu kultūras tradīcijas un īpatnības, paplašinātas cieņas un iecietības robežas starp atšķirīgo un ir gūta pieredze bibliotēku darba jomā.

No dienas dienā viss notiek kā elektrokardiogrāfijā – augšā un lejā, bet labi, ka tā, jo taisna līnija nozīmētu apstāšanos!


Rakstā izmantotas autores fotogrāfijas

Advertisements

5 thoughts on “Jaunais speciālists Eiropas Brīvprātīgajā darbā Polijā

 1. Ļoti interesanti, kā bibliotēkai veicas ar tās mērķu īstenošanu – kļūt par vietu, kur jaunieši var nodoties viņiem nozīmīgu projektu un mērķu sasniegšanai, pilnveidot savas intereses. Vai bibliotēkai ir izdevies kļūt par jauniešu interešu grupu pulcēšanās vietu?

  1. Patiesībā – jā, bibliotēkai tas ir izdevies un tā turpina strādāt pie savu iespēju un piedāvājumu paplašināšanas. Man ir neierasti vērot, cik ārkārtīgi daudz apmeklētāju ir ikdienā (un līdz ar to arī darba!)! Par jauniešiem – nereti tie tiekas ārpus lekcijām un strādā pie prezentāciju vai projektu izstrādes, grupu darbiem, apmeklē pasākumus Mediatēkā… Bibliotēkas taktika ir it kā neko neorganizējot visu saorganizēt, kur noslēpumu atslēga slēpjas sadarbībā ar kultūras un izglītības iestādēm, festivālu organizatoriem, piemēram, Międzynarodowy Festiwal Kryminału (http://festiwal.portalkryminalny.pl/).
   Ir arī viens vājais punkts – e-komunikācija un sociālo interneta rīku izmantošana, tās trūkums, pie kā vajadzētu piestrādāt.

 2. Jā, darba tirgus bibliotēkās ir diezgan slēgts. Intereses vadīta papētīju, kur meklējama informācija par brīvām vakancēm. Ja interesē darbs Rīgas skolu bibliotēkās, to var atrast portālā e-skola.lv. Pa retai reizi kaut kas parādās biblioteka.lv. Protams, ir arī vērts ieskatīties pašu bibliotēku un pašvaldību tīmekļa vietnēs, kā arī tradicionālajos darba sludinājumu portālos. Varbūt kāds zina ieteikt, kur un kā meklēt? Mani meklēšanas rezultāti bija ļoti trūcīgi.

  Ilze, novēlu tev nepadoties un atrast bibliotēku tepat Latvijā, kur novērtēs tavu pieredzi un ieinteresētību nozares attīstībā!

  1. Paldies, Dace! =) Patiesībā ļoti labs avots ir biblioteka.lv, lai arī tikai ik pa laikam parādās kāds sludinājums, tomēr tas ir biežāk kā citur. Turklāt darba tirgus Latvijā nav tik mainīgs kā šeit, Polijā (pēc maniem līdzšinējiem novērojumiem), darbinieki ir ieinteresēti ilgtermiņa darba attiecībās.

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s