Posted in Bibliotēkas Latvijā

Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmā

© Mārtiņš Lagzdons, 2012 | speciāli LBB JSS

Domājot veidus, kā piesaistīt bibliotēkai jaunus klientus, atbalstītājus un kā pateikties esošajiem bibliotēkas čaklākajiem pakalpojumu lietotājiem un bibliotēkas draugiem, Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs 2012. gada maijā uzsāka “Lojalitātes programmas” realizēšanu bibliotēkā. Programma tiek realizēta laika posmā no 2012. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. martam. Programmā aicināti iesaistīties esošie un potenciālie bibliotēkas klienti, draugi, atbalstītāji un interesenti, kā arī Kursīšu pagasta iedzīvotāji. Dalība programmā ir bezmaksas un brīvprātīga.

Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmas atbalstītāji

Programmas mērķi:

  • veicināt iedzīvotāju lojalitāti pret savu bibliotēku un viņu iesaisti bibliotēkas organizēto pasākumu atbalstīšanā, programmu realizēšanā un bibliotēkas tēla veidošanā;
  • radīt piederības sajūtu un lepnumu par savu bibliotēku;
  • sekmēt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu un attīstību;
  • atbalstīt un pateikties aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem un pakalpojumu lietotājiem.

Akcijas norise

Programmas laikā tās dalībnieki speciālā uzlīmju grāmatiņā krāj akcijas uzlīmes. Tās var saņemt par dažādiem uzdevumiem un aktivitātēm bibliotēkā, piemēram, par bibliotēkas organizēto pasākumu un izstāžu apmeklēšanu un atsauksmes ieraksta veikšanu atsauksmju grāmatā, par piedalīšanās bibliotēkas organizētajās akcijās un aktivitātēs (konkursos, programmās), par noteikta skaita grāmatu un žurnālu izlasīšanu, par iesaistīšanos bibliotēkas aktivitāšu organizēšanā, par jaunu pasākumu un aktivitāšu iniciēšanu un organizēšanu bibliotēkā. Pēc bibliotēkas vadītāja ieskatiem uzlīmes var tik piešķirtas arī par citām nozīmīgām aktivitātēm.

Akcijas noslēgums

2013. gada aprīlī noslēguma pasākumā “Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk” čaklākie akcijas dalībnieki tiks sumināti četrās kategorijās – bērni līdz 15 gadu vecumam, jaunieši līdz 25 gadu vecumam, pieaugušie un pensionāri.

Sponsori un atbalstītāji

Bibliotēkai izdevies piesaistīt vairākus sponsorus un atbalstītājus, kuri iespēju robežās materiāli un finansiāli atbalstīs programmu, parūpējoties arī par balvām. Bibliotēkas vadītājs potenciālajiem programmas atbalstītājiem rakstīja atbalsta lūguma vēstules, kurās iepazīstināja ar programmu, tās norisi un to kā bibliotēka var tiem palīdzēt. Bibliotēkas aicinājumam atsaukušies un programmu atbalsta: Swedbank Saldus filiāle, Liepājas Teātris, Saldus pārtikas kombināts, laikraksts “Saldus Zeme”, Jāņa Rozes apgāds un Kursīšu pagasta pārvalde.

Akcijas dalībnieki

Līdz šim Lojalitātes programmā iesaistījušies 10 lieli un mazi Kursīšu pagasta iedzīvotāji. Jāsaka, ka visi dalībnieki jau ir bibliotēkas lietotāji. Atbildot par iemesliem, kāpēc vēlas iesaistīties, dalībnieki min, ka tā ir interesanta ideja un patīk sacensības gars, ir iespēja saņemt balvas un piedalīties dažādos pasākumos. Novērojumi rāda, ka uz bibliotēkas organizētajiem pasākumiem sākuši nākt arī tie bibliotēkas lietotāji, kuri pirms tam to nav darījuši, īpaši pieaugušie. Akcijas dalībnieku skaits nav liels, bet tas var pieaugt, jo akcijas norises laiks ir tikai pusē. Un nav jau būtiski, vai akcijā piedalās 10 vai 100 dalībnieki, galvenais, ka akcija ir pamanīta un nākamajā gadā tajā iesaistīsies lielāks dalībnieku skaits.

Nākotnes ieceres

Akcijas noslēgumā izvērtēsim esošo situāciju, problēmas un ieguvumus. Nākotnē programma varētu tikt ieviesta visā Saldus novadā; vismaz tajās bibliotēkās, kuras izrādīs interesi un vēlmi piedalīties.

Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

Autors:

LBB Jauno speciālistu sekcijas viesautors

3 thoughts on “Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmā

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s