Posted in Bibliotēkas Latvijā

Skype izmantošana mazajās pagastu bibliotēkās

© Daina Girvaite, 2012 | speciāli LBB JSS

Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkas savstarpējās sadarbības veicināšanai izmanto dažādus saziņas kanālus. Pārsvarā mazajās pagastu bibliotēkās strādā tikai viens cilvēks, kas vienlaikus ir gan vadītājs, gan bibliotekārs un krājuma komplektētājs, gan pasākumu vadītājs un apkopējs, tāpēc kontaktēšanās ar citām bibliotēkām un pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga.

Kuldīgas novada bibliotēku speciālistes,
foto Priedaines bibliotēkas vadītāja Lāsma Veigelte

Foto no Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēku emuāra

Šogad esam atklājuši, cik lietderīgi saziņai var izmantot Skype. Esam izveidojuši Skype grupu, kurai pieslēdzas bibliotekāri, kas to vēlas un līdz ar to vienmēr “tur roku uz pulsa” par aktualitātēm bibliotēku darbā – problēmām, jaunumiem, iespējām. Skype atbalsta arī materiālu pārsūtīšanu, tāpēc regulāri varam kopīgot nepieciešamo informāciju. Protams, tas nav nekas jauns, un līdzīga prakse jau tika piekopta e-pastā, taču Skype galvenās priekšrocības ir: informācijas piegādes ātrums – ziņu grupas biedri redz uzreiz, kad tā parādījusies (nav jāatver e-pasts, lai to pamanītu), un tiek nodrošināta momentāna atgriezeniskā saite. Tāpat arī redzam, kurš no grupas biedriem tobrīd ir vai nav pieslēdzies, tādējādi saprotam, vai informācija ir līdz viņam nonākusi.

Ne mazāk svarīgs ir sociālais aspekts – strādājot viena cilvēka bibliotēkā, kolēģu atbalsts un “klātbūtnes sajūta” ir ļoti svarīga. Tieši ar Skype starpniecību radušās labas idejas – pavasarī organizējām Skype “tiltu” starp divu bibliotēku datorapmācību grupām, kā arī nakts lasīšanas festivālu bērniem Pelču pagasta bibliotēkā, uz kuru tika aicināti arī citu bibliotēku jaunie lasītāji.

Arī ikdienas darbā šāda saziņas iespēja ir ļoti noderīga, dalāmies ar bibliotēku darbam noderīgām saitēm, sarunājam grāmatu apmaiņu, iedvesmojam cits citu.

Daina Girvaite
Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja

Advertisements

Autors:

LBB Jauno speciālistu sekcijas viesautors

Izsaki viedokli!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s